อัลฟาเมตริคส์ (AMCO) ให้บริการวางระบบ ERP แบบครบวงจรตั้งแต่สำรวจความต้องการ ออกแบบ ปรับซอฟต์แวร์ จัดอบรม
และบริการหลังการขาย รวมถึงบริการอัปเกรดระบบซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน บริการพัฒนา data platform และบริการต่ออายุการใช้งาน

Survey and planning

สำรวจความต้องการใช้งาน และวางแผนการพัฒนาระบบ

Customisation

บริการปรับซอฟต์แวร์ตามความต้องการใช้งาน

Implementation

ให้คำปรึกษาในการวางระบบ และอัปเกรด

Maintenance & support

บริการบำรุงรักษาระบบและสนับสนุนการใช้งาน

Interface

บริการออกแบบเชื่อมโยงและรวมระบบงานต่างๆ เข้าด้วยกัน

Data & analytics

บริการพัฒนา data platform และรายงานเชิงวิเคราะห์

 

 

 

Software licenses

 

Perpetual license

บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แบบซื้อขาด (Perpetual license) และต่ออายุ BREP (Microsoft annual maintenance renewal) สำหรับ Dynamics 365 Business Central on-premises / NAV

Subscription

บริการเช่าใช้ซอฟต์แวร์บนคลาวด์ (Subscription services) และต่ออายุบริการ (Subscription renewal) สำหรับ Dynamics 365 online services / Windows 365 / Azure / Power Platform และ Business Applications

Business solutions

Business Central

All-in-one solutions สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือธุรกิจที่ต้องการเครื่องมือที่มีความคล่องตัวสูง เป็น core business applications พร้อมใช้งาน business blueprint และ Thai localisations

Learn more

Finance & SCM

Corporate solutions สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ ทำงานร่วมกับ Power Platform ได้แบบไร้รอยต่อ รองรับการขยายธุรกิจแบบ multi-company, multi-currencies และ multi-branch ซึ่งมีกิจกรรม และ transactions จำนวนมาก

Learn more

Data analytics & AI

แพลตฟอร์มเพื่อการนำเสนอวิเคราะห์เชิงลึก (Business insights) ด้วยข้อมูลจากระบบ ERP หรือ ฐานข้อมูลอื่นภายในองค์กร

Learn more