What’s new Business Central 2019 April Release

ไมโครซอฟต์ได้ประกาศข้อมูลปรับปรุงสำหรับ Dynamics 365 Business Central 2019 April (Spring) Release ที่ผ่านมา โดยได้มีการเพิ่มเติมความสามารถต่างๆ ให้สอดคล้องกับเวอร์ชั่นที่ให้บริการบนคลาวด์ โดยสิ่งที่สำคัญในเวอร์ชั่นนี้นั้น คาดว่าจะเป็น “เวอร์ชั่นสุดท้ายที่รองรับ C/AL และ Windows Client

เนื่องจากไมโครซอฟต์เอง ได้มีการวางแผนให้มีการพัฒนา Extension 2.0 ผ่าน Visual Studio Code และ AL มาตั้งแต่กลางปี 2018 โดยในแผนการพัฒนาแพลตฟอร์มหรือ Business Central Roadmap ได้มีการอ้างถึงเวอร์ชั่นถัดไปที่จะออกในเดือนตุลาคม 2019 (Fall Release) ว่า จะเน้นไปในการรองรับการย้ายโค้ดเดิมที่มีการพัฒนาบนภาษา C/AL ไปเป็น AL และจะตัด Windows Client ออก ให้เหลือเพียง “Modern Client” ซึ่งเป็นการทำงานผ่านเว็บ และ Universal Apps เท่านั้น

Business Central roadmap
Business Central roadmap shows that no more C/AL in 2020 development

Focus on security, stability and performance

ในเวอร์ชั่น April Release นี้ จะเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพของความปลอดภัย ความเสถียรและประสิทธิภาพของระบบที่เพิ่มมากขึ้น เช่น ความปลอดภัยข้อมูล รองรับ ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, SOC 1 & 2 Type 2, HIPPA BAA และ FERPA เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม https://aka.ms/d365-compliance-list

Accessibility

Business Central จะรองรับความหลากหลายของการเข้าใช้งานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำงานจากแลปท๊อป แท๊บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน

Base application as an app

ไมโครซอฟท์ได้มีการปรับปรุงและรองรับการพัฒนาแพลตฟอร์มของแอพลิเคชั่นทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้พัฒนาอิสระ หรือ ISV สามารถเข้าถึงการใช้งานบนคลาวด์ได้ง่ายขึ้น ด้วยการยกระดับความสามารถของแอพลิเคชั่นด้วย Extension ต่างๆ ที่พัฒนาจาก AL และ Visual Studio Code ที่ไม่ต้องแก้ไขส่วนของแอพลิเคชั่นหลัก ทำให้การอัพเกรดเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และยังใช้งานร่วมกันได้ระหว่าง On-premise และ Online ในการพัฒนาเพียงครั้งเดียว

Dynamics 365 BC App

Data and AI

สำหรับส่วนที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งในเวอร์ชั่นนี้ และถือเป็นเริ่มต้นสำหรับแพลตฟอร์มในอนาคตก็คือ การนำเอา AI (Artificial Intelligence), data และคลาวด์ มารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกัน เพื่อให้เกิดการรวบรวมข้อมูลจากหลายๆ แอพพลิเคชั่นและนำไปใช้งานโดยผ่าน CDS (Common Data Services) for Apps โดยจะมีการเริ่มต้นจากการรวมไว้ใน Dynamics 365 for Sales ในขั้นแรก จากนั้นจะมีการเรียกใช้งานร่วมกันกับแอพลิเคชั่นนี้เพื่อพยากรณ์ข้อมูลต่างๆ ตามสถิติที่ได้มา เช่น การคาดการณ์ล่วงหน้าสำหรับลูกค้าที่จะชำระเงินล่าช้า หรือโอกาสในการขาย เป็นต้น

ที่มา

https://docs.microsoft.com/en-us/business-applications-release-notes/april19/dynamics365-business-central/

Posted in Dynamics 365 Business Central.