Dynamics 365 Finance

เครื่องมือบริหารจัดการทางการเงินและบัญชีขององค์กร ที่ครอบคลุมการทำบัญชี การทำรายการรับ รายการจ่าย การจัดทำงบประมาณ และการประมาณการกระแสเงินสด ไปจนถึงการออกงบ

เหมาะสำหรับบริษัท และโรงงานที่มีกิจกรรมการดำเนินงานหลายส่วน หรือมีธุรกิจในเครือหลายแห่ง ที่ต้องการรวบรวมข้อมูลให้เป็นหนึ่งเดียว โดยเรียกดูรายงานเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานได้แบบ real-time

Dynamics 365 Finance เป็นแอปพลิเคชัน ในชุด Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management (D365 F&SCM) ชื่อเดิมคือ Dynamics 365 Finance & Operations (D365 F&O) / Dynamics AX ที่ติดตั้งใช้งานบนคลาวด์ของไมโครซอฟท์ (Microsoft Cloud)

Financial Management

Unblock to grow your business faster

ปลดล็อคศักยภาพของธุรกิจด้วยการบริหารจัดการบัญชีและการเงินอันทันสมัยบนระบบคลาวด์ ใช้งานได้ทั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่มีหลายบริษัท (Multi-company) หรือมีฐานการผลิตและฐานการลงทุนอยู่ในหลายประเทศ และต้องทำธุรกรรมด้วยสกุลเงิน (Multi-currency) ที่แตกต่างกันอยู่เสมอ สามารถติดตามผลได้แบบเรียลไทม์ (Real-time) โดยเรียกดูข้อมูลเชิงกลยุทธ์ (Financial insights) ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ หรือเท็ปเล็ต ทำให้สามารถวางแผนได้อย่างรวดเร็ว รัดกุม และทันเหตุการณ์

 

Enhance your financial decision making

เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ (data-driven decision making) เพื่อกำหนดนโยบาย ควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงาน และนำไปประกอบการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ และมั่นใจ

Make a strategic impact while reducing costs

เตรียมความพร้อมในการเติบโต ด้วยเครื่องมือที่ช่วยให้การเปิดสาขาหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นเรื่องที่ง่าย และรวดเร็ว เปลี่ยนขั้นตอนการวางบิลที่ซ้ำซ้อนเนื่องจากโครงสร้างราคาที่หลากหลาย  ด้วยฟังก์ชัน Subscription billing

Revenue protection and risk management

บริหารความเสี่ยงทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ (Financial risk management) ด้วย Credit limit และ Vendor payment เพื่อลดความเสี่ยง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรธุรกิจในระยะยาว

Increase workforce productivity

ลดความซ้ำซ้อน ด้วยระบบอัตโนมัติที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ และการใช้ข้อมูลเชิงลึก (Financial insights) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงาน

Strategic financial management

แอปพลิเคชันเพื่อการบริหารการเงินและบัญชีเชิงกลยุทธ์ที่มาพร้อมกับความสามารถที่หลากหลาย

คาดการณ์กระแสเงินของธุรกิจ

ตรวจสอบสภาพคล่องของธุรกิจจากกระแสเงินสดได้ตลอดเวลา คาดการณ์ ประเมินแนวโน้มในอนาคต และตัดสินใจด้วยข้อมูลเชิงลึก (make data-driven decisions)

ปิดบัญชีได้อย่างรวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อนด้วยระบบอัตโนมัติ

มีระบบอัตโนมัติเพื่อติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อดำเนินการปิดบัญชี ได้แก่ การกระทบยอดลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ปรับปรุงรายการสินค้าคงเหลือ ออกรายงานภาษีและจัดทำรายงานงบการเงิน

Decrease complexity
and risk

ลดความซ้ำซ้อนและความเสี่ยงในการบริหารจัดการทางการเงิน

มีความยืดหยุ่นสูง ติดตั้งใช้งานได้ตามข้อกำหนดและกฏหมายในแต่ละประเทศ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเพิ่มเติมด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่ครอบคลุมการใช้งานสำหรับธุรกิจทุกประเภท และรองรับระเบียบการจัดทำ รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และ ใบกำกับรูปแบบ

Dynamics 365 Finance Premium

Lower the TCO while maximizing business performance management

เพิ่มขีดความสามารถในการวางกลยุทธ์สำหรับ CFO และ COO ด้วยการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่มากขึ้นกว่าเดิม โดยนำไปตั้งเป้าหมายเพื่อวางแผนการจัดการกระบวนการธุรกิจ (FP&A, xP&A) ทั้งการวางแผนการเงิน (financial planning) แผนงบประมาณ (budgeting) แผนการพยากรณ์ (forcasting) แผนการขายและการปฏิบัติการ (sales and operations planning) และแผนแรงงาน (workforce planning)เพื่อช่วยให้วางแผนได้อย่างครอบคลุม รัดกุม และบรรลุผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Copilot for Dynamics 365 Finance

ติดตามทุก Billing บริหารลูกค้าอัตโนมัติได้ในแบบที่ต้องการ

มอบประสบการณ์การใช้งานแบบอัติโนมัติ ด้วยผู้ช่วยอัจฉริยะที่จะเร่งความสามารถในการติดตามทุก Billing และแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ด้วย Dynamics 365 Finance Copilot เพื่อให้องค์กรสามารถเรียกเก็บเงินได้ตามเป้าหมาย และรักษารายรับได้มากขึ้น บริหารศักยภาพในการรักษาสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ

Connect apps to get visibility and control

เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอื่นๆ และบูรณาการเข้ากับ Dynamics 365 SCM เพื่อให้รองรับการใช้งานในทุกมิติ

Power Platform

ชุดแอปพลิเคชันที่ช่วยต่อยอดการใช้งานซอฟต์แวร์ชุดมาตรฐาน โดยขยายความสามารถในการใช้งานด้วยเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมแบบ Low code no code ด้วย Power Apps และ Power Automate รวมถึงการพัฒนารายงานและการจัดการข้อมูลขั้นสูง (Data analytics & AI) ด้วย Power BI

Read More

Dynamics 365 Supply Chain Management

แอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจ Trade & Logistics แบบครบวงจร ที่ครอบคลุมการบริหาร Supply Chain ตั้งแต่การขาย การผลิต ไปจนถึงการจัดส่งสินค้า (Sales & Distributions) เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่มีโรงงาน คลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าหลายแห่ง

Read More

Take the next steps for your business

เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยสิ่งที่คุณต้องการที่สุดและทำให้ธุรกิจปรับตัวได้ทันตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม หรือติดต่อฝ่ายขาย บริษัทอัลฟาเมตริคส์ จำกัด ได้ที่โทร 036-343052 อีเมล์ sale@alphametrics.co.th