บริษัท อัลฟาเมตริคส์ จำกัด ก่อตั้งที่เมืองเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ และเมืองฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2526 เพื่อให้บริการในการให้คำแนะนำและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และด้านการเงินการธนาคาร

โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ มีพันธมิตรชาวญี่ปุ่นที่ดีคอยให้ความร่วมมือในการสนับสนุนทางด้านธุรกิจและสนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาระบบในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการให้บริการภายในประเทศ

กว่า 35 ปี บริษัทฯ ได้เจริญเติบโตไปแบบก้าวกระโดด เรามีผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาและรับประกันความพึงพอใจที่ดีกับลูกค้าทุกราย เพื่อยืนหยัดในการเป็นที่ปรึกษาและจัดหาโซลูชั่นเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) การบริหารการผลิต (MRP) การจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร (BI) รวมถึงการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 85 คน ที่ประจำอยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ และญี่ปุ่น ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของเราอีกประการหนึ่งที่มีมาตรฐานการให้บริการที่ดี และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

Microsoft Gold Partner
ISO 27001
พันธกิจหลักของเรา
คือเป็นผู้นำการให้บริการโซลูชั่นทางธุรกิจแบบครบวงจร พร้อมให้คำปรึกษาในการติดตั้งและนำไปประยุกต์ใช้งานสำหรับทุกองค์ธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading) และธุรกิจผลิต (Manufacturing)

โดยเรามุ่งเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว ตอบโจทย์และครอบคลุมความต้องการทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร และพร้อมที่จะพาองค์กรของท่านเพื่อก้าวสู่ระดับแถวหน้า

Our Experience

เราเป็นผู้นำในการให้บริการโซลูชั่น ERP ที่ช่วยในการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม ที่รวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกกระบวนการทางธุรกิจของแต่ละส่วนงานภายในองค์กรเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้กระบวนการทางธุรกิจขององค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • มีความเชี่ยวชาญพิเศษโดยเฉพาะในเทคโนโลยีของไมโครซอฟต์ และมีศักยภาพในการปรับปรุง Dynamics 365 Business Central และ Microsoft Dynamics NAV ให้ตรงกับธุรกิจของลูกค้าได้
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหาร และมีเครื่องมือที่จะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
  • มีประสบการณ์มากเป็นพิเศษกับธุรกิจภาคการผลิต การบริหารและการจัดการทางการเงิน
  • มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำปรึกษาด้าน hardware และ network

After Sales Service

  • ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 24 x 7 โดยไม่มีวันหยุด
  • พร้อมที่จะให้บริการในการอัพเกรดโซลูชั่น Microsoft Dynamics 365 Business Central และ Microsoft Dynamics NAV เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และทางด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
  • ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของโซลูชั่น Microsoft Dynamics 365 Business Central และ Microsoft Dynamics NAV ทุกๆ ไตรมาส เพื่อให้การดำเนินงานไม่สะดุด
  • บริษัทฯ พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้บริการที่ดีมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และมีมาตรฐานการบริการที่ดี
  • พร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพ และมีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าทุกราย