Nav-2018-upgrade-banner

Dynamics NAV 2018 : 4 เหตุผลที่ควรรู้ก่อนอัปเกรด

Dynamics NAV 2018 และ Dynamics 365 Business Central เป็นโซลูชั่นบนเทคโนโลยีล่าสุดที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญและมีความสามารถหลากหลายครอบคลุมทุกส่วนงาน ใช้งานง่ายและใช้ได้จากทุกแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ดี ในบางกลุ่มธุรกิจอาจจะไม่ได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ใน Dynamics NAV 2018 เหล่านี้ […]

Read more