Human Resource Management functionalities in Business Central

Human resource management – HRM หรือการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ไม่ได้หมายถึงเพียงการรับสมัครพนักงานใหม่และจ่ายเงินเดือนพนักงานเท่านั้น แต่เป็นการบริหารจัดการบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ซึ่งปกติกระบวนการของ HRM เริ่มตั้งแต่การวางแผนจัดจ้างพนักงาน จัดหาตำแหน่งงานที่เหมาะสม จัดการข้อมูลในเรื่องต่างๆ เช่น ข้อมูลการจ่ายเงินเดือน ข้อมูลสวัสดิการ ข้อมูลการฝึกอบรม การบริหารจัดการวันลา รวมไปถึงข้อมูลการประเมินผลและปรับขึ้นเงินเดือน และอื่นๆ อีกมากมายซึ่งแตกต่างกันไปตามรูปแบบธุรกิจ

การเติบโตของธุรกิจในปัจจุบัน การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ ทุกองค์กรหันมาใส่ใจในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น เพราะนี่คือขุมพลังสำคัญที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไร้ขีดจำกัด การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีไม่ใช่การให้ความสำคัญที่เรื่องอัตราจ้างเพียงอย่างเดียว แต่ควรหันมาใส่ใจการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรด้วย เพราะทุกคนต้องการความก้าวหน้าและพัฒนาศักยภาพในชีวิต

สู่มิติใหม่ของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์กับ Dynamics 365 Business Central

Dynamics 365 Business Central โซลูชันบนคลาวด์ที่มีความยืดหยุ่น บริหารจัดการทรัพยากรทรัพยากรมนุษย์โดยเบื้องต้นได้อย่างครอบคลุม เก็บบันทึกข้อมูลที่จำเป็นโดยละเอียด ช่วยให้ผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรทรัพยากรมนุษย์สามารถบริหารจัดการ นำข้อมูลไปวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพได้อย่างแม่นยำ ตรวจสอบข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ (Real time) ด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนพร้อมประกอบการตัดสินใจ สามารถทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ด้วยคุณสมบัติที่ครบครันทำให้การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องง่าย   

ข้อมูลพนักงาน (Employee Information)

สามารถจัดการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน รูปถ่าย บุคคลที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ และแม้แต่ข้อมูลที่เป็นความลับ เช่น เงินประกันและอื่น ๆ ของพนักงานในองค์กรโด้โดยง่าย ลดความซับซ้อน หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน ตัวอย่างเช่นหากได้รับข้อมูลติดต่อใหม่ของพนักงาน ข้อมูลจะถูกอัพเดตได้ในทันที

HRM Employee Card
Employee Card เก็บข้อมูลพื้นฐานของพนักงาน เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ที่อยู่ รูปถ่าย บุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริหารจัดการชั่วโมงทำงานของพนักงานด้วย Absence Registration

สามารถจัดการ การลางาน บันทึกข้อมูลสาเหตุของการลา จำนวนชั่วโมง ธุรกิจบางประเภทอาจต้องมีการควบคุมเวลาเข้าออกงานและชั่วโมงทำงานของพนักงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถควบคุมทรัพยากรในการทำงานแต่ละโครงการได้อย่างแม่นยำ และจ่ายค่าจ้างรายชั่วโมงสำหรับพนักงานแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง

HRM absence registration

จัดการบัญชีเงินเดือนผ่าน Journals

ลดความซับซ้อนของการจัดการค่าใช้จ่าย ส่งอนุมัติบัญชีและคืนเงินให้พนักงานสำหรับค่าใช้จ่ายได้อย่างง่ายดาย

HRM general journals for payroll

รายงานมาตรฐาน (HRM standard reports)

มีรายงานมาตรฐาน 13 รายการ สามารถตรวจสอบและจัดการข้อมูลของพนักงาน เช่น ที่อยู่ ปฏิทินวันเกิด ข้อมูลคุณสมบัติของพนักงาน รายงานทั้งหมดนี้สามารถส่งออกไปยัง Excel เพื่อสร้างรายงานของคุณเองได้ในทุกที่เมื่อต้องการใช้งาน

HRM reports list in Business Central

นอกจากนี้ ยังรองรับการเชื่อมต่อการใช้งานร่วมกับแอพพิเคชันและแพลตฟอร์มอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ทั้งนี้สามารถเลือกที่จะขยายฟังก์ชันการทำงานนี้ด้วยแอปพลิเคชัน Dynamics 365 Human Resources ซึ่งสามารถรวมเข้ากับ Dynamics 365 Business Central เพื่อให้ครอบคลุมกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพิ่มเติม การรวมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันจะช่วยให้ครอบคลุมกระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่การจัดหาพนักงานผู้มีความสามารถเข้าทำงานจนกระทั่งพนักงานลาออก หรือ Payroll (Add-in) ที่จะช่วยในการบริหารบัญชีเงินเดือนของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

และยังสามารถใช้งานร่วมกับ Microsoft 365 ที่คุ้นเคยหรือ Microsoft Teams ที่คุณยังสามารถเปิดใช้งานแอป Dynamics 365 Human Resources ส่งคำขอลาอย่างง่ายภายใน MS Teams ได้

ดังนั้น องค์กรไม่เพียงต้องวางรากฐานและจัดโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อตอบสนองในด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังต้องเปลี่ยนพฤติกรรมขององค์กรโดยรวมด้วย โดยเฉพาะการค้นหาวิธีการสร้างสมดุลภายในองค์กร ด้วยรูปแบบของ “การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ (Modern HRM)” นั่นเอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายขายบริษัทอัลฟาเมตริคส์ จำกัด โทรศัพท์ 036-343052

บทความโดย Sawanuch

Posted in Business Solutions, Dynamics 365 Business Central and tagged .