What’s new Dynamics 365 Business Central Fall 2019 Release

Dynamics 365 Business Central Fall 2019 Release เริ่มให้นักพัฒนาทดสอบการใช้งานตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2019 ที่ผ่านมา และมีกำหนดออกในเดือนตุลาคม 2019 นี้ จากที่ไมโครซอฟท์ประกาศ Roadmap ในงาน Direction Asia เมื่อกลางปีที่ผ่านมา เพื่อประกาศจุดยืนและแสดงความชัดเจนถึงแผนพัฒนา ERP Software ที่ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องไปอีกหลายปี โดยเวอร์ชันล่าสุดที่กำลังจะออกมาให้เราได้ใช้งานในเดือนตุลาคมนี้มีชื่อเรียกว่า Dynamics […]

อ่านต่อ

Business Central กับการจัดการสินค้าคงคลัง (ตอนที่ 1)

Digital transformations ส่งผลให้ภาคธุรกิจในบ้านเราตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการนำเครี่องมือสมัยใหม่มาช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและปรับปรุงกระบวนการภายในให้มีความชัดเจน แม่นยำ และทันเหตุการณ์

อ่านต่อ

ปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าในโครงการพัฒนาระบบอีอาร์พี

ในปัจจุบัน ต้องยอมรับว่ามีการนำระบบอีอาร์พี (ERP Implementation) เข้ามามีบทบาทในธุรกิจตั้งแต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ เนื่องจากโดยหลักการแล้ว ระบบอีอาร์พีจะเป็นศูนย์รวมข้อมูลทุกแผนกขององค์กรธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นแผนกบัญชี เจ้าหนี้และลูกหนี้ แผนกจัดซื้อ ฝ่ายขาย คลังสินค้า ฝ่ายผลิต เป็นต้น ทำให้เมื่อมีการปรับใช้ระบบเข้ากับธุรกิจแล้ว ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกป้อนเข้ามา จะถูกรวบรวมและประมวลผลได้ในทันที ทำให้แต่ละฝ่ายสามารถมองเห็นผลกระทบของข้อมูลจากฝ่ายอื่นๆ ได้ในขณะเดียวกัน ส่วนฝ่ายบริการก็สามารถมองเห็นภาพรวมของธุรกิจ วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง รวมไปถึงการดำเนินการต่อผลกระทบที่กำลังจะเกิดกับธุรกิจทั้งในด้านบวกและด้านลบได้อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจที่จะนำระบบอีอาร์พีเข้ามาใช้ในองค์กรธุรกิจของตัวเอง […]

อ่านต่อ
Microsoft AppSource

Thailand localisation for Business Central now on Microsoft AppSource

AMCO Business Solutions เตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการ Dynamics 365 Business Central online (cloud subscription) ในประเทศไทย โดยการนำ Thailand localisation (Tax) ที่ได้มีการพัฒนาเพื่อใช้กับเวอร์ชั่นติดตั้งเองหรือ On-premise จดทะเบียนบน Microsoft AppSource ซึ่งเป็นศูนย์รวมของแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจที่ได้รับการรับรองจากไมโครซอฟต์อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้งานระบบอีอาร์พี Dynamics 365 […]

อ่านต่อ

Inventory Costing with Dynamics NAV

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การรับรู้มูลค่าของสินค้าคงคลัง (Inventory Costing) ที่แท้จริงมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจไม่ต้องแบกรับต้นทุนที่อาจจะเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว ฝ่ายบัญชีสามารถประเมินต้นทุนที่กระจัดกระจายอยู่เพื่อนำข้อมูลมารายงานประกอบงบดุลได้อย่างรวดเร็ว หรือแม้กระทั่งฝ่ายขายสามารถออกไปในการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาเติมในแต่ละรอบได้ทันที การที่ระบบ ERP มีวิธีการคิดต้นทุนของสินค้าคงคลังที่หลากหลายเพื่อให้มีทางเลือกสำหรับธุรกิจที่แตกต่างกันถือเป็นจุดที่ทำให้ Dynamics NAV สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ สำหรับ Dynamics NAV นั้นจะมีวิธีการคิดต้นทุนสินค้าคงคลังอยู่ 5 แบบ ซึ่งจะมี 4 แบบที่สามารถปรับใช้งานได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจแต่ละประเภท ส่วนอีก 1 แบบคือ […]

อ่านต่อ

What’s new Microsoft Dynamics NAV 2018

Dynamics NAV 2018 เป็นระบบ ERP รุ่นใหม่ที่ไมโครซอฟท์เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2017 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของซอฟต์แวร์ ERP สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน Dynamics NAV 2018 มีฟังก์ชั่นใหม่ๆ ที่จะช่วยผู้ใช้งานมีความสะดวกและเพิ่มความทันสมัยในการใช้งานบริการจากคลาวด์ต่างๆ (cloud-first application) เช่น Cognitive Services, Azure Active […]

อ่านต่อ

Microsoft Dynamics 365 การทำงานร่วมกันของ ERP และ CRM

“Microsoft Dynamics 365” เป็นกลยุทธ์ใหม่ในการเพิ่มความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจของไมโครซอฟต์ ซึ่งเป็นโซลูชั่นเพื่อธุรกิจที่ทำงานภายใต้บริการ Cloud Computing โดยการนำเอา Business Application บนคลาวด์แพลตฟอร์ม เช่น Dynamics 365 Finance & Operations, Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Project Service Automation, […]

อ่านต่อ

AMCO E-Everything for Industry 4.0

จากกระแสการปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Industry 4.0) ทำให้องค์กรภาคธุรกิจมีความตื่นตัวและสนใจนำเทคโนโลยีดิจิตัลและอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าของตนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค ทำให้เครื่องมือทางธุรกิจในยุคดิจิตอลมีทิศทางพัฒนาไปในรูปแบบ “The Internet of Things (IoT)” ที่ทุกหน่วยของระบบการผลิตสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างอิสระ เพื่อให้จัดการกระบวนการผลิตได้ครบทั้งกระบวนการ ภาครัฐบาลได้วางนโยบายเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ภายใต้แนวคิด “Thailand 4.0” ที่จะนำพาประเทศให้ก้าวไปสู่การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งสำคัญ และเปลี่ยนจากสินค้าโภคภัณฑ์แบบเดิมๆให้เป็นสินค้าเชิงนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าและความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนให้นำเทคโนโลยีดิจิตอลและอินเทอร์เน็ตมาใช้ในกระบวนการรับส่งข้อมูลระหว่าง B2B, B2C และ B2G เพื่อช่วยลดเวลาในการดำเนินงาน […]

อ่านต่อ
AMCO Cloud ERP

Cloud ERP has come today! AMCO Cloud ERP

Cloud ERP by AMCO ทำให้การเริ่มต้นใช้งาน ระบบ ERP เป็นเรื่องง่ายและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยากรฮาร์ดแวร์และดูแลรักษา ระบบ ERP อีกทั้งยังสามารถเพิ่มลดจำนวนผู้ใช้งานได้ตามความเหมาะสม จึงทำให้การบริหารจัดการกิจกรรมภายในองค์กรมีความคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ Tablet/Mobile, Web client และ Windows client โดยเราเป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์อีอาร์พีแบบครบวงจรที่ติดตั้งอยู่บนศูนย์ข้อมูล (Data center) ที่มีเสถียรภาพและมีความปลอดภัยของข้อมูลในระดับสูง และยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลด้วยบริการสำรองข้อมูลแบบรายวัน […]

อ่านต่อ