Cover VAT Group Management

VAT Group Management concepts in Business Central

Business Central นำข้อมูลของธุรกิจต่างๆ มารวบรวมและออกรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT report) ภายใต้เลขที่จดทะเบียน (VAT registration No.) เดียวกันและคำนวณหา VAT Returns ให้อัตโนมัติ ด้วยส่วนขยาย VAT Group Management เพื่อนำส่งรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสมือนการนำส่งภาษีภายใต้หน่วยงานเดียว […]

อ่านต่อ

Over receipt เทคนิคการรับเข้าสินค้าเกินจำนวนที่สั่งซื้อ – BC tips & tricks

หากเราทำงานอยู่ในฝ่ายจัดซื้อหรือคลังสินค้า เชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ บ่อยครั้งที่ซัพพลายเออร์นำสินค้ามาส่งเกินจำนวนที่สั่งซื้อไว้ เช่น สั่งซื้อสินค้าไว้ จำนวน 50 ชิ้น แต่เมื่อนำมาส่งจริงกลับมีจำนวนสินค้าเกินมา 5 ชิ้น และหากจำเป็นต้องรับสินค้าเข้าคลังทั้งหมด เราจะดำเนินการอย่างไร? Over Receipt เป็นฟังก์ชันที่ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวซึ่งอนุญาตให้เราสามารถรับสินค้าเข้าคลังได้มากกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ โดยเราจะต้องตั้งค่ารหัสการรับสินค้า (Over receipt code […]

อ่านต่อ
Cover Late Payment Predictions

พยากรณ์การจ่ายชำระล่าช้าด้วย Azure Machine Learning

การบริหารจัดการลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปต่อได้ ซึ่งการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพยากรณ์การชำระเงินของลูกหนี้นั้นมีความสำคัญเป็นยิ่ง เพราะจะสามารถคาดเดาพฤติกรรมของลูกหนี้ได้ว่า มีแนวโน้มจะชำระล่าช้า (Late Payment Predictions) หรือไม่ เพื่อลดยอดหนี้ค้างรับสะสม และปรับกลยุทธ์ในการติดตามการจ่ายชำระของฝ่ายขายได้อย่างตรงจุดทันเวลา เช่น ปรับระยะเวลาชำระหนี้ (credit terms) หรือเปลี่ยนวิธีการจ่ายชำระ (payment method) ให้กับลูกค้า เป็นต้น นอกเหนือจากการนำ […]

อ่านต่อ

Manage work across multiple companies in the Company Hub

โดยปกตินั้น Business Central สามารถตั้งค่าให้รองรับการลงบัญชีแยกบริษัทได้บนฐานข้อมูลเดียวกัน (multi-company) ซึ่งผู้ใช้งานที่มีหน้าที่ต้องดูแลข้อมูลของบริษัทย่อย (subsidiaries) สามารถสลับการทำงานเพื่อเข้าถึงข้อมูลของแต่ละบริษัทได้อย่างอิสระ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานในลักษณะดังกล่าวเป็นไปอย่างรวดเร็ว Business Central จึงได้เพิ่มส่วนขยาย Company Hub เข้ามาในเวอร์ชัน 2020 release wave 2 […]

อ่านต่อ
Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2

What’s new in Business Central 2020 Release Wave 2 (BC17)

Dynamics 365 Business Central มีการอัพเดตครั้งใหญ่สำหรับเดือนตุลาคม 2020 สำหรับคลาวด์ (SaaS) ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อ 1 ตุลาคม 2020 ที่ผ่านมา ภายใต้ชื่อ “Dynamics 365 Business Central 2020 Release […]

อ่านต่อ

Human Resource Management functionalities in Business Central

Human resource management – HRM หรือการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ไม่ได้หมายถึงเพียงการรับสมัครพนักงานใหม่และจ่ายเงินเดือนพนักงานเท่านั้น แต่เป็นการบริหารจัดการบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งปกติกระบวนการของ HRM เริ่มตั้งแต่การวางแผนจัดจ้างพนักงาน จัดหาตำแหน่งงานที่เหมาะสม จัดการข้อมูลในเรื่องต่างๆ เช่น ข้อมูลการจ่ายเงินเดือน ข้อมูลสวัสดิการ ข้อมูลการฝึกอบรม การบริหารจัดการวันลา รวมไปถึงข้อมูลการประเมินผลและปรับขึ้นเงินเดือน และอื่นๆ […]

อ่านต่อ
Business Central Managerial Accounting

Managerial accounting for business management

การพัฒนาและสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผลประกอบการที่ดี สามารถสร้างคุณค่าให้กิจการได้อย่างเหมาะสมในระยะยาว ต้องมีกระบวนการจัดการที่ดี เช่น การบัญชีบริหาร (managerial accounting) เพื่อช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันยุคของการแข่งขันที่ต้องตัดสินใจรวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งการจัดทำบัญชีบริหาร (managerial accounting) จะต้องมีเครื่องมือที่จะช่วยปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน ง่ายต่อการตรวจสอบ ไม่มีการวางข้อมูลซ้ำซ้อนเพื่อให้เกิดความสับสน สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ระบบอีอาร์พี (ERP) ที่เหมาะสมสามารถนำคุณไปสู่เส้นทางการดำเนินการที่ถูกต้องได้ […]

อ่านต่อ

สร้าง Drop shipment ด้วย Dynamics 365 Business Central

ในปัจจุบันการขายสินค้าแบบ Dropship ถือเป็นช่องทางสำคัญสำหรับการสร้างรายได้เป็นอย่างมาก เพราะไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนสำรองหรือแม้แต่มีโกดังที่ต้องสต็อกของเอง ก็สามารถสร้างโอกาสในการซื้อขายสินค้าได้จากหลากหลายช่องทางบนโลกออนไลน์และออฟไลน์ เพียงแค่มีระบบจัดการให้คุณก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้อย่างง่ายดายผ่านการสัมผัสเพียงปลายนิ้ว จากสมาร์ทโฟน แท็บเล็ท หรือ คอมพิวเตอร์ ฟังก์ชัน Dropship จึงถูกออกแบบมาเพื่อธุรกิจที่ไม่ต้องสต็อกสินค้า เมื่อมีการขายให้แก่ลูกค้าแล้วนั้น จึงเข้าระบบมาสร้างใบขอซื้อ เพื่อให้บริษัทได้จัดการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าและเชื่อมต่อเอกสารต่างๆ หากธุรกิจของคุณต้องมีสินค้ามากกว่าร้อยรายการหรือมี Supplier เป็น 1,000 […]

อ่านต่อ
Upgrade to Business Central 14

อัพเกรดเป็น Dynamics 365 Business Central ก่อน 1 ก.ย. 2020

ในยุคนี้ การทำ Digital Transformation เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการภายในเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องทำทันทีอย่างมีขั้นตอน โดยเฉพาะการนำระบบ ERP เพื่อบริหารจัดการในทุกส่วนทุกแผนก โดย Dynamics 365 Business Central ตอบโจทย์ในทุกมุมมองของการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อให้ทันต่อการพัฒนาไปสู่อนาคต ทำให้ Business Central ได้มีการอัพเกรดรุ่นมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ […]

อ่านต่อ
BC 2020 what new

What’s new in Business Central 2020 Release Wave 1

Business Central 2020 Release wave 1 เป็นเวอร์ชันล่าสุดของแอพลิเคชันระบบ ERP ในชุด Dynamics 365 ของไมโครซอฟท์ ซึ่งเปิดให้ดาวน์โหลดเวอร์ชัน on-premise เมื่อต้นเดือน เมย. 2020 ที่ผ่านมา โดย Business […]

อ่านต่อ