We're business transformation expert

เรากำลังมองหาคนที่มีใจรักในการให้บริการ ชอบเรียนรู้ สนใจโลกธุรกิจ คลาวด์ ดิจิทัลเทคโนโลยี โดยเฉพาะบนแพลตฟอร์มของ Microsoft Azure, Dynamics 365 และ Power Platform ร่วมงานในตำแหน่ง ดังนี้

The Academic / Trainee Programme

เราเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่สนใจในเรื่องเทคโนโลยี วิเคราะห์และพัฒนาระบบ เข้าร่วมในโครงการสหกิจศึกษาหรือฝึกทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง

คุณสมบัติเบื้องต้น:

  • กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ในสาขาต่อไปนี้ วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศ
  • มีผลการเรียน (GPA) ไม่น้อยกว่า 2.5 หรือพิจารณาตามความเหมาะสม (หากเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.5 จะต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา)
  • สามารถปฏิบัติงานโดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (หรือ 4 เดือนสำหรับสหกิจศึกษา)

สวัสดิการ:

  • เบี้ยเลี้ยง (จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น.)
  • ที่พักระหว่างฝึกงาน
  • หนังสือรับรองการผ่านฝึกงาน

Some of the perks of working with us!

ที่ทำงานตั้งอยู่ในเขตนอกเมือง บรรยากาศโอบล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวร่มรื่น ใช้เวลาเดินทางเพียง 5-15 นาที

กิจกรรมสังสรรค์ทั้งภายในแผนก กีฬาสานสัมพันธ์หรือท่องเที่ยวประจำปีทั้งในและต่างประเทศ

ใกล้สนามกีฬาแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สำหรับคนชอบกีฬาสันทนาการหรือท่องเที่ยวผจญภัย

กาแฟสดรสชาดดี ชงใหม่จากเครื่องทุกเช้า กระตุ้นร่างกายและสมองให้กระปรี้กระเปร่าตลอดวัน

สนับสนุน Life Long Learning ให้เกิดการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ จากคอร์สหรือหนังสือที่สนใจ

มีความยืดหยุ่นในเวลาทำงาน วันลาหยุดต่างๆ ร่วมสนับสนุนเหตุการณ์พิเศษของพนักงาน

เพิ่มความอุ่นใจในสุขภาพ ด้วยประกันสุขภาพและความคุ้มครองทางสุขภาพต่างๆ สำหรับพนักงาน

พนักงานที่ผ่านการทดลองงานแล้วหากทำงานครบ 12 เดือน จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีก 1 เดือนทุกปี

Apply Today!

เรากำลังมองหาคนที่มีใจรักในการให้บริการ ชอบเรียนรู้ สนใจโลกธุรกิจ คลาวด์ ดิจิทัลเทคโนโลยี มาค้นหาตัวตนกับเรา

ส่งอีเมลถึงฝ่ายบุคคลมาที่ hr@alphametrics.co.th พร้อมแนบ CV ผ่านจดหมายแนะนำตัวเกี่ยวกับประสบการณ์และตำแหน่งงานที่สนใจ พร้อมระบุตำแหน่งงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หมายเลขโทรศัพท์ 036-343000 กด 0