Complete platform to support and grow your business

ERP Solutions สำหรับธุรกิจยุคใหม่แบบครบวงจรที่พัฒนาโดย AMCO เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและสร้างโอกาสทางธุรกิจ ช่วยบริหารจัดการตลอดจนวางแผนการใช้ทรัพยากรขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

AMCO CCTP

Dynamics 365 Business Central

หรือ Dynamics NAV เป็นฐาน (Single database) ซึ่งเป็นศูนย์กลางรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกกิจกรรมเข้าด้วยกัน ตั้งแต่การขาย การจัดซื้อ การบริหารการผลิต การกระจายสินค้า งานด้านบัญชีและการเงิน ใช้งานได้จากทุกที่ ทุกเวลา ขยายขีดความสามารถด้วยแอปพลิเคชันเสริม (Extensions & Apps)

The Cloud

ติดตั้งบนคลาวด์ และเชื่อมต่อไปยังแพลตฟอร์มอื่นผ่าน APIs ตามความต้องการเฉพาะธุรกิจ และเตรียมพร้อมสำหรับโอกาส หรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เข้ามากระทบการทำงานแบบเดิมและเปลี่ยนวิถีการทำงานแบบใหม่ (New normal) ที่อาศัยเทคโนโลยีคลาวด์และนวัตกรรมดิจิทัล

Why we're different

บริษัทอัลฟาเมตริคส์ จำกัด (AMCO) เป็นผู้ให้บริการจัดหาโซลูชันทางธุรกิจ (Solutions provider) ให้กับภาครัฐและภาคธนาคารกว่า 35 ปี ปัจจุบันมีทีมงาน 90 คน และเป็นตัวแทนจำหน่ายและให้คำปรึกษาในการวางระบบอีอาร์พี (ERP services) Dynamics 365 Business Central/ Dynamics NAV

เราได้รับการรับรองจากบริษัทไมโครซอฟท์ในระดับ Gold Certified Partner ด้าน Enterprise Resource Planning และด้าน Data Analytics ด้วยมาตรฐาน คุณภาพในการให้บริการ และความร่วมมือระหว่างพาร์ทเนอร์และลูกค้าของเราเพื่อสนับสนุนการใช้งานและขยายกิจกรรมด้วยกันอย่างต่อเนื่องภายในประเทศมากว่า 15 ปี (Long-term partnership) ทำให้เราสามารถขยายฐานลูกค้าไปยังภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่

  • ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก (Whole sale trading/ retail trading)
  • คลังสินค้าและการกระจายสินค้า (Warehouse and distribution)
  • ธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค (Consumer goods)
  • ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Foods and beverages)
  • และอื่นๆ เช่น นม ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก ยาง ก่อสร้าง และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เราขอเสนอ Complete Cloud Trading Platform เครี่องมือบริหารกิจการยุคดิจิทัลที่ช่วยยกระดับธุรกิจของท่านให้มีความทันสมัยและครบเครื่อง ด้วยมาตรฐานในการให้บริการและความปลอดภัยในระดับสูง ทั้งนี้เพื่อพาองค์กรของท่านให้ก้าวไปสู่ Digital Economy ได้อย่างมั่นใจ

Focus market

Multi-sale channels

ช่องทางการขายออนไลน์ อาทิ e-Commerce, Social commerce และ Marketplace กำลังเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นเพราะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นและมีโอกาสสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจ สิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญในการขายผ่านช่องทางนี้คือ การดูแลสต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการอยู่เสมอ

Easy Manufacturing

การส่งมอบสินค้าได้อย่างครบถ้วนและทันเวลาถือเป็นหัวใจของธุรกิจการผลิต การบริหารจัดการที่ดีจะตอบสนองได้ทันต่อทุกความเปลี่ยนแปลง สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

Professional Services

การบริการที่ดีย่อมสร้างความพึงพอใจก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในระยะยาว สร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์หรือองค์กร ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการทำการตลาดในปัจจุบัน

Essential Package

เป็นโซลูชันชุดมาตรฐาน เน้นการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นหัวใจและจำเป็นสำหรับทุกองค์กรที่ช่วยให้บันทึกข้อมูลการค้าและบัญชีได้อย่างถูกต้องและทันเวลา โดยที่ผู้บริหารสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์ เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็ว และใช้งานง่าย เช่น ธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading)

Premium Package

เป็นโซลูชันชุดเต็มที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางขึ้นไป ที่ต้องการเครื่องมือในการบริหารจัดการแบบครบวงจรและมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนเพื่อช่วยในการบริหารกิจกรรมที่มีกระบวนการทำงานหลายขั้นตอน ได้แก่ ธุรกิจการผลิต (Manufacturing) ธุรกิจบริการ (Service) และธุรกิจศูนย์กระจายสินค้า (Warehouse and distribution center)

Third party Apps & API

เป็นแอปพลิเคชันเสริมเฉพาะธุรกิจ หรือเชื่อมต่อไปยังแพลตฟอร์มอื่นผ่าน API ตามความต้องการเฉพาะธุรกิจ

Want to know more information ?

ติดต่อเราเพื่อเรียนรู้และขอคำปรึกษาในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจเพื่อก้าวสู่ยุคใหม่ด้วย Dynamics 365 Business Central