ชูไก และกลุ่มเดอะเครน ยกเครื่องอีโคซิสเท็มด้วย Dynamics NAV 2018

บริษัทชูไก จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทเดอะเครน หนึ่งในผู้นำธุรกิจจำหน่ายรถเครน บริการงานเช่าเครื่องจักรกลหนักที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ได้มอบความไว้วางใจให้กับ บริษัทอัลฟาเมตริคส์ จำกัด (AMCO) ในการเป็นผู้พัฒนาระบบอีโคซิสเท็มโดยใช้ซอฟต์แวร์อีอาร์พี Microsoft Dynamics NAV 2018 เป็นแกนหลักเพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในองค์กร

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริหารงบประมาณและกิจกรรมโครงการ Budget and Project Management (BPM) ซึ่งครอบคลุมทุกหน่วยธุรกิจสำคัญ ได้แก่ ซื้อขายเครื่องจักร รับเหมางานฐานราก บริการเช่าเครน บริการและงานซ่อมเครื่องจักร

โดยในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 62 ที่ผ่านมาได้จัดอบรมการใช้งานให้แก่ ฝ่ายวิศวกรรม-โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา ณ ศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์ อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี

Posted in Dynamics NAV, News & Events.