Dynamics 365 Business Central subscription licensing

Dynamics 365 Business Central เป็นระบบบริหารธุรกิจแบบ all-in-one ช่วยให้คุณมองเห็นภาพของธุรกิจและตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ ด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ ที่ยกระดับจาก Dynamics NAV

จะเห็นได้ว่า Business Central จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตไปพร้อมๆ กับความทันสมัยของเทคโนโลยี่ที่รองรับความต้องการที่มากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต รวมไปถึงการเชื่อมต่อข้อมูลบนแพลตฟอร์มต่างๆ ของ Microsoft Cloud และ Azure ไม่ว่าจะเป็น Office 365, Power BI, PowerApps และ Microsoft Flow โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการใช้งาน (Licensing) ให้มีการใช้งานในลักษณะของ Named User จากเดิมที่เคยเป็น Concurrent User และแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

Full Users

เป็นลักษณะการใช้งานที่จำเป็นขององค์กร สามารถเข้าใช้งานได้ทุกส่วนของระบบอย่างเต็มรูปแบบ เช่น ฝ่ายขาย จัดซื้อ ลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานบัญชี หรือผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้งานเหล่านี้ถือว่าเป็นผู้ใช้งานหลักของระบบ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

Full Users – Essential

เป็นรูปแบบการใช้งานที่รองรับการทำงานในกลุ่มธุรกิจซื้อมาขายไป ซึ่งจะสามารถใช้งานฟังก์ชั่นของการเงิน (Financials) การจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain Management) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human resource) และลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เป็นต้น โดยราคาสำหรับการใช้ของผู้ใช้กลุ่มนี้จะอยู่ที่ $70/named user/month (Cloud Subscription)

Full Users – Premium

เป็นรูปแบบการใช้งานสำหรับธุรกิจที่ต้องการความสามารถของระบบที่นอกเหนือไปจากที่ใช้งานใน Essential โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารงานบริการ (Service management) และการบริหารงานผลิต (Manufacturing) โดยราคาของผู้ใช้งานกลุ่มนี้จะอยู่ที่ $100/named user/month (Cloud Subscription)

Team members

เป็นลักษณะการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานส่วนใหญ่ในองค์กร ที่สามารถเรียกดูข้อมูลหรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตัวเอง ป้อนหรือแก้ไขข้อมูลปฐมภูมิต่างๆ ของระบบได้ ซึ่งสามารถสรุปหน้าที่ต่างๆ ได้ดังนี้
– เรียกดูข้อมูลต่างๆ ได้ในระบบ
– สร้าง แก้ไข ลบข้อมูลหรือรายการต่างๆ ที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิได้ เช่น ข้อมูลลูกค้า คู่ค้า สินค้า ใบสั่งซื้อ ใบสั่งขาย ใบเสนอราคา ข้อมูลพนักงานหรือส่วนรายการข้อมูลบางอย่างที่มีการอนุญาตให้แก้ไขได้ เช่น due date ของ customer ledger entries เป็นต้น
– อนุมัติหรือปฏิเสธงานที่มีการกำหนดไว้จาก workflow ต่างๆ
– ป้อนข้อมูลตารางเวลา (time sheet) สำหรับ Jobs ต่างๆ
– เรียกดูข้อมูลผ่านทาง PowerApps for Dynamics 365
ซึ่งราคาของกลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มนี้จะอยู่ที่ $8/named user/month (Cloud subscription)

External Users

เป็นกลุ่มผู้ใช้งานภายนอก ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับระบบโดยตรง เช่น ลูกค้าขององค์กรหรือกลุ่มบุคคลที่สาม ที่ไม่ต้องการลักษณะของการใช้งานจากรูปแบบของ Full Users หรือ Team Members ดังที่กล่าวมา โดยผู้ใช้ภายนอกไม่สามารถใช้ไคลเอ็นต์ใด ๆ ที่มีอยู่ใน Application Programming Interface (API) เช่น Windows Client, Web Client, แอพลิเคชั่นบน Windows 10, iPad, iPhone หรือ Android

นอกจากนี้ผู้ใช้ภายนอกยังรวมถึงผู้ให้บริการนอกไซต์ไม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบพนักงานกับองค์กรหรือ บริษัท ในเครือ (เช่นผู้ให้การสนับสนุนฝ่ายสนับสนุนด้านไอทีที่ให้บริการกับองค์กรลูกค้าหลายแห่ง)

อย่างไรก็ตามการเข้าถึงของผู้ใช้ภายนอกจะไม่ครอบคลุมลูกค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนของลูกค้าที่ให้กระบวนการทางธุรกิจแทนลูกค้า หรือใช้ Microsoft Dynamics 365 ในการจัดการส่วนใดส่วนหนึ่งของธุรกิจของตน ในแง่นี้ลูกค้าจะต้องไม่ใช้ Microsoft Dynamics 365 เพื่อจัดหาบริการเอาต์ซอร์สทางธุรกิจให้กับลูกค้า

ทั้งนี้ การใช้บริการแบบ Cloud Subscription นั้นจะรวมถึงบริการอื่นๆ ใน Microsoft Azure ดังตารางข้างล่างนี้

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวเรื่องของ Licensing ได้ที่ Dynamics 365 Business central Licensing Guide หรือติดต่อฝ่ายขาย บริษัทอัลฟาเมตริคส์ จำกัด

Posted in Dynamics 365 Business Central.