Microsoft Dynamics 365 การทำงานร่วมกันของ ERP และ CRM

“Microsoft Dynamics 365” เป็นกลยุทธ์ใหม่ในการเพิ่มความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจของไมโครซอฟต์ ซึ่งเป็น all-in-on business solutions ที่ทำงานบนบริการ Azure Platform

โดยการนำเอา Business Applications ต่างๆ เช่น Dynamics 365 Finance & Operations, Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Project Service Automation, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Talent, Dynamics 365 Retail มาให้บริการภายใต้คลาวด์แพลตฟอร์ม Microsoft Azure เพื่อให้สามารถบริหารงานได้ง่ายและสะดวกขึ้น

Dynamics 365 เป็นการผสานการทำงานของ ระบบ ERP และ CRM เข้าไว้ด้วยกัน ถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับแอพลิเคชั่นต่างๆ ที่ผู้ใช้คุ้นเคยในการทำงานอยู่แล้ว เช่น Office 365, OneDrive for Business, Calendar, Share Point, Power Platform เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลาย และต่อยอดไปใช้งานระบบอื่นเพิ่มเติมได้อีก

ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดซื้อ การขาย การบริหารคลัง การเงิน การบัญชี ไปจนถึงการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและวิเคราะห์แผนงานจาก Cash flow ช่วยให้ผู้บริหารองค์กรธุรกิจมองเห็นภาพการดำเนินงานและตัดสินใจทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

อีกทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงได้ด้วย Business Intelligence (Power BI) สร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อการทำงานเพิ่มเติมได้ด้วย PowerApps  ควบคุมทิศกระบวนการทำงานข้ามระบบด้วย Power Automate (Microsoft Flow) การใช้บริการพิเศษต่างๆ เช่น Cognitive Services บน Microsoft Azure รวมทั้งรองรับการเชื่อมต่อกับระบบ Internet of Things (IoT) ได้ในอนาคต

Microsoft Dynamics 365 ประกอบด้วย 2 รูปแบบ เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจที่มีความต้องการแตกต่างกัน ดังนี้

Enterprise Edition – สำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ประกอบด้วย
1. Customer Engagement Plan ประกอบด้วยแอพลิเคชัน Sales, Marketing, Customer Service, Field Service, Project Service Automation และ Retail
2. Unified Operations Plan ประกอบด้วยแอพลิเคชัน Finance and Operations, Retail และ Talent

Business Edition – สำหรับองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ประกอบด้วย Finance & Operations (“NAV” core) และ Dynamics 365 for Sales

Dynamics 365 Enterprise EditionDynamics 365 Business Edition
Sales (CRM)Sales (CRM “light”)
Finance & Operations (“AX” core)Finance & Operations (“NAV” core)
Marketing
Customer Service
Field Service
Project Service Automation
Talent
Retail

โดย Dynamics 365 Enterprise Edition นั้นได้เริ่มจำหน่ายและอนุญาตให้ทดลองใช้งานได้ทั่วโลกแล้ว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและทดลองใช้งานได้ที่ https://trials.dynamics.com/Dynamics365/Signup

รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับ Dynamics 365

Dynamics 365 Enterprise Edition landscape

สำหรับ Dynamics 365 Business Edition ตอนนี้ยังเปิดให้เฉพาะลูกค้าสามารถทดลองใช้งานได้เฉพาะใน US และ Canada  เท่านั้น เนื่องจากในอนาคตอันใกล้นี้ มีแนวโน้มว่าอาจจะมีการยุบรวมกับ Dynamics NAV “Tenerife” เพื่อทำตลาด Small & Midsize Business โดยเฉพาะ

**UPDATE (January 2020)**

ปัจจุบัน Microsoft Dynamics 365 ได้มีการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ โดยเพิ่มแอพลิเคชันในการทำงานและยกเลิกการขายแบบ Unified Operation Plans แต่เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลแต่ละแอพลิเคชันเข้าด้วยกันผ่าน CDS (Common Data Services) โดยจะแบ่งแอพลิเคชันย่อยออกเป็น

  • Dynamics 365 Marketing บริหารและสร้างโอกาสในการขาย (Leads)
  • Dynamics 365 Sales บริหารลูกค้าสัมพันธ์และกลุ่มเป้าหมายหรือระบบ CRM
  • Dynamics 365 Customer Service บริหารการให้บริการลูกค้า การตอบคำถาม
  • Dynamics 365 Field Service บริหารการออกหน้างานของทีมงาน
  • Dynamics 365 Project Service Automation บริหารงานโครงการ
  • Dynamics 365 Human Resources บริหารทรัพยากรบุคคลและการสรรหาบุคคลตามความต้องการ
  • Dynamics 365 Commerce บริหารการขายปลีกยุคใหม่ เชื่อมต่อไปยังระบบ e-commerce และสื่อออนไลน์
  • Dynamics 365 Finance บริหารการเงินสำหรับบริษัทที่มีความหลากหลายทางธุรกิจในองค์กรเดียวด้วยโซลูชันมาตรฐานแบบ real-time ขับดันด้วยพลัง AI และวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วผ่าน BI
  • Dynamics 365 Supply Chain Management บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสร้างนวัตกรรมให้ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าหรือเทคโนโลยี
  • Dynamics 365 Business Central บริหารจัดการทรัพยากรภายในสำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีความยืดหยุ่นสูง ปรับแต่งได้ตามลักษณะของธุรกิจ (Mid-sized ERP)

ศึกษาข้อมูลการปรับปรุงของ Dynamics 365 – 2020 release wave 1 ได้ที่นี่

ซึ่งแอพลิเคชันทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จะทำงานแยกกันตามรูปแบบลักษณะของธุรกิจที่จะนำไปใช้ แต่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกันเพื่อให้ทำงานต่อเนื่องกันผ่าน Power Platform เช่น สร้างแอพลิเคชันเฉพาะสำหรับธุรกิจด้วย PowerApps หรือจัดการขั้นตอนในการทำงานด้วย Power Automate และนำข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ เพื่อทำรายงานขั้นสูงให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ผ่าน Power BI เป็นต้น

บริษัทอัลฟาเมตริคส์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาและให้บริการพัฒนา ปรับปรุงแอพลิเคชัน Dynamics 365 Business Central ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ของ Dynamics NAV มากว่า 10 ปี จนได้รับการรับรองระดับ Microsoft Gold Partner สำหรับ Enterprise Resource Planning Reseller และ Data Analytics ที่ต่อยอดด้วยการให้คำปรึกษาในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อช่วยหา Business Insights ด้วย Power BI

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายขายบริษัท หรือโทร 036-343000 ต่อ 3052

Posted in Dynamics 365, Solutions.