Camping gear & outdoor

Business
Camping gear & outdoor

Solutions
Supply Chain Management
Warehouse management
Handheld solutions

Industry
Lifestyle

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไลฟ์สไตล์การออกกำลังกายกลางแจ้งและแคมป์ปิ้ง ได้รับความนิยมจากกลุ่มคนช่วงอายุ 25-55 ปีเป็นอย่างมากจากปัจจัยสำคัญหลายอย่าง เช่น การท่องเที่ยวภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น ความต้องการพักผ่อนในวันหยุดที่มีค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก และความสนใจในกิจกรรมกลางแจ้งที่เพิ่มขึ้น ทำให้ธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องแต่งกายแนว outdoor, อุปกรณ์ trekking, trail, และอุปกรณ์แคมป์ปิ้ง มีฐานผู้บริโภคขนาดใหญ่จากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัยและต้องการเข้าถึงธรรมชาติ

Camping supplier รายหนึ่ง ในฐานะผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าประเภท outdoor lifestyle จากแบรนด์ชั้นนำมาอย่างยาวนาน ได้รับอิทธิพลจากกระแสความนิยมนี้ และได้รับความเชื่อใจจากผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการขยายตัวของกลุ่มผู้บริโภค ทำให้มีสินค้าไหลเวียนเข้า - ออกจากคลังเป็นจำนวนมากในระยะเวลาสั้นๆ และขยายธุรกิจจนปัจจุบันมีร้านค้าทั้ง offline และ online มากกว่า 200 สาขา จึงต้องปรับตัวจากเดิมมาใช้ระบบ ERP ที่มีความยืดหยุ่น และสามารถบริหาร supply chain ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

Using Technoloy to Enhance Supply Chain Resilience

เมื่อกลุ่มผู้บริโภคขยายตัวเพิ่มขึ้น งานบริหารคลังสินค้าที่ซับซ้อนอยู่แล้วยิ่งมีภาระเพิ่มขึ้น หากต้องใช้แรงงานพนักงานเป็นคนจดบันทึกข้อมูลทั้งหมดในคลังลงในกระดาษหรือ excel และต้องนำข้อมูลไปคีย์ลงในระบบอีกครั้ง ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มความซ้ำซ้อนในการทำงาน หรืออาจคีย์ข้อมูลพลาดจนทำให้ใช้เวลามากขึ้น มีต้นทุนเพิ่มขึ้น และกระทบถึงการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยช่วยให้เพิ่มความสามารถในการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดหาสินค้า เพื่อวางแผนคลังสินค้า, จัดการสต๊อก, โอนย้ายสินค้า, และติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าในคลังแบบ real-time เพื่อให้ตอบสนองความต้องการซื้อของผู้บริโภคผ่านทางร้านตัวแทนจำหน่าย, บูธจำหน่ายสินค้าในห้างฯ และช่องทาง online store ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ตามไลฟ์สไตล์การแต่งกายและสไตล์การท่องเที่ยวแบบผจญภัย, แคมป์ปิ้งที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้

"Business Central เป็น Cloud ERP ที่บริหารงานได้จากศูนย์กลาง ช่วยให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของ supply chain ในที่เดียว ทำให้สามารถควบคุมและติดตามสินค้าได้อย่างรอบด้านมากขึ้น ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันสื่อสารกับแผนกต่างๆ ได้ดีขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อที่จะมุ่งเน้นไปหาวิธีการขยายธุรกิจที่ดีที่สุด"

Why do they need warehouse management?

Business Central - warehouse management ช่วยให้การบริหารจัดการคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ช่วยให้วางแผนการและเคลียร์สินค้าออกได้อย่างรวดเร็ว สร้างโอกาสการขายใหม่ เพิ่มรายได้ เพิ่มกำไรให้กับธุรกิจ โดยมุ่งเน้นสิ่งสำคัญในธุรกิจ ได้แก่

1. การควบคุมต้นทุน การจัดการสินค้าคงคลังที่ดีสามารถช่วยควบคุมต้นทุนและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้
2. การปรับใช้เทคโนโลยี การนำ handheld solutions และ RFID มาช่วยลดความผิดพลาดจาก human errors และช่วยให้การติดตามสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว
3. การคาดการณ์ความต้องการ การคาดการณ์ความต้องการ ช่วยให้สามารถเตรียมสินค้าคงคลังได้อย่างเหมาะสมตามช่วงเวลาและแนวโน้มของตลาด
4. การลดปริมาณสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

การบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดสต็อกสินค้าให้มีปริมาณที่เหมาะสม ทำให้การใช้พื้นที่ในการจัดเก็บและค่าบริหารจัดการลดลงตามไปด้วย ลดขั้นตอนในการคีย์ข้อมูลและลดกระใช้ทรัพยากรกระดาษ และหากประยุกต์หลักการ ABC (Activities Base Costing) ร่วมกับการใช้งาน WMS จะทำให้การเบิกสินค้าและการจัดเก็บสินค้ามีความรวดเร็วยิ่งขึ้นตามไปด้วย

Take the next steps for your business

เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยสิ่งที่คุณต้องการที่สุดและทำให้ธุรกิจปรับตัวได้ทันตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม หรือติดต่อฝ่ายขาย บริษัทอัลฟาเมตริคส์ จำกัด ได้ที่โทร 036-343052 อีเมล์ sale@alphametrics.co.th