Warehouse & Delivery > Store planning & reorganization

Overview on Store Planning & Reorganization

การบริหารจัดการคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าด้วยโซลูชั่น ERP ที่ดีถือเป็นอีกหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะช่วยสร้างผลกำไรขั้นต้นให้แก่ทุกภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจค้าปลีกค้าส่งหรือแม้แต่กระทั่งธุรกิจผลิตที่จำเป็นจะต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ในการจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า

โดยการบริหารจัดการคลังสินค้าด้วย Microsoft Dynamics NAV® จะคำนึงถึงพื้นที่คงเหลือที่เหมาะสมกับจำนวนสินค้าที่ต้องการรับเข้า รวมถึงจะต้องอำนวยความสะดวกในการค้นหาและแนะนำตำแหน่งที่เหมาะสมกับประเภทสินค้าแต่ละประเภทด้วย ทั้งนี้เพื่อลดความผิดพลาดจากการเคลื่อนย้ายสินค้าบ่อยๆและเป็นการจัดสรรการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

ข้อดีของการมี Microsoft Dynamics NAV® เพื่อช่วยบริหารการจัดเก็บสินค้า คือ 

 • ประหยัดพื้นที่
 • สะดวกในการค้นหาสินค้า
 • หยิบสินค้าได้ถูกต้อง
 • ลดความเสียหายจากการเคลื่อนย้ายสินค้า
 • ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
 • ลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า
 • ทราบปริมาณสินค้าคงเหลือ และความเคลื่อนไหวของสินค้าล่าสุด
 • ง่ายต่อการขยายต่อเติมในอนาคต

AMCO Business Solutions ทำให้การบริหารจัดการคลังสินค้าเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นและรองรับทุกกิจกรรมหลักของฝ่ายสโตร์และคลังสินค้า ได้แก่

 • การรับสินค้า (Receiving)
 • การจัดเก็บสินค้า (Put Away)
 • การเบิกจ่ายสินค้า (Picking)

และยังเป็นโซลูชั่น ERP ที่รองรับการจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าทั้งแบบ FIFO / LIFO / FEFO หรือแบบอื่นๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการสินค้าแต่ละล็อต (Lot) ได้เป็นอย่างดี

amco_solutions_warehouse AMCO Business Solutions และ Microsoft Dynamics NAV® ช่วยสนับสนุนในการบริหารจัดการคลังสินค้าตั้งแต่กระบวนการรับสินค้าเข้าคลังโดยจัดเก็บสินค้าแบ่งตามโซน (Zone) ซึ่งในแต่ละโซนยังมีหน่วยย่อยที่เรียกว่าบิน (Bin) เพื่อแบ่งแยกสินค้าแต่ละประเภทหรือแต่ละล็อตแยกออกจากกัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บและค้นหาในภายหลัง ทั้งนี้ Microsoft Dynamics NAV® ยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบบาร์โค้ด (Barcode) ซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็วและความแม่นยำในการหยิบหรือจัดเก็บสินค้า โดยสามารถนำบาร์โค้ดไปเป็นหนึ่งในทางเลือกเพื่อช่วยควบคุมทั้งสินค้าปกติและสินค้าพิเศษที่ต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บโดยเฉพาะ และ Microsoft Dynamics NAV® ยังรองรับการจัดเก็บสินค้าได้ตั้งแต่หน่วยย่อยสุดระดับ กล่อง/หีบห่อ (Box/Parcel) ไปจนถึงหน่วยที่ใหญ่ขึ้น เช่น พาเลท (Pallet) หรือ ชั้น (Rack) เป็นต้น Items availability คืออีกหนึ่งฟังค์ชั่นของ Microsoft Dynamics NAV® ซึ่งจะช่วยทำให้ทราบถึงสถานะล่าสุดของสินค้าแต่ละล็อตว่ามีความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรบ้าง ตั้งแต่สถานะการจัดเก็บ เคลื่อนย้าย ไปจนกระทั่งจัดส่ง และสามารถตรวจสอบได้ว่ามีจำนวนสินค้าคงเหลือล่าสุดเป็นเท่าไรและสินค้าดังกล่าวถูกจัดเก็บในตำแหน่งที่เหมาะสมหรือไม่ ซึ่งหากพบว่าสินค้าชนิดใดที่จัดเก็บไม่เหมาะสม เช่น สินค้าถูกทิ้งให้วางกองอยู่ที่พื้น หรือใช้พื้นที่ในการจัดเก็บที่สิ้นเปลืองเนื้อที่ กรณีนี้  Microsoft Dynamics NAV® มีอีกฟังค์ชั่นที่เรียกว่า Store reorganization & Space utilization จะช่วยในการคำนวณการจัดวางสินค้าให้ใหม่ และแนะนำการจัดเก็บสินค้าดังกล่าวในตำแหน่งที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการบริหารพื้นที่ภายในคลังสินค้า

Contact Us

 • E-mail : sales@alphametrics.co.th
 • Landline : 036-343052, 036-343059
 • Fax : 036-343086
 • Address : 109/1 M.2 Tambon Mitrapab, Muak Lek, Saraburi, Thailand 18180

Case Studies

[virtual_slide_box id="9"]