Visual Advanced Planning Scheduler (VAPS)

บริหารและวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในรูปแบบกราฟฟิคบน Dynamics 365 Business Central ด้วย Visual Advanced Planning Scheduler (VAPS)Production scheduling extension enhances Business Central manufacturing

ในการประยุกต์ใช้งาน Dynamics 365 Business Central สำหรับธุรกิจการผลิตที่มีกระบวนการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง (discrete production) นั้น ฝ่ายผลิตสามารถวางแผนและควบคุมการผลิตแต่ละขั้นตอนได้จากฟังก์ชันมาตรฐานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วย แผนการผลิตสินค้าสำเร็จรูป (FG) และสินค้ากึ่งสำเร็จรูป (Semi-FG) ใบสั่งผลิต สูตรการผลิต (BOM) เครื่องจักรและกำลังการผลิต (Machine Center, Work Center, Capacities) วัตถุดิบคงเหลือ และกำหนดส่งมอบ โดยฝ่ายวางแผนสามารถเรียกดูข้อมูลที่ต้องการในแบบเรียลไทม์ได้จากหน้าจอ การจัดพิมพ์รายงาน หรือส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ (.CSV) เพื่อนำไปประมวลผลด้วยโปรแกรม Excel

โดยข้อมูลดังกล่าวมักจะแสดงผลในรูปแบบตาราง (tabular column report) ทำให้ยากที่จะสะท้อนภาพรวมและความสัมพันธ์ของแผนการผลิตแต่ละรายการรวมถึงปัจจัยอื่นที่กระทบ เช่น เครื่องจักรหยุดซ่อม การแทรกคำสั่งซื้อเร่งด่วน วัตถุดิบไม่เพียงพอ หรือพนักงานลาหยุดงานกระทันหัน จนกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการผลิตและส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า

What's VAPS?

Visual Advanced Production Scheduler (VAPS) เป็นโปรแกรมส่วนขยายที่เหมาะสำหรับฝ่ายวางแผนการผลิตที่ต้องการเครื่องมือเพื่อขยายขีดความสามารถในการวางแผนการผลิตที่มากกว่าฟังก์ชันมาตรฐานใน Dynamics 365 Business Central โดย VAPS รองรับการติดตั้งใช้งานตั้งแต่เวอร์ชัน 14 (BC14, cu1) ขึ้นไป

Visual Advanced Production Scheduler


Advanced interactive visual scheduling for production orders & capacities

ด้วยการออกแบบใหม่เพื่อให้รองรับกับเทคโนโลยีล่าสุดของไมโครซอฟท์และทำงานร่วมกับ Dynamics 365 Business Central ได้แบบไร้รอยต่อ (seamless integration) โดยแสดงแผนการผลิตทั้งหมดในรูปแบบแผนภูมิภาพ (Visualize Finite Capacity Scheduler) ช่วยให้ฝ่ายวางแผนการผลิต (Production planner) มองเห็นภาพรวมและจำลองแผนการผลิตเพื่อวางแผนและประเมินเบื้องต้นได้ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการผลิตจริง

โดยการจำลองแผนการผลิตใน Visual Advanced Production Scheduler จะไม่กระทบกับข้อมูลคำสั่งผลิตจริงที่ดำเนินการแล้วในระบบ จนกว่าจะมีการยืนยันการเปลี่ยนแปลงแผนจากแผนการผลิตจำลองที่สร้างไว้ (Publish) ทำให้การวางแผนมีความสะดวกและแม่นยำยิ่งขึ้น สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ได้อย่างยืดหยุ่น ลดความเสี่ยงของต้นทุนในการดำเนินงานเนื่องจากการวางแผนผิดพลาดและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับสินได้อย่างถูกต้องและทันเวลา

Visual Advanced Production Scheduler

  • VAPS production orders view

Visualize Gain Transparency

มองเห็นภาพรวมทั้งหมดในครั้งเดียว

ดูแผนภูมิของการผลิตทั้งหมดได้ในหน้าจอเดียว ไม่ว่าจะเป็นสถานะของ Work Center, Machine Center หรือ ใบสั่งผลิตแบบไม่ต่อเนื่องทั้งหมด ตรวจหาสาเหตุที่ทำให้การผลิตล่าช้า หาคำสั่งซื้อด่วนที่เพิ่งเพิ่มเข้ามา คำสั่งซื้อที่มีวัตถุดิบไม่เพียงพอ รวมไปถึงการมองเห็นภาพความเกี่ยวเนื่องของกิจกรรมในคำสั่งผลิตในแต่ละส่วนทั้งหมด

Take-Action Fast

ตอบสนองได้ทันในทุกจุดอ่อนไหว

เมื่อมองเห็นภาพความเคลื่อนไหวของการผลิตทั้งหมดได้ชัดเจนแล้ว จะทำให้ดำเนินการตอบสนองได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ด้วยการคลิกลากและวาง (drag & drop) แต่ละคำสั่งผลิตที่ได้รับผลกระทบ เพื่อทำการกำหนดตารางเวลาหรือเส้นทางที่ต้องการใหม่ ระบบจะแสดงผลกระทบของการวางแผนใหม่นี้ในทันที ด้วยรูปแบบกราฟฟิกที่ดูและเข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้จะยังช่วยให้คุณสามารถยืนยันการส่งมอบกับลูกค้าได้ทันตามกำหนด สร้างความน่าเชื่อถือในกระบวนการผลิตยิ่งขึ้น

Visual Advanced Production Scheduler

Visual Advanced Production Scheduler

Get More Out of Business Central

เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตบนข้อมูลแบบ real-time

ใช้ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนมากขึ้น มองเห็น Workload ของแต่ละ Work center และ Machine Center ได้ง่าย เพิ่มปริมาณงานให้สูงสุดเต็มประสิทธิภาพของทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นแรงงานหรือเครื่องจักร รวมทั้งการปรับรุ่นสามารถทำได้ง่ายขึ้นด้วยรูปแบบของ Extension ที่รวมเป็นเนื้อเดียวกันกับ Business Central แต่ทำงานแยกส่วนกัน โดยไม่กระทบกับกระบวนการทำงานหลักของระบบ รองรับการติดตั้งทั้งแบบ on-cloud และ on-premise

Visual Advanced Production Scheduler Certified Partner

Certified Partner for Netronic VAPS

บริษัทอัลฟาเมตริคส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก NETRONIC Software GmbH เพื่อให้บริการติดตั้งและให้คำปรึกษาในการใช้งาน Visual Production Scheduler (VPS), Visual Jobs Scheduler (VJS) และ Visual Resource Viewer (VRS) ซึ่งเป็นโซลูชันเสริมด้านการผลิต ที่ทำงานร่วมกับ Microsoft Dynamics NAV ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศมาอย่างต่อเนื่อง

รวมถึงโซลูชันรุ่นล่าสุด Visual Advanced Production Scheduer (VAPS) รายแรกของประเทศไทยและเอเซีย ที่ตอบโจทย์ความต้องการของ Agile Manufacturing ที่กำลังมองหาโซลูชันเสริมสำหรับต่อยอดการใช้งานบน Dynamics 365 Business Central ที่จะช่วยให้การวางแผนการผลิตเป็นเรื่องง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้น


Get demo from VAPS specialist