Sale Force Management

Sales Force Management

Overview of Sale Force Management

การบริการงานขายให้ดี (Sale Force Management) ถือว่าเป็นหัวใจของการประกอบธุรกิจและเป็นสิ่งสำคัญสำหรับระบบ ERP เลยก็ว่าได้ เพราะหากมีสินค้าที่ดีสักเพียงใดแต่ไม่มีใครต้องการก็ยากที่จะทำให้ธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จอย่างที่มุ่งหวังได้ ผู้บริหารองค์กรธุรกิจทั้งหลายก็ควรทราบถึงข้อมูลการขายสินค้าและบริการของตน ที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อช่วยในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ภายในเวลาที่ต้องการ

Sale Force Management by AMCO ERP

AMCO ERP ช่วยให้มองเห็นภาพรวมของการขายผ่านระบบ ERP ไม่ว่าจะเป็นในปัจจุบันหรือจากประวัติการขายที่ผ่านมา โดยเจาะลึกถึงระดับข้อมูลการขายสินค้าแต่ละรายการในแต่ละช่วงเวลา ทั้งในภาพรวมและลงรายละเอียดแยกตามพนักงานขายแต่ละคน ซึ่งสามารถนำไปวิเคราะห์และรับทราบถึงพฤติกรรมในการซื้อของลูกค้าและการติดตามงานของพนักงานขาย เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์ในการขายให้ดียิ่งขึ้น

AMCO ERP มีรายงานวิเคราะห์การขายรายพนักงานและรายทีม รวมถึงวิธีการคำนวณค่าคอมมิสชั่นแบบขั้นบันไดที่คาดว่าจะได้รับจากยอดขายในปัจจุบัน และรับทราบถึงสถานะการขายในปัจจุบันเทียบกับเป้าที่จะต้องทำให้ได้ในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งทำให้สามารถวางแผนการขายได้อย่างรัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ AMCO ERP ยังมีรายงานวิเคราะห์เปรียบเทียบยอดขายตามโปรโมชั่นและค่าการตลาด ที่จะช่วยวัดประสิทธิภาพในการขายจากแต่ละโปรโมชั่นว่าได้ผลมากน้อยเพียงใด เพื่อช่วยในการวางแผนกระตุ้นการขายอย่างต่อเนื่องในอนาคต

Sale Force ManagementSale Force ManagementSale Force ManagementSale Force Management

ปัญหาที่พบเห็นอยู่บ่อยๆอีกประการหนึ่ง คือ การติดตามหนี้ค้างชำระที่เกินอายุหนี้ที่กำหนดไว้ ด้วยความต้องการนี้เอง AMCO ERP จึงได้เพิ่มรายงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ยอดหนี้ค้างชำระ และจำนวนวันค้างชำระเฉลี่ยของลูกค้าแต่ละรายแบ่งตามพนักงานขายแต่ละคน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการติดตามหลังการขายและสามารถนำมาเป็นข้อมูลในการให้วงเงินเครดิตของลูกค้าแต่ละรายในอนาคตด้วย

และด้วยคอนเซปต์ Web-based dashboard report ที่สะดวกในการเรียกดูรายงานได้ทันทีจากที่ใดก็ตามผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือ โน๊ตบุ๊ค, แท็บเล็ต หรือ แม้แต่สมาร์ทโฟน ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน จึงช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหารและพนักงานขายที่ต้องเดินทางไปพบปะลูกค้าตามสถานที่ต่างๆในการเรียกดูรายงานได้เสมือนกับทำงานอยู่ในบริษัทของตน และยังสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองหรือจัดรูปแบบการแสดงผลที่หลากหลายได้ตามต้องการ เช่น แสดงข้อมูลเป็นตาราง คอลัมน์ หรือกราฟในแบบ Dynamics NAV interactive ที่สามารถ Drill down เพื่อเจาะลึกลงถึงในระดับรายละเอียด หรือเรียกดูรายงานที่แสดงมุมมองในภาพรวมจากทุกส่วนแบบ Top view ที่เหมาะสำหรับผู้บริหารโดยเฉพาะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

Call : 036-343000 ต่อ 3052,3059