How business owners can take advantage of Business Central

ตัวเลขทางการเงิน ที่ผู้ประกอบการมักให้ความสำคัญเป็นประการแรก คือ งบกระแสเงินสด เพราะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินและสะท้อนสภาพคล่องของกิจการ หากกิจการใดขาดเครื่องมือเพื่อช่วยสนับสนุนการทำรายงานดังกล่าวอาจส่งผลให้เจ้าของกิจการไม่สามารถนำไปประเมินความเสี่ยงและกำหนดทิศทางที่เหมาะสมได้ทันเวลา แต่ด้วยคุณสมบัติของ President/ Business Manager Role Centers ซึ่งเป็นเครื่องมือมาตรฐานของซอฟต์แวร์อีอาร์พี Dynamics 365 Business Central จะช่วยให้เจ้าของกิจการรับทราบข้อมูลสำคัญผ่านหน้าจอแดชบอร์ดในรูปแบบตาราง กราฟ ได้ตลอดเวลา โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานที่ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลาย ดังนี้ Review Business Health […]

อ่านต่อ

Business Central กับการจัดการสินค้าคงคลัง (ตอนที่ 3)

หลายท่านคงเคยประสบปัญหาเนื่องจากรหัสของสินค้าที่จัดเก็บในระบบไม่ตรงกับรหัสสินค้าที่ได้รับจากโรงงานหรือซัพพลายเออร์และส่งผลให้การจัดทำเอกสารเกิดความล่าช้า ด้วยการใช้งานฟังก์ชัน Item cross-reference หนึ่งในคุณสมบัติมาตรฐานของ Business Central Inventory Management ทำให้เราสามารถใช้บาร์โค้ดที่ติดมาจากโรงงานเพื่อเป็นรหัสอ้างอิงในการดึงรหัสและข้อมูลสินค้าจากไอเท็มการ์ดของระบบมาแสดงในใบสั่งซื้อ (Sales order) หรือใบสั่งขาย (Purchase order) ให้โดยอัตโนมัติ ทำให้ลดขั้นตอนและความผิดพลาดในการคีย์ข้อมูล โดยการกำหนด Item Cross-reference ให้กับสินค้าที่ต้องการนั้นไม่ยุ่งยากและมีเพียงไม่กี่ขั้นตอน ดังนี้ Picking and put-away […]

อ่านต่อ
Sales Opportunity

Opportunity to sales quote processes in Business Central

Dynamics 365 Business Central มีเครื่องมืออันทรงพลังที่มีคุณสมบัติในการสนับสนุนงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย ทำให้ไม่พลาดโอกาสในการขาย โดยปกติการใช้งาน Business Central ในงานขายนั้นจะมีขั้นตอนต่างๆ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และไม่สิ้นเปลืองเอกสาร รวมไปถึงการติดตามข้อมูลลูกค้าตั้งแต่นำเสนอจนไปถึงการปิดการขายสามารถทำได้เลยจบครบทุกกระบวนในระบบ ซึ่งขั้นตอนมีดังนี้ Creating a sales opportunity ในขั้นแรก ผู้ใช้งานจะเข้าสู่ระบบผ่านบทบาทที่เป็นผู้จัดการฝ่ายขาย (sales manager) โดยในหน้าจอแดชบอร์ดของบทบาทนี้ จะแสดงข้อมูลเชิงลึกต่างๆ […]

อ่านต่อ

Getting and Filtering Business Central Data in Microsoft Excel

ปัจจุบัน Microsoft Excel เป็นแอพพลิเคชั่นหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการทำงาน เป็นเครื่องมือเอนกประสงค์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้หลายด้าน ตั้งแต่การคำนวณเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่นไปจนถึงการคำนวณชั้นสูงที่สลับซับซ้อนในองค์กรใหญ่ๆ ดังนั้นการที่ระบบใดก็ตามสามารถทำงานร่วมกับ Microsoft Excel ได้อย่างราบลื่นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง Dynamics 365 Business Central นั้นมีการทำงานร่วมกับ Excel ได้โดยตรง ทั้งการดึงข้อมูลจากระบบมาวิเคราะห์หรือประมวลผล หรือแม้แต่การแก้ไขข้อมูลบน Excel แล้วนำกลับคืนเข้าไปยังระบบก็สามารถทำได้ ซึ่ง Business Central […]

อ่านต่อ
Business Central Inventory Management

Business Central กับการจัดการสินค้าคงคลัง (ตอนที่ 2)

ในการวัดความมั่นคงและสภาพคล่องของกิจการเราสามารถวัดได้จากรายการสินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่ เงินสด ลูกหนี้การค้า หลักทรัพย์ และมูลค่าสินค้าคงเหลือ Inventory costing Business Central Inventory Management ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลสินค้าคงเหลือของกิจการ ได้แก่ สินค้าสำเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิต วัตถุดิบทางตรง และวัตถุดิบทางอ้อมหรือวัสดุโรงงาน โดยใช้การตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยวิธีราคาทุนซึ่งรวมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย Cost of goods sold (COGS) เช่น […]

อ่านต่อ

Intelligence Cloud Insights เชื่อมต่อ online และ on-premise

Dynamics 365 Business Central Online จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการบนคลาวด์ของไมโครซอฟท์ในรูปแบบ Software-as-a-Service (SaaS) เป็นหลัก แต่ในขณะเดียวก็ยังให้ลูกค้าที่ต้องการใช้งานแบบติดตั้งเอง (on-premise) เพื่อเพิ่มการรองรับประสิทธิภาพของระบบ ให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลดังกล่าวไปยังบริการบนคลาวด์ผ่านบริการ Intelligent Edge การเชื่อมต่อกับคลาวด์ไม่เพียงแต่จะใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ที่มีอยู่ทั้งหมดได้เต็มประสิทธิภาพแล้ว แต่ผู้ใช้งานยังสามารถเข้าถึงข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจจากที่ใดก็ได้ ผ่านการตั้งค่าความปลอดภัยขั้นสูงของระบบ ไม่ต้องวุ่นวายกับการแก้ไขไฟร์วอลล์หรือระเบียบวิธีการที่ยุ่งยากต่างๆ เมื่อสมัครใช้บริการ Dynamics 365 Business Central […]

อ่านต่อ

What’s new Dynamics 365 Business Central Fall 2019 Release

Dynamics 365 Business Central Fall 2019 Release เริ่มให้นักพัฒนาทดสอบการใช้งานตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2019 ที่ผ่านมา และมีกำหนดออกในเดือนตุลาคม 2019 นี้ จากที่ไมโครซอฟท์ประกาศ Roadmap ในงาน Direction Asia เมื่อกลางปีที่ผ่านมา เพื่อประกาศจุดยืนและแสดงความชัดเจนถึงแผนพัฒนา ERP Software ที่ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องไปอีกหลายปี โดยเวอร์ชันล่าสุดที่กำลังจะออกมาให้เราได้ใช้งานในเดือนตุลาคมนี้มีชื่อเรียกว่า Dynamics […]

อ่านต่อ

Business Central กับการจัดการสินค้าคงคลัง (ตอนที่ 1)

Digital transformations ส่งผลให้ภาคธุรกิจในบ้านเราตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการนำเครี่องมือสมัยใหม่มาช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและปรับปรุงกระบวนการภายในให้มีความชัดเจน แม่นยำ และทันเหตุการณ์

อ่านต่อ
Azure Machine Learning

Machine Learning กับการพยากรณ์กระแสเงินสดบน Business Central

Dynamics 365 Business Central มีเครื่องมือที่ธุรกิจสามารถใช้ในการวิเคราะห์กระแสเงินสด (Cash flow forecasts) ในการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังเพื่อทำการพยากรณ์ความเป็นไปได้สำหรับข้อมูลในอนาคต เพราะกระแสเงินสด (Cash flow) ในธุรกิจเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีของความสามารถทางการเงินและบอกได้ว่าธุรกิจสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินได้หรือไม่ บทความนี้จะพูดถึงคุณสมบัติของฟังก์ชั่นการพยากรณ์กระแสเงินสด (Cash Flow Forecasting) ซึ่งเป็นเครื่องมือการสร้างรายงานขั้นสูงที่สามารถใช้บริการจาก Azure Machine Learning เพื่อจำลองสถานการณ์ต่างๆและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคาดหวังและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ของธุรกิจได้อย่างไร Calculating a […]

อ่านต่อ
ERP Trend in 2020

แนวโน้มเทรนด์ของ ERP Software ในปี 2020 จะเป็นอย่างไร

จากข้อมูลหลายแหล่งพบว่า ERP Software ในปี ค.ศ. 2020 จะเน้นสนับสนุนการใช้งานบนคลาวด์และอุปกรณ์เคลื่อนที่มากขึ้น และขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่ม SME เมื่อกล่าวถึงคำว่า “ยุคดิจิทัล” เรามักหลับตานึกถึงภาพของโลกแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยเครื่องมือและวิทยาการล้ำยุค การสื่อสารด้วยความเร็วสูง (5G) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ปริมาณมหาศาล (Big Data) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแรงงานโรบอท (Robotics) ที่มีแนวโน้มจะกลายเป็นความจริงมากขึ้นทุกวัน แต่คงต้องใช้ระยะเวลาอีกหลายทศวรรษในการวิจัยและพัฒนาโดยอาศัยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงผลักดัน โดยซอฟต์แวร์อีอาร์พี (Enterprise […]

อ่านต่อ