Overview of E-Commerce

อินเตอร์เน็ตเปรียบเสมือนเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนในสมัยนี้ เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงกับโลกภายนอกเพื่อรับส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างกันจากสถานที่ใดก็ตามที่มีจุดให้บริการสัญญาณเชื่อมต่อ การค้าในยุคที่การสื่อสารเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากเช่นในปัจจุบันนี้ ก็ได้มีการนำเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้งานเพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการจำหน่ายสินค้าและบริการของตนด้วยแนวคิดที่ว่าสะดวกรวดเร็วในการดำเนินธุรกรรมระหว่างกันและเข้าถึงได้ง่ายจากทุกที่ทุกเวลานั่นเอง

เราได้เพิ่มทางเลือกพิเศษสำหรับองค์กรธุรกิจการค้าหรือธุรกิจผลิตในการเสริมสร้างศักยภาพและโอกาสในการทำตลาดที่เหนือคู่แข่งด้วย B2B e-commerce เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อค้าขาย ระหว่างองค์กรธุรกิจกับองค์ธุรกิจ หรือ ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการโดยอาศัยหลักของการบริหารจัดการอุปสงค์อุปทานที่ดีที่มีการประสานห่วงโซ่ทางธุรกิจเข้าด้วยกันแบบครบวงจรซึ่งเป็นไปตามรูปแบบของโซลูชั่น ERP เริ่มตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบ ผู้ผลิต ผู้จัดส่ง ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก จนถึงมือผู้บริโภค (Supply Chain Management) โดยมุ่งเน้นที่ความรวดเร็วและช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานเป็นหลัก

ตัวช่วยที่สำคัญส่วนหนึ่งของระบบ ERP ในการดำเนินธุรกิจสำหรับทุกองค์กรที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการซื้อ (Buying Processes) ให้มีความทันสมัยและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการสั่งซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบในปริมาณมากๆ ในราคาพิเศษแบบออนไลน์ เพื่อควบคุมต้นทุนในการผลิตขั้นต้น

From offline to online (O2O)

นอกเหนือจากนั้นยังสามารถทำงานร่วมกับวิธีการสั่งซื้อแบบดั้งเดิมด้วยโทรศัพท์ แฟกซ์ หรือการสั่งซื้อสมัยใหม่ที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการให้เป็นแบบออนไลน์ โดยมีบริการสืบค้นข้อมูลการสั่งซื้อและประวัติการสั่งซื้อย้อนหลังของลูกค้าแต่ละราย รวมถึงมีรายงานเพื่อบอกสถานะของใบสั่งซื้อแต่ละใบว่าในขณะนี้มีความก้าวหน้าอย่างไรบ้าง

อีกทั้งยังช่วยในการส่งเสริมการขายด้วยบริการ Online Catalog ที่ทำให้เห็นข้อมูลรายละเอียดของสินค้าแต่ละรายการพร้อมกับโปรโมชันในแต่ละช่วง และสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าคงเหลือที่พร้อมจำหน่ายเพื่อวางแผนการสั่งซื้อได้ และด้วยการบริหารจัดการที่ฉับไวนี้เองจะสร้างความพึงพอใจทั้งกับสินค้าและบริการของบริษัท และถือได้ว่าเป็นการช่วยพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management) ไปในตัวอีกด้วย

Seamless Connected with Marketplaces

สำหรับองค์กรที่ต้องการเสนอขายสินค้าและบริการผ่านตลาดออนไลน์ (Marketplace) เพื่อขยายฐานลูกค้าเดิมไปสู่ B2C e-commerce ได้แก่ Shopee, Lazada ก็สามารถทำได้โดยการเชื่อมระบบ ERP เข้ากับระบบหลังบ้านของผู้ให้บริการดังกล่าว ผ่าน API และ Web service เพียงเท่านี้ สินค้าของท่านก็พร้อมที่จะออกสู่ตลาดออนไลน์เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับกลุ่มผู้ซื้อจากทั่วประเทศ และพร้อมรับออเดอร์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง แบบไม่มีหยุดพัก