We're business transformation expert

เรากำลังมองหาคนที่มีใจรักในการให้บริการ ชอบเรียนรู้ สนใจโลกธุรกิจ คลาวด์ ดิจิทัลเทคโนโลยี โดยเฉพาะบนแพลตฟอร์มของ Microsoft Azure, Dynamics 365 และ Power Platform ร่วมงานในตำแหน่ง ดังนี้

The Academic / Trainee Programme

ความร่วมมือทางวิชาการ (Academic cooperation)

เราพร้อมให้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาโดยเปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษาที่สนใจด้านเทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูล และการพัฒนาระบบ สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงานหรือโครงการสหกิจศึกษาที่จัดขึ้นตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยมีพี่เลี้ยงที่คอยให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาการฝึกงานภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานจริงกับองค์กรธุรกิจที่หลากหลาย และเปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับจากทฤษฎีไปประยุกต์ใช้งานจริง ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในด้านที่สนใจ หรือเตรียมความพร้อมสู่สายงานธุรกิจดิจิทัลในอนาคต

ประสบการณ์ที่นิสิต-นักศึกษาจะได้รับ (On-the-job learning experience)

 • เข้าใจระบบในการทำงาน
 • สามารถนำความรู้จากทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง
 • เข้าใจตัวเองว่าสนใจด้านใด
 • ได้ประสบการณ์ในวิชาชีพเพิ่มเติม
 • สร้างโอกาสในการทำงานในอนาคต

ลักษณะโครงการฝึกงาน/โครงการสหกิจศึกษา (Internship program & Cooperative Education)

 • Implementation – ร่วมฝึกงานกับฝ่ายวางระบบ เพื่อนำเสนอโซลูชั่น หรือติดตั้งซอฟต์แวร์ รวมถึงการจัดอบรมการใช้งานให้กับลูกค้า
 • Customer support - ร่วมฝึกงานกับฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อติดตามและตรวจสอบปัญหา แก้ไข ปรับปรุง และตอบข้อซักถามในการใช้งาน
 • Development - ร่วมฝึกงานกับฝ่ายพัฒนาระบบ ในการพัฒนาฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม พัฒนาโปรแกรมส่วนขยาย ฟอร์ม รายงาน โมดูล และการอินเทอร์เฟสกับระบบอื่น
 • Digital marketing – ร่วมฝึกงานกับฝ่ายการตลาดดิจิทัลเพื่อประชาสัมพันธ์องค์การผ่านโซเชียลมีเดียร์ แพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึงพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กราฟิกดีไซน์ และงาน R&D ซอฟต์แวร์และเครี่องมือสมัยใหม่
คุณสมบัติเบื้องต้น:
 • กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ในสาขาต่อไปนี้ วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศ
 • มีผลการเรียน (GPA) ไม่น้อยกว่า 2.5 หรือพิจารณาตามความเหมาะสม (หากเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.5 จะต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา)
 • สามารถปฏิบัติงานโดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (หรือ 4 เดือนสำหรับสหกิจศึกษา)
สวัสดิการ:
 • เบี้ยเลี้ยง (จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น.)
 • ที่พักระหว่างฝึกงาน
 • หนังสือรับรองการผ่านฝึกงาน

Some of the perks of working with us!

Relaxing atmosphere

ที่ทำงานตั้งอยู่ในเขตนอกเมือง บรรยากาศโอบล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวร่มรื่น ใช้เวลาเดินทางเพียง 5-15 นาที

Creative teamwork

กิจกรรมสังสรรค์ทั้งภายในแผนก กีฬาสานสัมพันธ์หรือท่องเที่ยวประจำปีทั้งในและต่างประเทศ

Lots of outdoor activities

ใกล้สนามกีฬาแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สำหรับคนชอบกีฬาสันทนาการหรือท่องเที่ยวผจญภัย

All day coffee bar

กาแฟสดรสชาติดี ชงใหม่จากเครื่องทุกเช้า กระตุ้นร่างกายและสมองให้กระปรี้กระเปร่าตลอดวัน

Lifelong learning

สนับสนุน Life Long Learning ให้เกิดการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ จากคอร์สหรือหนังสือที่สนใจ

Flexible working hour

มีความยืดหยุ่นในเวลาทำงาน วันลาหยุดต่างๆ ร่วมสนับสนุนเหตุการณ์พิเศษของพนักงาน

Healthy living

เพิ่มความอุ่นใจในสุขภาพ ด้วยประกันสุขภาพและความคุ้มครองทางสุขภาพต่างๆ สำหรับพนักงาน

13 months' pay

พนักงานที่ผ่านการทดลองงานแล้วหากทำงานครบ 12 เดือน จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีก 1 เดือนทุกปี

Apply Today!

เรากำลังมองหาคนที่มีใจรักในการให้บริการ ชอบเรียนรู้ สนใจโลกธุรกิจ คลาวด์ ดิจิทัลเทคโนโลยี มาค้นหาตัวตนกับเรา

ส่งอีเมลถึงฝ่ายบุคคลมาที่ hr@alphametrics.co.th พร้อมแนบ CV ผ่านจดหมายแนะนำตัวเกี่ยวกับประสบการณ์และตำแหน่งงานที่สนใจ พร้อมระบุตำแหน่งงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หมายเลขโทรศัพท์ 036-343000 กด 0