Come to AMCO for your cloud solutions

ภาวะวิกฤต (Crisis) เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เราอาจต้องเผชิญ และบางสถานการณ์อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิต ทรัพย์สิน และการขับเคลื่อนธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ ระบบคอมพิวเตอร์หลักของบริษัทล่ม หรือภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส หากท่านเป็นผู้บริหาร หัวหน้าทีม หรือคีย์ยูสเซอร์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจ กำหนดนโยบาย หรือกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร และมีความจำเป็นต้องเดินทางไปทำงานในพื้นที่เสี่ยงส่งผลให้ต้องหยุดงานติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันโดยไม่สามารถเข้ามาสั่งการ อนุมัติเอกสาร ติดตามงานคงค้าง หรือร่วมประชุมกับฝ่ายอื่นที่ออฟฟิศได้เหมือนเดิม ท่านจะทำอย่างไร? จากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในขณะนี้ […]

อ่านต่อ
Business Central Shipment Integration

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าด้วย Dynamics 365 Business Central

การจัดส่งสินค้า (shipment) ที่ดีย่อมทำให้ธุรกิจเกิดความต่อเนื่องทั้งทางด้านการดำเนินงาน การสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าและลูกค้า รวมไปถึงโอกาสในการพัฒนาศักยภาพให้เหนือกว่าคู่แข่ง การบริหารการจัดส่งสินค้า (shipment management) เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจเกือบทุกประเภทและถือว่าเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญของระบบ ERP ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคำสั่งซื้อจะสามารถส่งมอบได้ถึงมือลูกค้าได้อย่างถูกต้องและทันเวลา Dynamics 365 Business Central สามารถตรวจสอบสถานะล่าสุดของทุกการจัดส่งได้ตลอดเวลาผ่านโมบายแอปพลิเคชันหรือเว็บเบราเซอร์ และยังประกอบด้วยคุณสมบัติเด่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าอีกหลายประการ ได้แก่ เข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้งานจากแต่ละแผนกที่ต้องทำงานร่วมกันสามารถใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อติดตามสถานะการจัดส่งของลูกค้าแต่ละรายได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์ […]

อ่านต่อ
Manufactures module in Business Central

What can manufacturers expect from Business Central

การที่จะก้าวขึ้นสู่แถวหน้าของบริษัทผู้ประกอบอุตสาหกรรมการผลิต (manufacture) ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะการผลิตที่มีความต่อเนื่องและซับซ้อน หนี่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มพูนศักยภาพและสร้างโอกาสในการเติบโต คือ การบริหารต้นทุนต่อหน่วยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ สิ่งที่ควรพิจารณาเป็นอันดับต้น คือ การปรับปรุงกระบวนการผลิต (manufactures process improvement) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้นกว่าเดิมโดยใช้เวลาการดำเนินงานที่น้อยลง ซึ่งหากไม่มีเครื่องมือหรือโซลูชันที่ดีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าวโอกาสที่จะสัมฤทธิ์ผลย่อมเป็นไปได้ยากและหากองค์กรใดละเลยการพัฒนากลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรแรงงาน เครื่องจักร วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองจะทำให้กระบวนการผลิตไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เกิดความล่าช้า มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น หรืออาจก่อให้เกิดปัญหาที่ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ไม่รู้จบจนทำให้ธุรกิจทรุดตัวและไม่สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ […]

อ่านต่อ

Manufacturing capabilities of Dynamics 365 Business Central

Dynamics 365 Business Central เป็นโซลูชันธุรกิจเรือธงจากไมโครซอฟท์ (Flagship Solutions) ที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ต้องการเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง ติดตั้งใช้งานได้รวดเร็ว และรองรับการเติบโตในอนาคต เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์อีอาร์พีที่ใช้งานง่ายและมีการอัพเดตอยู่ตลอดเวลา จึงได้รับความนิยมจากองค์กรธุรกิจชั้นนำทั่วโลกและมีจำนวนผู้ใช้งานมากกว่า 2,000,000 users โดยประกอบด้วย 2 แพ็คเกจหลักจำแนกตามประเภทธุรกิจ คือ 1) […]

อ่านต่อ

What’s new Business Central Fall 2019 Release

Dynamics 365 Business Central Fall 2019 Release เริ่มให้นักพัฒนาทดสอบการใช้งานตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2019 ที่ผ่านมา และมีกำหนดออกในเดือนตุลาคม 2019 นี้ จากที่ไมโครซอฟท์ประกาศ Roadmap ในงาน Direction Asia เมื่อกลางปีที่ผ่านมา เพื่อประกาศจุดยืนและแสดงความชัดเจนถึงแผนพัฒนา […]

อ่านต่อ

Business Central กับการจัดการสินค้าคงคลัง (ตอนที่ 1)

Digital transformations ส่งผลให้ภาคธุรกิจในบ้านเราตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการนำเครี่องมือสมัยใหม่มาช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและปรับปรุงกระบวนการภายในให้มีความชัดเจน แม่นยำ และทันเหตุการณ์

อ่านต่อ

ปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าในโครงการพัฒนาระบบอีอาร์พี

ในปัจจุบัน ต้องยอมรับว่ามีการนำระบบอีอาร์พี (ERP Implementation) เข้ามามีบทบาทในธุรกิจตั้งแต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ เนื่องจากโดยหลักการแล้ว ระบบอีอาร์พีจะเป็นศูนย์รวมข้อมูลทุกแผนกขององค์กรธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นแผนกบัญชี เจ้าหนี้และลูกหนี้ แผนกจัดซื้อ ฝ่ายขาย คลังสินค้า ฝ่ายผลิต เป็นต้น ทำให้เมื่อมีการปรับใช้ระบบเข้ากับธุรกิจแล้ว ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกป้อนเข้ามา จะถูกรวบรวมและประมวลผลได้ในทันที ทำให้แต่ละฝ่ายสามารถมองเห็นผลกระทบของข้อมูลจากฝ่ายอื่นๆ ได้ในขณะเดียวกัน […]

อ่านต่อ
Microsoft AppSource

Thailand localisation for Business Central on AppSource

AMCO Business Solutions เตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการ Dynamics 365 Business Central online (cloud subscription) ในประเทศไทย โดยการนำ Thailand localisation (Tax) ที่ได้มีการพัฒนาเพื่อใช้กับเวอร์ชั่นติดตั้งเองหรือ On-premise จดทะเบียนบน Microsoft […]

อ่านต่อ

Inventory Costing with Dynamics NAV

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การรับรู้มูลค่าของสินค้าคงคลัง (Inventory Costing) ที่แท้จริงมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจไม่ต้องแบกรับต้นทุนที่อาจจะเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว ฝ่ายบัญชีสามารถประเมินต้นทุนที่กระจัดกระจายอยู่เพื่อนำข้อมูลมารายงานประกอบงบดุลได้อย่างรวดเร็ว หรือแม้กระทั่งฝ่ายขายสามารถออกไปในการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาเติมในแต่ละรอบได้ทันที การที่ระบบ ERP มีวิธีการคิดต้นทุนของสินค้าคงคลังที่หลากหลายเพื่อให้มีทางเลือกสำหรับธุรกิจที่แตกต่างกันถือเป็นจุดที่ทำให้ Dynamics NAV สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ สำหรับ Dynamics NAV นั้นจะมีวิธีการคิดต้นทุนสินค้าคงคลังอยู่ 5 แบบ ซึ่งจะมี […]

อ่านต่อ

What’s new Microsoft Dynamics NAV 2018

Dynamics NAV 2018 เป็นระบบ ERP รุ่นใหม่ที่ไมโครซอฟท์เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2017 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของซอฟต์แวร์ ERP สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน Dynamics NAV 2018 มีฟังก์ชั่นใหม่ๆ ที่จะช่วยผู้ใช้งานมีความสะดวกและเพิ่มความทันสมัยในการใช้งานบริการจากคลาวด์ต่างๆ (cloud-first application) […]

อ่านต่อ