Calculate the delivery date with order promising

ในการสั่งซื้อสินค้าบริษัทผู้จัดส่งต้องสามารถระบุให้ลูกค้าทราบถึงวันจัดส่งลงไปในเอกสารการซื้อขาย หรือหากมีกรณีที่ลูกค้าต้องการกำหนดวันจัดส่ง Business Central จะช่วยให้การทำงานในส่วนนี้เป็นไปอย่างอัตโนมัติและสามารถแจ้งวันจัดส่งเพื่อตอบกลับลูกค้าได้ทันที

Continue reading

สร้าง Hybrid digital workplace ในองค์กรด้วย Microsoft Teams

เชื่อมต่อ Microsoft Teams เข้ากับ Dynamics 365 App และทำให้รูปแบบการทำงานจากเดิมเปลี่ยนเป็นแบบไฮบริด (Hybrid digital workplace) เพื่อทำงานร่วมกันได้จากที่ใดก็ตามเสมือนนั่งอยู่ในออฟฟิศเดียวกัน แชร์ข้อมูลข้ามแอปพลิเคชันผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายได้โดยไม่จำเป็นต้องสลับหน้าจอไปมา

Continue reading

What’s new Microsoft Dynamics 365 in 2020 Release Wave 1

Microsoft Dynamics 365 ถือเป็นโซลูชันสำหรับธุรกิจที่กำลังมาแรงในยุคที่ต้องการทำ Digital Transformations ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่คลาวด์ทำได้อย่างไม่มีสะดุด โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนและดำเนินต่อไปได้ในทุกสภาวะการณ์ของโลกปัจจุบันและในอนาคต โดยเฉพาะในยุคที่การทำงานจากที่ใดก็ได้ (Work from home, work from anywhere) มีส่วนสำคัญสำหรับธุรกิจยุคใหม่ในช่วงเวลาวิกฤติของการแพร่ระบาดเชื้อโรค Covid-19 มาทำความรู้จักกับ Microsoft Dynamics […]

Continue reading

Microsoft Dynamics 365 การทำงานร่วมกันของ ERP และ CRM

“Microsoft Dynamics 365” เป็นกลยุทธ์ใหม่ในการเพิ่มความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจของไมโครซอฟต์ ซึ่งเป็น all-in-on business solutions ที่ทำงานบนบริการ Azure Platform โดยการนำเอา Business Applications ต่างๆ เช่น Dynamics 365 Finance & […]

Continue reading