BC 2021 cover

What’s new in Business Central 2021 release wave 1

ไมโครซอฟท์ประกาศเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุด Business Central 2021 release wave 1 (BC18) เมื่อต้นเดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา โดยลูกค้าแบบออนไลน์จะสามารถอัพเกรดได้ทันที ส่วนลูกค้าที่เป็นแบบติดตั้งเอง (on-premise) สามารถดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งได้จากเว็บไซต์ทางการ

Business Central 2021 release wave 1 มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เกี่ยวกับใบอนุญาตใช้งาน ประสิทธิภาพของระบบ รวมไปถึงการลดราคาของใบอนุญาต การเพิ่มความยืดหยุ่นของการทำงาน เช่น ยอมให้การตั้งค่าบางอย่างสามารถทำได้โดยผู้ใช้งาน เป็นต้น เพื่อดึงดูดให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนไปใช้ระบบคลาวด์มากขึ้น โดยสรุปการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจไว้ 7 หัวข้อดังนี้

Licensing Changes That Make BC More Accessible

โมดูล Application Builder และ Solution Developer ซึ่งเป็นสิทธิในการแก้ไขระบบแบบเจาะลึก โดยแต่เดิมนั้นจะมีเฉพาะในใบอนุญาตของนักพัฒนาที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น ถูกถอดออกจากใบอนุญาตเพื่อให้นักพัฒนารุ่นใหม่หรือผู้ใช้งานที่มีศักยภาพในการแก้ไขระบบ สามารถใช้เครื่องมือ Visual Studio Code + AL extension ซึ่งดาวน์โหลดได้ฟรีในการปรับแต่งระบบได้อย่างอิสระ

การเข้าถึงชุดเครื่องมืออัปเกรดของแอปพลิเคชันพื้นฐานนี้ จะรวมอยู่ในสิทธิ์การใช้งานของลูกค้าทั้งหมดทั้งแบบ Essentials และ Premium ลูกค้าทุกรายสามารถขอใบอนุญาตที่อัปเดตแล้วจากบริษัทพาร์ทเนอร์ได้ตั้งแต่ตอนนี้ โดยวิธีนี้จะลดความซับซ้อนและปรับปรุงวิธีที่พาร์ทเนอร์ดูแลอยู่ แต่ผู้ดูแลระบบจะต้องเป็นผู้จัดการการอนุญาตและสิทธิ์ในการแก้ไขระบบเอง

A Compelling Reason To Move To The Cloud 

การผลักดันให้ผู้ใช้งานหันไปใช้ระบบคลาวด์เป็นหลัก คือสิ่งที่จะทำให้องค์กรไม่ต้องกังวลกับการเตรียมระบบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เครือข่าย การจัดเก็บและสำรองข้อมูล ซึ่งการใช้บริการซอฟต์แวร์แบบ SaaS จะตอบโจทย์ในสิ่งที่กล่าวมา โดยไมโครซอฟท์ได้เพิ่มพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลของ Business Central online เริ่มต้นมากถึง 80 GB. และขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้เพิ่มเติมเพียง $10 ต่อ 1 GB. หรือ $500 ต่อ 100 GB.

Business Central 2021 release wave 1 cloud capabilities

นอกจากนี้ ไมโครซอฟท์กำลังดำเนินการบีบอัดข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในระบบคลาวด์โดยอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีล่าสุด ซึ่งจะช่วยลดพื้นที่จ้ดเก็บข้อมูลลงได้มากถึง 60% – 70% ดังนั้นพื้นที่จัดเก็บแบบ SaaS จึงไม่เพียงแค่มีราคาย่อมเยากว่า แต่ผู้ใช้งานจะลดความต้องการพื้นที่น้อยลงอีกด้วย

Flexibility Around Installing Updates

โดยทั่วไป Business Central online จะมีการปรับปรุงระบบ Minor update โดยอัตโนมัติทุกเดือนและ Major update ทุก 6 เดือน ซึ่งตอนนี้ลูกค้าจะสามารถชะลอปรับปรุงระบบแบบ Minor update ได้ 3 สัปดาห์ และสูงสุด 60 วันสำหรับการปรับปรุงแบบ Major update ทำให้มีเวลาในการทดสอบก่อนที่จะมีการใช้ระบบรุ่นใหม่ได้นานขึ้น

Easier Reporting 

หากผู้ใช้งานต้องการแก้ไขรายงานพื้นฐานของระบบ เช่น การเพิ่มเขตข้อมูลหรือการเปลี่ยนเค้าโครงที่ใช้ในการนำเสนอปัญหา เป็นต้น ออบเจ็กต์ส่วนขยายรายงานใหม่ (Report Extension Object) จะช่วยให้ผู้ใช้งานทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานพื้นฐานของ Business Central ได้ง่ายขึ้น

Adding Keys To Base Tables 

บริษัทพาร์ทเนอร์สามารถเพิ่ม Index Key เข้าไปบน base table และ extension table เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้ทำงานได้เร็วขึ้น

Improved System Performance

  • เปิดหน้า Role center ได้เร็วขึ้น 20%
  • ผ่านรายการบัญชี Payment Journal เร็วขึ้น 98%
  • ดำเนินการผ่านรายการบัญชีแบบ background batch เร็วขึ้น 40%
  • ลดการอ่านข้อมูลของ SQL query ด้วย Dynamics 365 Sales Integration ลง 3-5 เท่า
  • บริการข้อมูลผ่าน Web Service เร็วขึ้น 25%
  • การเชื่อมต่อผ่าน API เร็วขึ้น 5-6 เท่า
  • เรียกดูรายงานได้เร็วขึ้น 36 เท่า

Faster Onboarding

การปรับปรุงการเตรียมความพร้อม (onboarding) ช่วยให้ลูกค้าทำงานได้เร็วขึ้นด้วยคำแนะนำการตั้งค่าบริษัท (Company setup wizards) ที่ง่ายขึ้น ผ่านการใช้รายการตรวจสอบซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลก่อนการขึ้นระบบจริงได้ด้วยตัวเอง

จะเห็นได้ว่ามีการปรับปรุงอื่น ๆ อีกมากมายในรุ่นนี้ สามารถข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Business Central 2021 release wave 1 เพื่อดูรายการทั้งหมดว่ามีอะไรใหม่และแผนการปรับปรุงในรุ่นต่อไป

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อขอรับการนำเสนอได้ที่ฝ่ายขาย บริษัทอัลฟาเมตริคส์ จำกัด

Posted in Dynamics 365 Business Central.