Cover VAT Group Management

VAT Group Management concepts in Business Central

Business Central นำข้อมูลของธุรกิจต่างๆ มารวบรวมและออกรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT report) ภายใต้เลขที่จดทะเบียน (VAT registration No.) เดียวกันและคำนวณหา VAT Returns ให้อัตโนมัติ ด้วยส่วนขยาย VAT Group Management เพื่อนำส่งรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสมือนการนำส่งภาษีภายใต้หน่วยงานเดียว […]

อ่านต่อ

CBEC บุกตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนอย่างไรให้สำเร็จ (ตอนที่ 2)

จากบทความตอนที่แล้ว บุกตลาด CBEC อย่างไรให้สำเร็จ ได้ยกตัวอย่างการนำคลาวด์อีอาร์พี – Business Central มาใช้งานภายในองค์กรเพื่อเป็นฐานสำหรับเชื่อมต่อกับตลาดออนไลน์ ซึ่งในตอนนี้จะอธิบายเพิ่มเติมถึงความสามารถด้านการจัดการข้อมูลการเงินและภาษีที่จะช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความแม่นยำให้กับผู้ประกอบการ Digital entrepreneur Faster month-end (close periods) วิธีบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือใน Business Central จะเป็นแบบต่อเนื่อง […]

อ่านต่อ
CBEC cover

CBEC บุกตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนอย่างไรให้สำเร็จ (ตอนที่ 1)

New normal กระทบต่อการดำเนินธุรกิจและเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผู้คนทั่วโลกให้เป็นรูปแบบออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถขยายตลาดไปยังฐานลูกค้าที่กว้างขึ้น ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคในการเดินทางไปยังห้างร้านหรือช็อปปิ้งมอลล์ โดยเปลี่ยนมาจับจ่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มาพร้อมกับความสามารถที่หลากหลาย ได้แก่ อี-แคตตาล็อก (e-Catalog) อี-ช็อปปิ้งคาร์ท (e-Cart) และอี-เพย์เมนต์ (e-Payment) ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่ร้านค้าออนไลน์ส่วนใหญ่มีไว้บริการ  ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีมูลค่าตลาดเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยไม่มีท่าทีว่าจะถึงจุดอิ่มตัวในระยะเวลาอันใกล้ ทำความรู้จักกับ CBEC (Cross Border E-Commerce) จากกระแสความนิยมของการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในประเทศจีนส่งผลให้รัฐบาลจีนออกนโยบายรูปแบบใหม่ในการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ […]

อ่านต่อ

Human Resource Management functionalities in Business Central

Human resource management – HRM หรือการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ไม่ได้หมายถึงเพียงการรับสมัครพนักงานใหม่และจ่ายเงินเดือนพนักงานเท่านั้น แต่เป็นการบริหารจัดการบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งปกติกระบวนการของ HRM เริ่มตั้งแต่การวางแผนจัดจ้างพนักงาน จัดหาตำแหน่งงานที่เหมาะสม จัดการข้อมูลในเรื่องต่างๆ เช่น ข้อมูลการจ่ายเงินเดือน ข้อมูลสวัสดิการ ข้อมูลการฝึกอบรม การบริหารจัดการวันลา รวมไปถึงข้อมูลการประเมินผลและปรับขึ้นเงินเดือน และอื่นๆ […]

อ่านต่อ

Revolutionize industry to the next generation with Cloud ERP

นวัตกรรมดิจิทัล เดินหน้ารุกคืบวิถีปัจจุบันมากขึ้นทุกขณะและ disrupt ภาคอุตสาหกรรมให้เปลี่ยนแปลงแนวคิดในการบริหารจัดการแบบดั้งเดิม ที่พึ่งพาความสามารถของแรงงานคนและเครื่องจักรให้ก้าวสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ (Modern industry) ในแบบ new normal ที่เน้นการนำเอาจุดเด่นของนวัตกรรมดิจิทัล ได้แก่ Internet of Things (IoT), Robots, AI, Cloud ERP […]

อ่านต่อ
Modern supply chain background

Modern supply chain trends for digital business

ธุรกิจยุคดิจิทัลต่างขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและนวัตกรรม ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภคเชื่อมต่อสื่อสารถึงกันได้ตลอดเวลาและกลายมาเป็น Modern Supply Chain ที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงให้เป็นเครือข่ายมากขึ้น โดยหลักการของ modern supply chain นั้น ผู้ผลิตและซัพพลายเออร์จะต้องร่วมมือกันเพื่อบริหารข้อมูลในเครือข่ายของตน ได้แก่ ข้อมูลการประมาณยอดการผลิต ข้อมูลสินค้าและวัตถุดิบคงคลัง สถานะของสินค้าเริ่มตั้งแต่ผลิต ตรวจสอบ แพ็ค จัดส่ง จนกระทั่งส่งมอบถึงมือลูกค้า […]

อ่านต่อ
Business Central Managerial Accounting

Managerial accounting for business management

การพัฒนาและสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผลประกอบการที่ดี สามารถสร้างคุณค่าให้กิจการได้อย่างเหมาะสมในระยะยาว ต้องมีกระบวนการจัดการที่ดี เช่น การบัญชีบริหาร (managerial accounting) เพื่อช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันยุคของการแข่งขันที่ต้องตัดสินใจรวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งการจัดทำบัญชีบริหาร (managerial accounting) จะต้องมีเครื่องมือที่จะช่วยปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน ง่ายต่อการตรวจสอบ ไม่มีการวางข้อมูลซ้ำซ้อนเพื่อให้เกิดความสับสน สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ระบบอีอาร์พี (ERP) ที่เหมาะสมสามารถนำคุณไปสู่เส้นทางการดำเนินการที่ถูกต้องได้ […]

อ่านต่อ
ERP Cloud Platform

Complete ERP on cloud platform for new normal business

ในยุคดิจิทัล 5G ที่ cloud และ smart phone กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต และแทนที่วิธีการสื่อสารแบบดั้งเดิม ให้เป็นรูปแบบใหม่ผ่านช่องทาง social media อาทิ Facebook, LINE, Instagram, Twitter เป็นต้น และผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 […]

อ่านต่อ
AMCO is the first Netronic VAPS partner in Asia

Netronic แต่งตั้ง AMCO เป็น VAPS Certified Partner รายแรกในเอเชีย

บริษัทอัลฟาเมตริคส์ จำกัด (AMCO) ก้าวสู่ความสำเร็จอีกขั้น โดยผ่านการรับรองความสามารถด้านวางแผนการผลิตด้วย Visual Advanced Production Scheduler (VAPS) ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริม (Extension) จาก NETRONIC Software GmbH ประเทศเยอรมันนี สามารถทำงานบน Dynamics 365 […]

อ่านต่อ
Business Central Shipment Integration

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าด้วย Dynamics 365 Business Central

การจัดส่งสินค้า (shipment) ที่ดีย่อมทำให้ธุรกิจเกิดความต่อเนื่องทั้งทางด้านการดำเนินงาน การสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าและลูกค้า รวมไปถึงโอกาสในการพัฒนาศักยภาพให้เหนือกว่าคู่แข่ง การบริหารการจัดส่งสินค้า (shipment management) เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจเกือบทุกประเภทและถือว่าเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญของระบบ ERP ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคำสั่งซื้อจะสามารถส่งมอบได้ถึงมือลูกค้าได้อย่างถูกต้องและทันเวลา Dynamics 365 Business Central สามารถตรวจสอบสถานะล่าสุดของทุกการจัดส่งได้ตลอดเวลาผ่านโมบายแอปพลิเคชันหรือเว็บเบราเซอร์ และยังประกอบด้วยคุณสมบัติเด่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าอีกหลายประการ ได้แก่ เข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้งานจากแต่ละแผนกที่ต้องทำงานร่วมกันสามารถใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อติดตามสถานะการจัดส่งของลูกค้าแต่ละรายได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์ […]

อ่านต่อ