สร้าง Hybrid digital workplace ในองค์กรด้วย Microsoft Teams

Microsoft Teams เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการสื่อสารระดับแถวหน้าที่ทุกองค์กรเลือกใช้งาน เพื่อสนับสนุนการทำงานแบบ Remote work ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่ การประชุมออนไลน์ แชท โทร และแชร์ข้อมูลการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้จากจำนวนผู้ใช้งานที่ไม่มีทีท่าว่าจะลดลงและมีแนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆด้วยจำนวนกว่า 145 ล้านคนทั่วโลก ทำให้ไมโครซอฟท์มุ่งพัฒนาความสามารถใหม่ๆอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดได้เชื่อม MS Teams เข้ากับ Dynamics […]

อ่านต่อ

การใช้งาน Track packages เพื่อติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว แม่นยำ เป็นสิ่งที่ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก หากเราสามารถสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าได้ตั้งแต่วินาทีแรก ย่อมแสดงถึงความใส่ใจในการให้บริการ และทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจแล้วกลับมาใช้บริการใหม่อีกครั้ง ด้วยเหตุนี้เอง การขายสินค้าออนไลน์ในภาวะที่แข่งขันสูง นอกเหนือจากคุณภาพของสินค้าแล้ว เราควรตระหนักถึงคุณภาพของการจัดส่งด้วย (parcel tracking, track packages quality) ในการจัดส่งสินค้าสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก (Bulk order) ทางบริษัทผู้จัดจำหน่ายจะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้เอง  แต่ถ้าหากเป็นการสั่งซื้อทีละน้อยๆมักนิยมลดต้นทุนในการจัดส่งสินค้าด้วยการใช้บริการขนส่งเอกชนแทน […]

อ่านต่อ
BC 2021 cover

What’s new in Business Central 2021 release wave 1

ไมโครซอฟท์ประกาศเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุด Business Central 2021 release wave 1 (BC18) เมื่อต้นเดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา โดยลูกค้าแบบออนไลน์จะสามารถอัพเกรดได้ทันที ส่วนลูกค้าที่เป็นแบบติดตั้งเอง (on-premise) สามารถดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งได้จากเว็บไซต์ทางการ Business Central 2021 release wave […]

อ่านต่อ
Buil in Business Intelligence cover

วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจด้วย Built-in Business Intelligence

Business Intelligence ที่มีมาพร้อมใน Dynamics 365 Business Central ช่วยให้ผู้ใช้งานทำการการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและจัดทำรายงานสรุปได้ ผ่านคุณสมบัติพิเศษที่เรียกว่า “มิติข้อมูล” (Dimensions) โดยมิติข้อมูลเหล่านี้เป็นคุณลักษณะ (attribute) แบบกำหนดเอง ที่สามารถกำหนดให้กับข้อมูลรายการต่างๆ ในระดับย่อย นอกจากนี้ยังสามารถจัดกลุ่มตามความคล้ายคลึงกันเช่น ภูมิภาค แผนกหรือผลิตภัณฑ์ และการรายงานผ่านตารางบัญชี […]

อ่านต่อ

Extend data storage เพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ของ Business Central

Business Central ที่ให้บริการบนคลาวด์แบบ Software-as-a-Service มาพร้อมพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลเริ่มต้นที่ 80 GB ต่อ 1 instance ซึ่งมากกว่าความต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในระบบของธุรกิจทั่วๆ ไปที่ต้องใช้จัดเก็บข้อมูลทางการเงินการบัญชี ซื้อขาย คลังสินค้า แต่บางธุรกิจที่มีการทำธุรกรรมในระบบมีปริมาณมากกว่าปกติ รวมไปถึงมีปริมาณผู้ใช้งานจำนวนมาก ก็อาจจะมีความต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลมากขึ้น ซึ่งสามารถที่จะเพิ่มพื้นที่ของฐานข้อมูล (Extend data […]

อ่านต่อ
Profits analyze using cost accounting in Business Central

Cost accounting สร้างบัญชีต้นทุนวิเคราะห์กำไรขั้นต้นด้วย Business Central

การบัญชีต้นทุน (Cost accounting) เป็นความสามารถหนึ่งที่มีมากับระบบอีอาร์พียอดนิยมอย่าง Dynamics NAV (Navision) มาจนถึงเวอร์ชันปัจจุบัน ซึ่งโมดูล Cost accounting หรือการบัญชีต้นทุนใน Dynamics 365 Business Central ก็ได้มีการปรับปรุงพัฒนาความสามารถมาอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นหัวใจหลักสำหรับการบริหารกลยุทธ์และโครงสร้างทางการเงินขององค์กร เนื่องจากการมีบัญชีต้นทุนที่แข็งแกร่งและถูกต้อง จะส่งผลต่อธุรกิจดังนี้ […]

อ่านต่อ
Item tracking cover

ติดตามสินค้าและวัตถุดิบ (Item Tracking) ด้วย Lot & Serial ใน Business Central

การเติบโตของภาคการผลิตและตลาดอุปสงค์อุปทาน (Supply Chain) อย่างต่อเนื่อง ทำให้ตลาดอยู่ในสภาวะที่แข่งขันสูง และเนื่องจากอุปทาน (ผู้ผลิต) ที่มีให้เลือกมากขึ้นในขณะที่อุปสงค์ (ลูกค้า) ยังคงเท่าเดิม จึงทำให้ผู้ผลิตแต่ละรายต่างงัดกลยุทธ์เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน โดยเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต และลดความผิดพลาดให้น้อยที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้สินค้ามีระดับต้นทุนที่เหมาะสม มีคุณภาพดี และสามารถแข่งขันได้ โดยแต่ละองค์กรมุ่งให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกระบวนการภายในของตนเป็นประการแรกซึ่งหนึ่งในกระบวนการที่ต้องการเครื่องมือสมัยใหม่เพื่อช่วยสนับสนุนในการทำงาน คือ ความสามารถในการติดตามสินค้าและวัตถุดิบ (item […]

อ่านต่อ
business central license cover

Business Central License และแนวทางการเลือกใช้งาน (Updated 2021)

Business Central มีรูปแบบ License (ใบอนุญาตการใช้งาน) อยู่หลายประเภท ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อเพื่อนำไปใช้งานระบบ มาดูกันว่าแต่ละประเภทมีคุณสมบัติอย่างไรและมีแนวทางในการเลือกอย่างไร เพื่อช่วยให้ผู้บริหารที่สนใจที่จะเปลี่ยนแปลงจากการใช้งานระบบเดิม ไม่ว่าจะเป็น Dynamics NAV, Dynamics GP รุ่นเก่า หรือแม้กระทั่งระบบบัญชีอื่นๆ นำมาเป็นแนวทางการตัดสินใจในการเลือกประเภทและจำนวนของผู้ใช้งาน ตามลักษณะของธุรกิจ บทบาท หน้าที่รวมไปถึงความเกี่ยวข้องกับการทำงานด้วยข้อมูลในระบบได้ถูกต้องเหมาะสม […]

อ่านต่อ

Business Central virtual entities and Common Data Service migration

Virtual Entity หรือเอนทีตีเสมือน เป็นแหล่งข้อมูลรูปแบบหนึ่งใน Microsoft Dataverse ที่อนุญาตให้สร้าง อ่าน อัปเดตและลบการดำเนินการจาก Microsoft Dataverse ผ่านทาง Dynamics 365 Business Central ได้ โดยข้อมูลสำหรับเอนทีตีเสมือนจะไม่ได้อยู่ใน Microsoft Dataverse […]

อ่านต่อ
Cover VAT Group Management

VAT Group Management concepts in Business Central

Business Central นำข้อมูลของธุรกิจต่างๆ มารวบรวมและออกรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT report) ภายใต้เลขที่จดทะเบียน (VAT registration No.) เดียวกันและคำนวณหา VAT Returns ให้อัตโนมัติ ด้วยส่วนขยาย VAT Group Management เพื่อนำส่งรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสมือนการนำส่งภาษีภายใต้หน่วยงานเดียว […]

อ่านต่อ