Microsoft Inspire 2018 Las Vegas

Dynamics 365 Business Central is new Dynamics NAV

ข่าวดีสำหรับประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อ Dynamics 365 Business Central ซึ่งเป็นระบบ ERP ที่ให้บริการบนคลาวด์แบบรายเดือน กำลังจะเปิดให้บริการในภูมิภาคอาเซียนและประเทศใกล้เคียงภายในสิ้นปีนี้ และอาจจะมีเวอร์ชั่นสำหรับ On-premises หรือติดตั้งบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์มาให้สำหรับธุรกิจที่ต้องการทำ vertical solution อีกด้วย โดยภายในงาน Microsoft Inspire 2018 […]

Continue reading