Buil in Business Intelligence cover

วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจด้วย Built-in Business Intelligence บน Business Central

Business Intelligence ที่มีมาพร้อมใน Dynamics 365 Business Central ช่วยให้ผู้ใช้งานทำการการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและจัดทำรายงานสรุปได้ ผ่านคุณสมบัติพิเศษที่เรียกว่า “มิติข้อมูล” (Dimensions) โดยมิติข้อมูลเหล่านี้เป็นคุณลักษณะ (attribute) แบบกำหนดเอง ที่สามารถกำหนดให้กับข้อมูลรายการต่างๆ ในระดับย่อย นอกจากนี้ยังสามารถจัดกลุ่มตามความคล้ายคลึงกันเช่น ภูมิภาค แผนกหรือผลิตภัณฑ์ และการรายงานผ่านตารางบัญชี […]

อ่านต่อ
Profits analyze using cost accounting in Business Central

Cost accounting สร้างบัญชีต้นทุนเพื่อวิเคราะห์กำไรขั้นต้นด้วย Business Central

การบัญชีต้นทุน (Cost accounting) เป็นความสามารถหนึ่งที่มีมากับระบบอีอาร์พียอดนิยมอย่าง Dynamics NAV (Navision) มาจนถึงเวอร์ชันปัจจุบัน ซึ่งโมดูล Cost accounting หรือการบัญชีต้นทุนใน Dynamics 365 Business Central ก็ได้มีการปรับปรุงพัฒนาความสามารถมาอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นหัวใจหลักสำหรับการบริหารกลยุทธ์และโครงสร้างทางการเงินขององค์กร เนื่องจากการมีบัญชีต้นทุนที่แข็งแกร่งและถูกต้อง จะส่งผลต่อธุรกิจดังนี้ […]

อ่านต่อ
Item tracking cover

ติดตามสินค้าและวัตถุดิบ (Item Tracking) ด้วย Lot & Serial ใน Business Central

การเติบโตของภาคการผลิตและตลาดอุปสงค์อุปทาน (Supply Chain) อย่างต่อเนื่อง ทำให้ตลาดอยู่ในสภาวะที่แข่งขันสูง และเนื่องจากอุปทาน (ผู้ผลิต) ที่มีให้เลือกมากขึ้นในขณะที่อุปสงค์ (ลูกค้า) ยังคงเท่าเดิม จึงทำให้ผู้ผลิตแต่ละรายต่างงัดกลยุทธ์เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน โดยเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต และลดความผิดพลาดให้น้อยที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้สินค้ามีระดับต้นทุนที่เหมาะสม มีคุณภาพดี และสามารถแข่งขันได้ โดยแต่ละองค์กรมุ่งให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกระบวนการภายในของตนเป็นประการแรกซึ่งหนึ่งในกระบวนการที่ต้องการเครื่องมือสมัยใหม่เพื่อช่วยสนับสนุนในการทำงาน คือ ความสามารถในการติดตามสินค้าและวัตถุดิบ (item […]

อ่านต่อ
business central license cover

Business Central License และแนวทางการเลือกใช้งาน (Updated 2021)

Business Central มีรูปแบบ License (ใบอนุญาตการใช้งาน) อยู่หลายประเภท ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อเพื่อนำไปใช้งานระบบ มาดูกันว่าแต่ละประเภทมีคุณสมบัติอย่างไรและมีแนวทางในการเลือกอย่างไร เพื่อช่วยให้ผู้บริหารที่สนใจที่จะเปลี่ยนแปลงจากการใช้งานระบบเดิม ไม่ว่าจะเป็น Dynamics NAV, Dynamics GP รุ่นเก่า หรือแม้กระทั่งระบบบัญชีอื่นๆ นำมาเป็นแนวทางการตัดสินใจในการเลือกประเภทและจำนวนของผู้ใช้งาน ตามลักษณะของธุรกิจ บทบาท หน้าที่รวมไปถึงความเกี่ยวข้องกับการทำงานด้วยข้อมูลในระบบได้ถูกต้องเหมาะสม […]

อ่านต่อ

Business Central virtual entities and Common Data Service migration

Virtual Entity หรือเอนทีตีเสมือน เป็นแหล่งข้อมูลรูปแบบหนึ่งใน Microsoft Dataverse ที่อนุญาตให้สร้าง อ่าน อัปเดตและลบการดำเนินการจาก Microsoft Dataverse ผ่านทาง Dynamics 365 Business Central ได้ โดยข้อมูลสำหรับเอนทีตีเสมือนจะไม่ได้อยู่ใน Microsoft Dataverse […]

อ่านต่อ
Cover VAT Group Management

VAT Group Management concepts in Business Central

Business Central นำข้อมูลของธุรกิจต่างๆ มารวบรวมและออกรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT report) ภายใต้เลขที่จดทะเบียน (VAT registration No.) เดียวกันและคำนวณหา VAT Returns ให้อัตโนมัติ ด้วยส่วนขยาย VAT Group Management เพื่อนำส่งรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสมือนการนำส่งภาษีภายใต้หน่วยงานเดียว […]

อ่านต่อ

Over receipt เทคนิคการรับเข้าสินค้าเกินจำนวนที่สั่งซื้อ – BC tips & tricks

หากเราทำงานอยู่ในฝ่ายจัดซื้อหรือคลังสินค้า เชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ บ่อยครั้งที่ซัพพลายเออร์นำสินค้ามาส่งเกินจำนวนที่สั่งซื้อไว้ เช่น สั่งซื้อสินค้าไว้ จำนวน 50 ชิ้น แต่เมื่อนำมาส่งจริงกลับมีจำนวนสินค้าเกินมา 5 ชิ้น และหากจำเป็นต้องรับสินค้าเข้าคลังทั้งหมด เราจะดำเนินการอย่างไร? Over Receipt เป็นฟังก์ชันที่ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวซึ่งอนุญาตให้เราสามารถรับสินค้าเข้าคลังได้มากกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ โดยเราจะต้องตั้งค่ารหัสการรับสินค้า (Over receipt code […]

อ่านต่อ
Cover Late Payment Predictions

พยากรณ์การจ่ายชำระล่าช้าด้วย Azure Machine Learning

การบริหารจัดการลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปต่อได้ ซึ่งการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพยากรณ์การชำระเงินของลูกหนี้นั้นมีความสำคัญเป็นยิ่ง เพราะจะสามารถคาดเดาพฤติกรรมของลูกหนี้ได้ว่า มีแนวโน้มจะชำระล่าช้า (Late Payment Predictions) หรือไม่ เพื่อลดยอดหนี้ค้างรับสะสม และปรับกลยุทธ์ในการติดตามการจ่ายชำระของฝ่ายขายได้อย่างตรงจุดทันเวลา เช่น ปรับระยะเวลาชำระหนี้ (credit terms) หรือเปลี่ยนวิธีการจ่ายชำระ (payment method) ให้กับลูกค้า เป็นต้น นอกเหนือจากการนำ […]

อ่านต่อ

Manage work across multiple companies in the Company Hub

โดยปกตินั้น Business Central สามารถตั้งค่าให้รองรับการลงบัญชีแยกบริษัทได้บนฐานข้อมูลเดียวกัน (multi-company) ซึ่งผู้ใช้งานที่มีหน้าที่ต้องดูแลข้อมูลของบริษัทย่อย (subsidiaries) สามารถสลับการทำงานเพื่อเข้าถึงข้อมูลของแต่ละบริษัทได้อย่างอิสระ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานในลักษณะดังกล่าวเป็นไปอย่างรวดเร็ว Business Central จึงได้เพิ่มส่วนขยาย Company Hub เข้ามาในเวอร์ชัน 2020 release wave 2 […]

อ่านต่อ
Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2

What’s new in Business Central 2020 Release Wave 2 (BC17)

Dynamics 365 Business Central มีการอัพเดตครั้งใหญ่สำหรับเดือนตุลาคม 2020 สำหรับคลาวด์ (SaaS) ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อ 1 ตุลาคม 2020 ที่ผ่านมา ภายใต้ชื่อ “Dynamics 365 Business Central 2020 Release […]

อ่านต่อ