รายงานสถานการณ์ Covid-19 ประเทศไทย

รายงานสถานการณ์ล่าสุดของโรคติดต่อ Covid-19 ด้วย Power BI Dashboard แสดงรายละเอียดยอดผู้ติดเชื้อ พื้นที่เสี่ยงในประเทศไทยและทั่วโลก อัพเดตทุกวัน เวลา 12:00 น.

Covid-19 Global Updates Dashboard

This dashboard data is pulled from the data repository for the 2019 Novel Coronavirus Visual Dashboard operated by the Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering (JHU CSSE). Also, Supported by ESRI Living Atlas Team and the Johns Hopkins University Applied Physics Lab (JHU APL).