กระบวนการจัดการข้อมูล (Data management) พร้อมเครื่องมือแนะนำ

เป้าหมายหลักของการจัดการข้อมูลคือ การได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง สอดคล้อง และพร้อมใช้งาน โดยอาจจะใช้เทคนิคต่างๆ ตั้งแต่การสร้าง – ลบ – วิเคราะห์ข้อมูล – สร้างแบบจำลอง จนถึงการเก็บรักษาข้อมูล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปสนับสนุนกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Continue reading
IoT and Data analytics

IoT และ Data Analytics อนาคตอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย

จากการสำรวจผู้นำในวงการอุตสาหกรรมการผลิตจาก Deloitte แสดงแนวโน้มการนำเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เข้ามาใช้อุตสาหกรรมในปี 2023 ซึ่งมีการนำเทคโนโลยี Robotics และ Automation เข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการใช้เทคโนโลยีอย่าง IoT และ Data analytics

Continue reading
data-analytics

Big data analytics คืออะไร และสำคัญอย่างไร?

‘Big data analytics’ คำศัพท์นี้ในแวดวงอุตสาหกรรมไอที และในแง่ของการบริหารจัดการมักพูดกันจนคุ้นหู แต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนสำคัญอย่าง ‘Analyze’ เรามาทำความรู้จักกับคำว่า ‘Big data’ กันก่อน

Continue reading

กระบวนการพัฒนาแบบ Agile methodology คืออะไร ?

Agile methodology เป็นหนึ่งในทฤษฎีแนวคิดการทำงานที่เราประยุกต์ใช้ โดยเน้นกระบวนการที่เร็วและยืดหยุ่นกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานมากกว่าลำดับขั้นตอน

Continue reading

วิธีจัดการข้อมูลอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อออกรายงานใน Power BI อย่างมืออาชีพ

AMCO วิธีจัดการข้อมูลสำหรับการทำ Power BI อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) ดังต่อไปนี้
1. การทำ ETL เพื่อจัดการข้อมูล
2. Analysis service
3. Data Visualization
4. Deploy to High security environments.

Continue reading