Modern supply chain background

Modern supply chain trends for digital business

ธุรกิจยุคดิจิทัลต่างขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและนวัตกรรม ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภคเชื่อมต่อสื่อสารถึงกันได้ตลอดเวลาและกลายมาเป็น Modern Supply Chain ที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงให้เป็นเครือข่ายมากขึ้น โดยหลักการของ modern supply chain นั้น ผู้ผลิตและซัพพลายเออร์จะต้องร่วมมือกันเพื่อบริหารข้อมูลในเครือข่ายของตน ได้แก่ ข้อมูลการประมาณยอดการผลิต ข้อมูลสินค้าและวัตถุดิบคงคลัง สถานะของสินค้าเริ่มตั้งแต่ผลิต ตรวจสอบ แพ็ค จัดส่ง จนกระทั่งส่งมอบถึงมือลูกค้า […]

อ่านต่อ
Business Central Managerial Accounting

Managerial accounting for business management

การพัฒนาและสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผลประกอบการที่ดี สามารถสร้างคุณค่าให้กิจการได้อย่างเหมาะสมในระยะยาว ต้องมีกระบวนการจัดการที่ดี เช่น การบัญชีบริหาร (managerial accounting) เพื่อช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันยุคของการแข่งขันที่ต้องตัดสินใจรวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งการจัดทำบัญชีบริหาร (managerial accounting) จะต้องมีเครื่องมือที่จะช่วยปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน ง่ายต่อการตรวจสอบ ไม่มีการวางข้อมูลซ้ำซ้อนเพื่อให้เกิดความสับสน สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ระบบอีอาร์พี (ERP) ที่เหมาะสมสามารถนำคุณไปสู่เส้นทางการดำเนินการที่ถูกต้องได้ […]

อ่านต่อ
ERP Cloud Platform

Complete ERP on cloud platform for new normal business

ในยุคดิจิทัล 5G ที่ cloud และ smart phone กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต และแทนที่วิธีการสื่อสารแบบดั้งเดิม ให้เป็นรูปแบบใหม่ผ่านช่องทาง social media อาทิ Facebook, LINE, Instagram, Twitter เป็นต้น และผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 […]

อ่านต่อ
AMCO is the first Netronic VAPS partner in Asia

AMCO ผ่านการรับรอง VAPS certified partner จาก Netronic รายแรกในเอเซีย

AMCO ก้าวสู่ความสำเร็จอีกขั้น โดยผ่านการรับรองความสามารถด้านวางแผนการผลิตด้วย Visual Advanced Production Scheduler (VAPS) ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริม (Extension) จาก NETRONIC Software GmbH ประเทศเยอรมัน สามารถทำงานบน Dynamics 365 Business Central […]

อ่านต่อ
Business Central Shipment Integration

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าด้วย Dynamics 365 Business Central

การจัดส่งสินค้า (shipment) ที่ดีย่อมทำให้ธุรกิจเกิดความต่อเนื่องทั้งทางด้านการดำเนินงาน การสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าและลูกค้า รวมไปถึงโอกาสในการพัฒนาศักยภาพให้เหนือกว่าคู่แข่ง การบริหารการจัดส่งสินค้า (shipment management) เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจเกือบทุกประเภทและถือว่าเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญของระบบ ERP ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคำสั่งซื้อจะสามารถส่งมอบได้ถึงมือลูกค้าได้อย่างถูกต้องและทันเวลา Dynamics 365 Business Central สามารถตรวจสอบสถานะล่าสุดของทุกการจัดส่งได้ตลอดเวลาผ่านโมบายแอปพลิเคชันหรือเว็บเบราเซอร์ และยังประกอบด้วยคุณสมบัติเด่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าอีกหลายประการ ได้แก่ เข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้งานจากแต่ละแผนกที่ต้องทำงานร่วมกันสามารถใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อติดตามสถานะการจัดส่งของลูกค้าแต่ละรายได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์ […]

อ่านต่อ
Manufactures module in Business Central

What can manufacturers expect from Business Central

การที่จะก้าวขึ้นสู่แถวหน้าของบริษัทผู้ประกอบอุตสาหกรรมการผลิต (manufacture) ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะการผลิตที่มีความต่อเนื่องและซับซ้อน หนี่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มพูนศักยภาพและสร้างโอกาสในการเติบโต คือ การบริหารต้นทุนต่อหน่วยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ สิ่งที่ควรพิจารณาเป็นอันดับต้น คือ การปรับปรุงกระบวนการผลิต (manufactures process improvement) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้นกว่าเดิมโดยใช้เวลาการดำเนินงานที่น้อยลง ซึ่งหากไม่มีเครื่องมือหรือโซลูชันที่ดีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าวโอกาสที่จะสัมฤทธิ์ผลย่อมเป็นไปได้ยากและหากองค์กรใดละเลยการพัฒนากลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรแรงงาน เครื่องจักร วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองจะทำให้กระบวนการผลิตไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เกิดความล่าช้า มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น หรืออาจก่อให้เกิดปัญหาที่ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ไม่รู้จบจนทำให้ธุรกิจทรุดตัวและไม่สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ […]

อ่านต่อ

Manufacturing capabilities of Dynamics 365 Business Central

Dynamics 365 Business Central เป็นโซลูชันธุรกิจเรือธงจากไมโครซอฟท์ (Flagship Solutions) ที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ต้องการเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง ติดตั้งใช้งานได้รวดเร็ว และรองรับการเติบโตในอนาคต เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์อีอาร์พีที่ใช้งานง่ายและมีการอัพเดตอยู่ตลอดเวลา จึงได้รับความนิยมจากองค์กรธุรกิจชั้นนำทั่วโลกและมีจำนวนผู้ใช้งานมากกว่า 2,000,000 users โดยประกอบด้วย 2 แพ็คเกจหลักจำแนกตามประเภทธุรกิจ คือ 1) […]

อ่านต่อ

Business Central กับการจัดการสินค้าคงคลัง (ตอนที่ 1)

Digital transformations ส่งผลให้ภาคธุรกิจในบ้านเราตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการนำเครี่องมือสมัยใหม่มาช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและปรับปรุงกระบวนการภายในให้มีความชัดเจน แม่นยำ และทันเหตุการณ์

อ่านต่อ

ปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าในโครงการพัฒนาระบบอีอาร์พี

ในปัจจุบัน ต้องยอมรับว่ามีการนำระบบอีอาร์พี (ERP Implementation) เข้ามามีบทบาทในธุรกิจตั้งแต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ เนื่องจากโดยหลักการแล้ว ระบบอีอาร์พีจะเป็นศูนย์รวมข้อมูลทุกแผนกขององค์กรธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นแผนกบัญชี เจ้าหนี้และลูกหนี้ แผนกจัดซื้อ ฝ่ายขาย คลังสินค้า ฝ่ายผลิต เป็นต้น ทำให้เมื่อมีการปรับใช้ระบบเข้ากับธุรกิจแล้ว ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกป้อนเข้ามา จะถูกรวบรวมและประมวลผลได้ในทันที ทำให้แต่ละฝ่ายสามารถมองเห็นผลกระทบของข้อมูลจากฝ่ายอื่นๆ ได้ในขณะเดียวกัน […]

อ่านต่อ
Microsoft AppSource

Thailand localisation for Business Central on AppSource

AMCO Business Solutions เตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการ Dynamics 365 Business Central online (cloud subscription) ในประเทศไทย โดยการนำ Thailand localisation (Tax) ที่ได้มีการพัฒนาเพื่อใช้กับเวอร์ชั่นติดตั้งเองหรือ On-premise จดทะเบียนบน Microsoft […]

อ่านต่อ