Calculate the delivery date with order promising

นอกเหนือจากการกระตุ้นยอดขายเพื่อให้ธุรกิจได้ผลกำไรแล้วการบริหารจัดส่งสินค้าถือเป็นกลยุทธ์ที่จะทำให้ลูกค้าชื่นชอบในการบริการและกลับมาใช้บริการซ้ำ ซึ่งในการสั่งซื้อสินค้าบริษัทผู้จัดส่งต้องสามารถระบุให้ลูกค้าทราบถึงวันจัดส่งลงไปในเอกสารการซื้อขาย หรือหากมีกรณีที่ลูกค้าต้องการกำหนดวันจัดส่ง Business Central จะช่วยให้การทำงานในส่วนนี้เป็นไปอย่างอัตโนมัติและสามารถแจ้งวันจัดส่งเพื่อตอบกลับลูกค้าได้ทันที Sales order promising key concepts หลักการของระบบจะทำงานโดยคำนวณวันจัดส่ง (Shipment) โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้ Available to Promise […]

อ่านต่อ

How to manage sales prices in Dynamics 365 Business Central?

การบริหารธุรกิจที่ดีจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนที่ดีด้วย โดยเฉพาะการกำหนดราคาของสินค้าและบริการให้มีความเหมาะสม เพื่อสร้างความน่าสนใจ ลดจำนวนสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สนับสนุนแคมเปญทางการตลาด และเพื่อรักษาฐานลูกค้าไว้ในระยะยาว โดยหนึ่งในกลยุทธ์ที่นำมาใช้ คือ การกำหนดราคาตามกลุ่มของลูกค้าซึ่งจะมีข้อตกลงที่แตกต่างกันออกไป เช่น สำหรับลูกค้ารายใหญ่ที่มียอดสั่งซื้อสูงและสั่งเป็นประจำเราอาจให้ราคาพิเศษมากกว่ากลุ่มอื่น ส่วนกลุ่มลูกค้าทั่วไปก็ให้ใช้ราคามาตรฐาน โดยเราสามารถกําหนดราคาสินค้าใน Business Central ได้ดังนี้ 1. ค้นหาฟังก์ชัน Customer Price […]

อ่านต่อ