Inventory Costing with Dynamics NAV

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การรับรู้มูลค่าของสินค้าคงคลัง (Inventory Costing) ที่แท้จริงมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจไม่ต้องแบกรับต้นทุนที่อาจจะเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว ฝ่ายบัญชีสามารถประเมินต้นทุนที่กระจัดกระจายอยู่เพื่อนำข้อมูลมารายงานประกอบงบดุลได้อย่างรวดเร็ว หรือแม้กระทั่งฝ่ายขายสามารถออกไปในการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาเติมในแต่ละรอบได้ทันที การที่ระบบ ERP มีวิธีการคิดต้นทุนของสินค้าคงคลังที่หลากหลายเพื่อให้มีทางเลือกสำหรับธุรกิจที่แตกต่างกันถือเป็นจุดที่ทำให้ Dynamics NAV สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ สำหรับ Dynamics NAV นั้นจะมีวิธีการคิดต้นทุนสินค้าคงคลังอยู่ 5 แบบ ซึ่งจะมี […]

อ่านต่อ

Microsoft Dynamics 365 การทำงานร่วมกันของ ERP และ CRM

“Microsoft Dynamics 365” เป็นกลยุทธ์ใหม่ในการเพิ่มความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจของไมโครซอฟต์ ซึ่งเป็น all-in-on business solutions ที่ทำงานบนบริการ Azure Platform โดยการนำเอา Business Applications ต่างๆ เช่น Dynamics 365 Finance & […]

อ่านต่อ

What is AMCO E-Everything for Industry 4.0

จากกระแสการปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Industry 4.0) ทำให้องค์กรภาคธุรกิจมีความตื่นตัวและสนใจนำเทคโนโลยีดิจิตัลและอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าของตนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค ทำให้เครื่องมือทางธุรกิจในยุคดิจิตอลมีทิศทางพัฒนาไปในรูปแบบ “The Internet of Things (IoT)” ที่ทุกหน่วยของระบบการผลิตสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างอิสระ เพื่อให้จัดการกระบวนการผลิตได้ครบทั้งกระบวนการ ภาครัฐบาลได้วางนโยบายเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ภายใต้แนวคิด “Thailand 4.0” ที่จะนำพาประเทศให้ก้าวไปสู่การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งสำคัญ และเปลี่ยนจากสินค้าโภคภัณฑ์แบบเดิมๆให้เป็นสินค้าเชิงนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าและความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนให้นำเทคโนโลยีดิจิตอลและอินเทอร์เน็ตมาใช้ในกระบวนการรับส่งข้อมูลระหว่าง […]

อ่านต่อ
AMCO Cloud ERP

Cloud ERP has come today! AMCO Cloud ERP

Cloud ERP by AMCO ทำให้การเริ่มต้นใช้งาน ระบบ ERP เป็นเรื่องง่ายและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยากรฮาร์ดแวร์และดูแลรักษา ระบบ ERP อีกทั้งยังสามารถเพิ่มลดจำนวนผู้ใช้งานได้ตามความเหมาะสม จึงทำให้การบริหารจัดการกิจกรรมภายในองค์กรมีความคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ Tablet/Mobile, Web client และ Windows client […]

อ่านต่อ