LS Retail (Dynamics NAV/Business Central integrated retail solution)

LS Retail POS solution

เพิ่มประสิทธิภาพงานขายปลีกด้วยโซลูชั่นแบบครบวงจร

การเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรนั้นมีหลากหลายรูปแบบ โดยหนึ่งในนั้นคือการติดตามผลการดำเนินการจากงานขาย ซึ่งในปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากงานขายปลีกหน้าร้าน เป็นการเพิ่มผลิตผลได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีโซลูชั่นสำหรับผู้บริหารที่อยู่สำนักงานใหญ่เพื่อจัดการให้ข้อมูลฐานในแต่ละสาขาเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติ ด้วยการใช้ LS Retail ฝ่ายบัญชีไม่พลาดในการลงบัญชี อีกทั้งช่วยทำให้งานของผู้จัดการสาขามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้โซลูชั่นยังครอบคลุมถึง

  • เพิ่มความรวดเร็วและความน่าเชื่อถือให้กับระบบขายหน้าร้าน (Point of Sale) – POS
  • ลดความผิดพลาดเรื่องข้อมูลไม่ตรงกันระหว่างภายในร้านและสำนักงานใหญ่
  • เพิ่มความแม่นยำการจัดการสินค้าคงเหลือในคลัง
  • เพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้าที่มาซื้อหน้าร้าน
  • วิเคราะห์ข้อมูลของธุรกิจได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้น

LS NAV - Simpler Modern Retail

LS Retail ถือเป็นหนึ่งในโซลูชั่นส่วนขยายสำหรับธุรกิจค้าปลีกของ Microsoft Dynamics NAV มากว่า 15 ปี ซึ่งได้พัฒนาและปรับปรุงจากประสบการณ์ของธุรกิจเหล่านี้ได้อย่างตรงจุด ด้วยโซลูชั่นที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย รองรับถึง 33 ภาษา มีพันธมิตรทางธุรกิจกว่า 2,000 บริษัท มีจำนวนลูกค้าใช้งานมากกว่า 60,000 ร้านค้าและ POS Terminal กว่า 100,000 เครื่องให้บริการทั่วทุกมุมโลก จึงถือได้ว่าเป็นผู้นำในโซลูชั่นสำหรับธุรกิจค้าปลีกบนแพลตฟอร์มของ Microsoft Dynamics เลยก็ว่าได้

เพิ่มความรวดเร็วและความน่าเชื่อถือให้กับระบบขายหน้าร้าน (Point of Sale) – POS 

ด้วยการทำงานทั้งแบบ Online และ Offline ช่วยให้งานขายหน้าร้านราบรื่นอย่างต่อเนื่อง และเป็นโซลูชั่นที่ใช้งานง่ายและช่วยลดความผิดพลาดได้เพราะเป็นระบบ Real Time ควบคู่กับการลงบัญชีและการจัดการสต๊อก นอกจากเป็นโซลูชั่นสำหรับงานขายหน้าร้านทั่วไปแล้วยังเหมาะสำหรับงานบริการและสามารถใช้อุปกรณ์ Handheld เข้ามาเสริมได้อีกด้วย

ลดความผิดพลาดเรื่องข้อมูลไม่ตรงกันระหว่างหน้าร้านและสำนักงานใหญ่

ช่วยจัดการข้อมูลที่มีรายละเอียดที่ซับซ้อน เช่น สี ขนาด รูปร่างของสินค้าแต่ละชนิด เป็นต้น พร้อมทั้งใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงสำหรับการดำเนินการจัดซื้อและการขาย ด้วยโซลูชั่นที่ใช้งานง่ายทำให้ลดเวลาการทำงาน แต่เปี่ยมไปด้วยความแม่นยำ อีกทั้งช่วยบริหารการเพิ่มอัตราการหมุนเวียน (Turnover Rate) ของสินค้าคงคลัง ส่งผลให้สามารถวางสินค้าได้สดใหม่ตลอดเวลา

เพิ่มความแม่นยำในการจัดการสินค้าคงเหลือในคลัง

บริหารงานซื้อขายได้อย่างถูกต้อง ถูกที่ ถูกเวลาเพราะสามารถจัดสรรทุนได้อย่างเป็นระบบเพื่อวางแผนการจัดซื้อให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า และเป็นการยกระดับการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุดคุ้มกับค่าตอบแทนการลงทุน (ROI) นอกจากนั้นยังช่วยเรื่องการคืนสินค้าและการนำสินค้ารายอื่นมาขาย (Drop Shipping) อีกด้วย

เพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้าที่มาซื้อหน้าร้าน

เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจนับสต๊อกตามรอบเวลา (Cycle Count) หมดปัญหาภาวะแบกสต๊อกและสินค้าขาดสต๊อกทำให้สามารถควบคุมการเสนอราคาและส่วนลดได้ดียิ่งขึ้น มากไปกว่านั้นคือลดการใช้กระดาษทำให้ประหยัดได้ทั้งเวลา ต้นทุน และเพิ่มผลิตผลได้อย่างดีเยี่ยม เมื่อการบริหารงานหน้าร้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทำงานอย่างเชิงรุก จึงนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่มากขึ้นอย่างเหนือความคาดหมาย

วิเคราะห์ข้อมูลของธุรกิจได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้น

การเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว ฉับไวคือกุญแจสำคัญในการตัดสินใจ เช่น การเปรียบเทียบการดำเนินการแต่ละหน้าร้าน การวิเคราะห์ยอดขายแต่ละช่วงเวลา การประเมินผลงานของพนักงาน การเปรียบเทียบเครื่องบันทึกเงินสด (POS Terminal) แต่ละเครื่อง และยังมีการแจ้งเตือน (Alert) เพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างรวดเร็วและเต็มประสิทธิภาพ ที่สำคัญคือมีการเก็บประวัติซื้อขายเพื่อคาดการณ์การซื้อขายในระยะยาวได้หรือแม้กระทั่งวางแผนซื้อขายล่วงหน้าก่อนช่วงเทศกาลต่าง ๆ อีกด้วย