Cover VAT Group Management

VAT Group Management concepts in Business Central

Business Central นำข้อมูลของธุรกิจต่างๆ มารวบรวมและออกรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT report) ภายใต้เลขที่จดทะเบียน (VAT registration No.) เดียวกันและคำนวณหา VAT Returns ให้อัตโนมัติ ด้วยส่วนขยาย VAT Group Management เพื่อนำส่งรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสมือนการนำส่งภาษีภายใต้หน่วยงานเดียว […]

อ่านต่อ

Over receipt เทคนิคการรับเข้าสินค้าเกินจำนวนที่สั่งซื้อ – BC tips & tricks

หากเราทำงานอยู่ในฝ่ายจัดซื้อหรือคลังสินค้า เชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ บ่อยครั้งที่ซัพพลายเออร์นำสินค้ามาส่งเกินจำนวนที่สั่งซื้อไว้ เช่น สั่งซื้อสินค้าไว้ จำนวน 50 ชิ้น แต่เมื่อนำมาส่งจริงกลับมีจำนวนสินค้าเกินมา 5 ชิ้น และหากจำเป็นต้องรับสินค้าเข้าคลังทั้งหมด เราจะดำเนินการอย่างไร? Over Receipt เป็นฟังก์ชันที่ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวซึ่งอนุญาตให้เราสามารถรับสินค้าเข้าคลังได้มากกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ โดยเราจะต้องตั้งค่ารหัสการรับสินค้า (Over receipt code […]

อ่านต่อ
Cover Late Payment Predictions

พยากรณ์การจ่ายชำระล่าช้าด้วย Azure Machine Learning

การบริหารจัดการลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปต่อได้ ซึ่งการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพยากรณ์การชำระเงินของลูกหนี้นั้นมีความสำคัญเป็นยิ่ง เพราะจะสามารถคาดเดาพฤติกรรมของลูกหนี้ได้ว่า มีแนวโน้มจะชำระล่าช้า (Late Payment Predictions) หรือไม่ เพื่อลดยอดหนี้ค้างรับสะสม และปรับกลยุทธ์ในการติดตามการจ่ายชำระของฝ่ายขายได้อย่างตรงจุดทันเวลา เช่น ปรับระยะเวลาชำระหนี้ (credit terms) หรือเปลี่ยนวิธีการจ่ายชำระ (payment method) ให้กับลูกค้า เป็นต้น นอกเหนือจากการนำ […]

อ่านต่อ

Manage work across multiple companies in the Company Hub

โดยปกตินั้น Business Central สามารถตั้งค่าให้รองรับการลงบัญชีแยกบริษัทได้บนฐานข้อมูลเดียวกัน (multi-company) ซึ่งผู้ใช้งานที่มีหน้าที่ต้องดูแลข้อมูลของบริษัทย่อย (subsidiaries) สามารถสลับการทำงานเพื่อเข้าถึงข้อมูลของแต่ละบริษัทได้อย่างอิสระ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานในลักษณะดังกล่าวเป็นไปอย่างรวดเร็ว Business Central จึงได้เพิ่มส่วนขยาย Company Hub เข้ามาในเวอร์ชัน 2020 release wave 2 […]

อ่านต่อ

CBEC บุกตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนอย่างไรให้สำเร็จ (ตอนที่ 2)

จากบทความตอนที่แล้ว บุกตลาด CBEC อย่างไรให้สำเร็จ ได้ยกตัวอย่างการนำคลาวด์อีอาร์พี – Business Central มาใช้งานภายในองค์กรเพื่อเป็นฐานสำหรับเชื่อมต่อกับตลาดออนไลน์ ซึ่งในตอนนี้จะอธิบายเพิ่มเติมถึงความสามารถด้านการจัดการข้อมูลการเงินและภาษีที่จะช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความแม่นยำให้กับผู้ประกอบการ Digital entrepreneur Faster month-end (close periods) วิธีบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือใน Business Central จะเป็นแบบต่อเนื่อง […]

อ่านต่อ
CBEC cover

CBEC บุกตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนอย่างไรให้สำเร็จ (ตอนที่ 1)

New normal กระทบต่อการดำเนินธุรกิจและเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผู้คนทั่วโลกให้เป็นรูปแบบออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถขยายตลาดไปยังฐานลูกค้าที่กว้างขึ้น ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคในการเดินทางไปยังห้างร้านหรือช็อปปิ้งมอลล์ โดยเปลี่ยนมาจับจ่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มาพร้อมกับความสามารถที่หลากหลาย ได้แก่ อี-แคตตาล็อก (e-Catalog) อี-ช็อปปิ้งคาร์ท (e-Cart) และอี-เพย์เมนต์ (e-Payment) ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่ร้านค้าออนไลน์ส่วนใหญ่มีไว้บริการ  ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีมูลค่าตลาดเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยไม่มีท่าทีว่าจะถึงจุดอิ่มตัวในระยะเวลาอันใกล้ ทำความรู้จักกับ CBEC (Cross Border E-Commerce) จากกระแสความนิยมของการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในประเทศจีนส่งผลให้รัฐบาลจีนออกนโยบายรูปแบบใหม่ในการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ […]

อ่านต่อ
Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2

What’s new in Business Central 2020 Release Wave 2 (BC17)

Dynamics 365 Business Central มีการอัพเดตครั้งใหญ่สำหรับเดือนตุลาคม 2020 สำหรับคลาวด์ (SaaS) ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อ 1 ตุลาคม 2020 ที่ผ่านมา ภายใต้ชื่อ “Dynamics 365 Business Central 2020 Release […]

อ่านต่อ

Human Resource Management functionalities in Business Central

Human resource management – HRM หรือการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ไม่ได้หมายถึงเพียงการรับสมัครพนักงานใหม่และจ่ายเงินเดือนพนักงานเท่านั้น แต่เป็นการบริหารจัดการบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งปกติกระบวนการของ HRM เริ่มตั้งแต่การวางแผนจัดจ้างพนักงาน จัดหาตำแหน่งงานที่เหมาะสม จัดการข้อมูลในเรื่องต่างๆ เช่น ข้อมูลการจ่ายเงินเดือน ข้อมูลสวัสดิการ ข้อมูลการฝึกอบรม การบริหารจัดการวันลา รวมไปถึงข้อมูลการประเมินผลและปรับขึ้นเงินเดือน และอื่นๆ […]

อ่านต่อ

Revolutionize industry to the next generation with Cloud ERP

นวัตกรรมดิจิทัล เดินหน้ารุกคืบวิถีปัจจุบันมากขึ้นทุกขณะและ disrupt ภาคอุตสาหกรรมให้เปลี่ยนแปลงแนวคิดในการบริหารจัดการแบบดั้งเดิม ที่พึ่งพาความสามารถของแรงงานคนและเครื่องจักรให้ก้าวสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ (Modern industry) ในแบบ new normal ที่เน้นการนำเอาจุดเด่นของนวัตกรรมดิจิทัล ได้แก่ Internet of Things (IoT), Robots, AI, Cloud ERP […]

อ่านต่อ
Modern supply chain background

Modern supply chain trends for digital business

ธุรกิจยุคดิจิทัลต่างขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและนวัตกรรม ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภคเชื่อมต่อสื่อสารถึงกันได้ตลอดเวลาและกลายมาเป็น Modern Supply Chain ที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงให้เป็นเครือข่ายมากขึ้น โดยหลักการของ modern supply chain นั้น ผู้ผลิตและซัพพลายเออร์จะต้องร่วมมือกันเพื่อบริหารข้อมูลในเครือข่ายของตน ได้แก่ ข้อมูลการประมาณยอดการผลิต ข้อมูลสินค้าและวัตถุดิบคงคลัง สถานะของสินค้าเริ่มตั้งแต่ผลิต ตรวจสอบ แพ็ค จัดส่ง จนกระทั่งส่งมอบถึงมือลูกค้า […]

อ่านต่อ