Dealer Management

Dealer Management System บริหาร ตัวแทนจำหน่าย

Overview of Dealer Management

การจัดจำหน่ายสินค้าโดยตรงจากสำนักงานใหญ่เพียงแห่งเดียวมักมีความเสี่ยงเรื่องเวลาในการดำเนินการและทำให้สูญเสียโอกาสในการขาย ดังนั้นตัวแทนจำหน่ายจึงถือเป็นช่องทางในการกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว และสร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้าอย่างต่อเนื่องในระยะยาว เมื่อเรามีตัวแทนเพิ่มมากขึ้น สิ่งหนี่งที่ไม่ควรมองข้าม คือ การจัดหาเครื่องมือเพื่อช่วยบริหารงานขายเพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และเดินไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ ข้อมูลสินค้า ราคาขาย รายการส่งเสริมการขาย ใบเสนอราคา ส่วนลด ของแถม เงื่อนไขการชำระเงิน และประวัติการติดตามลูกค้า

AMCO ERP ช่วยให้การติดตามข้อมูลการขายระหว่างตัวแทนจำหน่ายและสำนักงานใหญ่เป็นเรื่องง่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย โดยมีหัวใจสำคัญคือการแจ้งสิทธิและผลตอบแทนที่ชัดเจนที่ตัวแทนจำหน่ายจะได้รับ และยังใช้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานขาย เจ้าหน้าที่การตลาด และตัวแทนจำหน่าย ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่พลาดข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นล่าสุด รวมถึงข่าวสารต่างๆ จากทางสำนักงานใหญ่ อย่างไรก็ดีการติดต่อสื่อสารสามารถทำได้ทั้งสองทาง โดยฝ่ายขายและการตลาดสามารถสร้างแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับสินค้า โปรโมชั่น แคมเปญ หรืออื่นๆ จากตัวแทนจำหน่ายได้

AMCO ERP เหมาะสำหรับธุรกิจโชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ ที่ต้องการเครื่องมือเพื่อควบคุมต้นทุนการขายและวัดประสิทธิภาพของพนักงานขาย ได้แก่ ผู้บริหารกำหนดแคมเปญ โปรโมชั่น ของสินค้าได้ตามต้องการ / พนักงานขายเรียกดูราคา แคมเปญ โปรโมชั่น ของสินค้าแต่ละประเภทได้โดยไม่เห็นราคาต้นทุน / ผู้บริหารทราบกำไรหรือขาดทุนเบื้องต้นจากรายการขายที่พนักงานขายขออนุมัติ / คำนวณค่าคอมมิสชั่นตามยอดกำไรสุทธิที่พนักงานขายแต่ละคนทำได้ / วิเคราะห์การขายสินค้าแต่ละชนิด แต่ละช่วงเวลา และวิเคราะห์ความสามารถของพนักงานขายแต่ละคน เป็นต้น

เพราะเราเข้าใจว่าตัวแทนจำหน่ายต้องการขายสินค้าให้ได้จำนวนที่มากและมีมูลค่าที่สูง เพื่อความคุ้มค่าและผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจ ดังนั้นเราจึงเตรียม Dashboard เพื่อแสดงภาพรวมของกิจกรรมการขายสำหรับตัวแทนจำหน่าย ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงข้อมูลให้เหมาะกับรูปแบบการใช้งานของแต่ละองค์กรได้ ทั้งรูปแบบที่เป็นตารางและกราฟต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขายสินค้าและบริการ ขณะที่ทางสำนักงานใหญ่สามารถติดตามกิจกรรมการขายของตัวแทนจำหน่ายทุกราย โดยรู้ได้ทันทีว่าตัวแทนจำหน่ายรายใดมียอดขายมากที่สุดหรือน้อยที่สุด ยอดรายการชำระเงินคงค้างของตัวแทนแต่ละราย และสามารถในการขายโดยเปรียบเทียบจากยอดขายตามรายสินค้าและโปรโมชั่นได้ด้วย

Dealer Management PortalDealer Management PortalDealer Management Portal

ความเข้าใจ "ตัวแทนจำหน่าย" อย่างลึกซึ้งเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ทันกับความต้องการภายใต้ภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน ทุกองค์กรต่างก็ต้องปรับตัวเพื่อให้แข่งขันได้โดยนำระบบ ERP เข้ามาประยุกต์ใช้ การได้มาซึ่งข้อมูลและใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายและสำนักงานใหญ่จะทำให้สามารถออกแบบแคมเปญและโปรโมชั่นได้ตรงใจลูกค้า

AMCO ERP ได้รับการออกแบบมาให้ตัวแทนจำหน่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลของพวกเขาผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต จากที่ใดก็ได้ทั่วโลก ตามมาตรฐานความปลอดภัยของระบบจึงมีเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานใหญ่เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบได้ และสามารถกำหนดการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานตามสิทธิและหน้าที่ได้ เช่น ตัวแทนจำหน่ายแต่ละรายสามารถดูได้เฉพาะข้อมูลของตนเองเท่านั้น ในขณะที่สำนักงานใหญ่สามารถเห็นภาพรวมและเข้าถึงข้อมูลได้ทุกส่วน

All Features at a Glance

ประชาสัมพันธ์สินค้าและโปรโมชั่นล่าสุดการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
พนักงานขายจะมีข้อมุลสินค้าและโปรโมชั่นล่าสุดอยู่ในมือเสมอ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ดังนี้
 • ออนไลน์แคตาล็อคสินค้าล่าสุด
 • รายละเอียดโปรโมชั่นล่าสุด
 • สินค้าขายดีของตัวแทนจำหน่ายและเขตการขาย และสินค้าขายดีที่สุดในประเทศ
 • กระแสหรือแนวโน้มตลาดโดยตรงจากฝ่ายการตลาด
อำนวยความสะดวกให้ตัวแทนจำหน่ายสามารถสั่งซื้อหรือติดตามสถานะการสั่งซื้อของตนเองผ่านระบบ ERP ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากอุปกรณ์พกพาเช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ก่อนทำการสั่งซื้อ ตัวแทนจำหน่ายสามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังและระยะเวลาในการส่งสินค้าได้โดยตรง และสามารถส่งใบสั่งซื้อเข้าไปที่สำนักงานใหญ่อัตโนมัติและติดตามสถานะใบสั่งซื้อได้โดยตรง ทั้งยังสามารถตรวจสอบข้อมุลอื่นๆ ในระบบได้ดังนี้
 • ตรวจสอบสถานะของใบสั่งซื้อว่าถึงขั้นตอนใดแล้ว อนุมัติแล้วหรือยัง
 • ตรวจสอบระยะเวลาในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละตัวและประมาณเวลาในการส่งสินค้าถึงมือลูกค้าได้
 • ส่งคำเตือนสำหรับสินค้าที่ไม่สามารถส่งให้ลูกค้าได้ตามกำหนดเวลา
หากตัวแทนจำหน่ายมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ ก็สามารถติดต่อกับทีมงานได้ตลอดเวลาผ่านหน้าจอสนทนาที่เตรียมไว้
การประเมินประสิทธิภาพการขายการติดตามข้อมูลด้านการเงิน
ช่วยให้ตัวแทนจำหน่าย และผู้บริหารเห็นยอดขายในปัจจุบันเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อกระตุ้นให้ตัวแทนจำหน่าย ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ยังสามารถแสดงข้อมูลสำคัญต่างๆ ได้ดังนี้
 • ยอดขายรวมของตัวแทนจำหน่ายเทียบกับเป้าหมายหรือเทียบกับยอดขายตามเขตการขายหรือทั้งประเทศ
 • ตัวแทนจำหน่ายสามารถดูประสิทธิภาพการขายแยกตามประเภทของสินค้าได้
 • สามารถดูได้ว่ามีแคมเปญและสินค้าตัวใดบ้างที่ขายดีหรือขายได้น้อยกว่าเป้าหมาย
ผู้แทนจำหน่ายสามารถใช้โปรโมชั่นและแคมเปญที่กำหนดโดยสำนักงานใหญ่หรือจะใช้ที่กำหนดเองก็ได้ แล้วใช้ AMCO ERP เป็นเครื่องมือในการติดตามประสิทธิภาพของแต่ละโปรโมชั่นและแคมเปญ ตัวอย่างเช่น ตัวแทนจำหน่ายสามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากการลงโฆษณาในท้องถิ่นกับผลลัพธ์ที่ได้จากการโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ
สำหรับผู้บริหารของต้วแทนจำหน่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการเงิน เช่น รายการที่ต้องจ่ายชำระ ซึ่งข้อมูลนี้จะช่วยเตือนให้ตัวแทนจำหน่ายทราบถึงรายการที่จะต้องจ่ายชำระให้กับทางสำนักงานใหญ่ ต้วแทนจำหน่ายสามารถเห็นข้อมูลด้านการเงินล่าสุดของตนเอง ทันทีเมื่อเข้าใช้งานระบบ ซึ่งรวมถึงข้อมูลต่างๆ ดังนี้
 • รายได้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
 • ภาระหนี้ค้างจ่าย
 • จำนวนเงินที่จ่ายในเดือนที่แล้ว
 • ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบรายเดือน รายไตรมาส รายปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

Call : 036-343000 ต่อ 3052,3059