ปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าในโครงการพัฒนาระบบอีอาร์พี

ในปัจจุบัน ต้องยอมรับว่ามีการนำระบบอีอาร์พี (ERP Implementation) เข้ามามีบทบาทในธุรกิจตั้งแต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ เนื่องจากโดยหลักการแล้ว ระบบอีอาร์พีจะเป็นศูนย์รวมข้อมูลทุกแผนกขององค์กรธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นแผนกบัญชี เจ้าหนี้และลูกหนี้ แผนกจัดซื้อ ฝ่ายขาย คลังสินค้า ฝ่ายผลิต เป็นต้น ทำให้เมื่อมีการปรับใช้ระบบเข้ากับธุรกิจแล้ว ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกป้อนเข้ามา จะถูกรวบรวมและประมวลผลได้ในทันที ทำให้แต่ละฝ่ายสามารถมองเห็นผลกระทบของข้อมูลจากฝ่ายอื่นๆ ได้ในขณะเดียวกัน […]

อ่านต่อ

อัลฟาเมตริคส์เปิดสำนักงานใหม่ ย่านทาวน์อินทาวน์

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 บริษัทอัลฟาเมตริคส์ จำกัด หรือ AMCO ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์อีอาร์พีชั้นนำสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไปและการผลิตเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยจัดพิธีเปิดสำนักงานใหม่ ณ โครงการ Chic District ย่านทาวน์อินทาวน์ รามอินทรา กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสำนักงานและศูนย์ฝึกอบรมสำหรับลูกค้าและพันธมิตร โดยได้รับเกียรติจาก คุณฟรานซิส […]

อ่านต่อ
bg_sme_cloud_news

สภา SMEs ไทยผลักดันสมาชิกใช้คลาวด์เพื่อเข้าสู่ยุคดิจิตอล

ในยุคที่อินเทอร์เน็ตกลายเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิต ผู้ประกอบการสมัยใหม่ต่างให้ความสำคัญกับข้อมูล และเครื่องมือเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและเปลี่ยนแปลงวิธีการทำธุรกิจให้เข้ากับยุคดิจิทัล 5G สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ผลักดันโครงการนำร่อง “ERP Solution for SMEs” สอดรับนโยบายมาตรฐานบัญชีชุดเดียวผ่านคลาวด์ โดยประสานความร่วมมือกับบริษัทอัลฟาเมตริคส์ จำกัด ในการนำแพ็คเกจ ERP เข้ามาช่วยบริหารจัดการ Supply Chain ให้กับสมาชิกและกลุ่มคลัสเตอร์เพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล พร้อมลงนามบันทึกความร่วมมือ […]

อ่านต่อ
bigbang-main-logo

พบกันในงาน Digital Thailand Big Bang 19-23 กย. 2018

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(Ministry of Digital Economy) จัดงาน “Digital Thailand Big Bang 2018” ในวันที่ 19-23 กันยายน ณ Challenger Hall 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถือเป็นนิทรรศการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ […]

อ่านต่อ

GDPR คืออะไรและส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอย่างไร

ความเป็นส่วนบุคคล (Privacy) เริ่มเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลจากระบบของ Amazon หรือฐานข้อมูลของ Facebook และข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองถูกขโมยไปใช้ในทางที่ผิด ส่งผลให้ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายแห่งมีการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองข้อมูลของผู้บริโภค ล่าสุดทางสหภาพยุโรป (EU) ก็เตรียมประกาศใช้กฎหมายสำหรับการปกป้องข้อมูลของพลเมืองที่อยู่ในสหภาพด้วยเช่นกัน GDPR คืออะไร GDPR (General Data Protection Regulation) เป็นกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตสหภาพยุโรป […]

อ่านต่อ
digital_transformation

ระบบ ERP มีความสำคัญอย่างไรในยุค Digital Transformation

หลายบริษัท หรือองค์กรธุรกิจ มักมีความเข้าใจว่า การปรับเปลี่ยนระบบหรือซอฟต์แวร์ เป็นเรื่องยาก และมักมองว่า บริษัท หรือ องค์กร ยังไม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ทำให้รูปแบบการทำงาน ยังคงเป็นแบบเดิมๆ ส่งผลให้หลายๆ ที่ ตามไม่ทันเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล และทำให้ไม่ทันคู่แข่งด้วย คำนิยามทั่วไปของ Digital Transformation หมายถึงการที่เรานำ Digital […]

อ่านต่อ
Business People

ระบบ ERP มีบทบาทในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างไรในยุคปัจจุบัน

ระบบ ERP เป็นเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่ช่วยขยายขีดความสามารถการดำเนินงานในยุคที่การแข่งขันทางธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น ทั้งในด้านการบริหารจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบ ERP ช่วยตอบสนองต่อความต้องการในการดำเนินธุรกิจ คือ การแสวงหาผลกำไรสูงสุด และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยการเชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้เป็นระบบเดียวที่ได้มาตรฐาน และแสดงผลออกมาในลักษณะเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารองค์กรเห็นภาพรวมการดำเนินงาน สามารถวางแผนงาน และตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ระบบ ERP ถือได้ว่ามีความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจในปัจจุบันนี้อย่างมาก และมีแนวโน้มการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากช่วยลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน ช่วยให้สามารถวางแผนลงทุน […]

อ่านต่อ

ระบบ ERP กับเอกสารธุรกิจ (e-Tax invoice & e-Receipt)

จากการที่รัฐบาลไทยได้มีการผลักดัน SMEs และผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ให้หันมาใช้ ระบบ ERP มากขึ้น ส่งผลให้ผู้บริหารองค์กรหลายแห่งต้องปรับตัวให้เข้ากับนโยบายของรัฐ เพื่อยกระดับขีดความสามารถขององค์กรในการดำเนินงาน ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ และพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 อีกทั้ง กรมสรรพากร ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง ก็ได้มีการประกาศระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax […]

อ่านต่อ

อัลฟาเมตริคส์จัดงานฉลองครบรอบ 30 ปีและเปิดอาคารสำนักงานใหม่

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา บริษัทอัลฟาเมตริคส์ จำกัด ได้จัดงานฉลองครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้ง พร้อมกันนี้  ได้ทำพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่บนที่ตั้งเดิม ณ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจด้านการบริการจัดหาโซลูชั่นในการบริหารธุรกิจให้กับองค์กรในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากกลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น พันธมิตรทางธุรกิจ […]

อ่านต่อ