บริษัท อัลฟาเมตริคส์ จำกัด ก่อตั้งที่เมืองเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ และเมืองฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2526 (ค.ศ. 1983) เพื่อให้บริการในการให้คำแนะนำและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และด้านการเงินการธนาคาร

โดยที่ผ่านมาเรามีพันธมิตรชาวญี่ปุ่นที่ดีคอยให้ความร่วมมือในการสนับสนุนทางด้านธุรกิจและสนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาระบบในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการให้บริการภายในประเทศ

ด้วยมาตรฐานในการให้บริการอย่างต่อเนื่องตลอด 40 ปี และความร่วมมือจากพันธมิตรด้านการตลาด และด้านเทคโนโลยี ทำให้เราเติบโตในธุรกิจผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ (Solutions Provider) ได้อย่างมั่นคงและก้าวกระโดด และพร้อมขยายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอาเซียน

ปัจจุบันเรามีพนักงานกว่า 85 คน โดยประจำอยู่ที่ศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์ (สำนักงานใหญ่) จ.สระบุรี สำนักงานกรุงเทพ สำนักงานประเทศอังกฤษ และญี่ปุ่น ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของเราอีกประการหนึ่งที่มีมาตรฐานการให้บริการที่ดี และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นอกจากนี้เรายังมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่พร้อมให้คำปรึกษาและรับประกันความพึงพอใจแก่ลูกค้าทุกราย เพื่อยืนหยัดในการเป็นที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์โซลูชันตามความต้องการของลูกค้า

ได้แก่ การบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resources Planning: ERP) การพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (Data platform & Data Analytics)

Microsoft Partner
ISO 27001

พันธกิจหลักของเรา

คือเป็นผู้นำการให้บริการโซลูชั่นทางธุรกิจแบบครบวงจร พร้อมให้คำปรึกษาในการติดตั้งและนำไปประยุกต์ใช้งานสำหรับทุกองค์ธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading) และธุรกิจผลิต (Manufacturing)

เรามุ่งเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว ตอบโจทย์และครอบคลุมความต้องการทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร และพร้อมที่จะพาองค์กรของท่านเพื่อก้าวสู่ระดับแถวหน้า

Our Experience

เราเป็นผู้นำในการให้บริการโซลูชั่น ERP ที่ช่วยในการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม ที่รวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกกระบวนการทางธุรกิจของแต่ละส่วนงานภายในองค์กรเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้กระบวนการทางธุรกิจขององค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • มีความเชี่ยวชาญพิเศษโดยเฉพาะในเทคโนโลยีของไมโครซอฟต์ และมีศักยภาพในการปรับปรุง Dynamics 365 Business Central และ Microsoft Dynamics NAV ให้ตรงกับธุรกิจของลูกค้าได้
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหาร และมีเครื่องมือที่จะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
  • มีประสบการณ์มากเป็นพิเศษกับธุรกิจภาคการผลิต การบริหารและการจัดการทางการเงิน
  • มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำปรึกษาด้าน hardware และ network

After Sales Service

  • ให้บริการได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุด
  • พร้อมที่จะให้บริการในการอัพเกรดโซลูชั่น Microsoft Dynamics 365 Business Central และ Microsoft Dynamics NAV เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
  • ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของโซลูชั่น Microsoft Dynamics 365 Business Central และ Microsoft Dynamics NAV ทุกๆ ไตรมาส เพื่อให้การดำเนินงานไม่สะดุด
  • บริษัทฯ พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้บริการที่ดีมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และมีมาตรฐานการบริการที่ดี
  • พร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพ และมีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าทุกราย