digital_transformation

ระบบ ERP มีความสำคัญอย่างไรในยุค Digital Transformation

หลายบริษัท หรือองค์กรธุรกิจ มักมีความเข้าใจว่า การปรับเปลี่ยนระบบหรือซอฟต์แวร์ เป็นเรื่องยาก และมักมองว่า บริษัท หรือ องค์กร ยังไม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ทำให้รูปแบบการทำงาน ยังคงเป็นแบบเดิมๆ ส่งผลให้หลายๆ ที่ ตามไม่ทันเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล และทำให้ไม่ทันคู่แข่งด้วย

คำนิยามทั่วไปของ Digital Transformation หมายถึงการที่เรานำ Digital Technology เข้ามาปรับใช้กับทุกส่วนของธุรกิจเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับรากฐาน กระบวนการทำงาน จนถึงระบวนการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า และมากกว่านั้นอาจถึงขั้นเป็นการเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กรให้สามารถท้าทายกับสิ่งเดิมๆ กล้าลองผิดลองถูกมากขึ้น และไม่กลัวความล้มเหลว

ถึงชื่อจะบอกว่า Digital แต่จริงๆ แล้ว Digital Transformation นั้นเกี่ยวข้องกับ “คน” เป็นหลัก เพราะถ้าคนไม่ยอมเปลี่ยน จะมีเทคโนโลยีที่ดีแค่ไหนก็คงไม่มีประโยชน์ ซึ่งแต่ละองค์กรก็มีระดับความ “ดุดัน” ในการเปลี่ยนที่แตกต่างกันไป องค์กรที่ดุดันหน่อยก็อาจจะทำการลดคน ลดจำนวนสาขา องค์กรที่ดุดันน้อยหน่อยก็จะค่อยๆ รอให้คนเปลี่ยนตาม โดยทั่วไปการทำ Digital Transformation จะแบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ๆ 3 หมวด คือ

Digitize Marketing

เป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยยกระดับการให้บริการลูกค้า ที่เห็นได้ชัดคือ การทำการตลาดที่เน้นประสบการณ์ดิจิตอล การสร้างช่องทางใหม่ๆ ในการสื่อสารและส่งมอบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเก็บ Insight ของลูกค้าเพื่อปรับปรุงการให้บริการ ตัวอย่างเช่น การทำโปรโมชั่นบนออนไลน์เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าหันมาซื้อผลิตภัณฑ์ในช่องทางออนไลน์ และยังช่วยลดต้นทุนในการเปิดสาขาได้อีก เป็นต้น

Digitize Business

เป็นการปรับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบไปยังลูกค้าให้มีความหลากหลาย เชื่อมโยง และสามารถปรับการบริการให้เข้ากับความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว ซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์หรือให้บริการในรูปแบบใหม่ด้วย ตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายและชัดคือ การปรับตัวของ Microsoft และ Adobe ซึ่งเมื่อก่อนจะเป็นการขายแบบซื้อขาด แต่เมื่อเทคโนโลยี Cloud เข้ามา จึงทำให้ทั้งสองเจ้านี้สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นรูปแบบการจ่ายเงินรายเดือนแทน และพ่วงกับบริการ sync ไฟล์และทำงานในทุกอุปกรณ์อีกด้วย

Digitize Operations

มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการติดต่อประสานงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น เช่น การประยุกต์ใช้ Project Management Software เพื่อลดความเสียเวลาและความไม่มีประสิทธิภาพของการส่งอีเมล์ไปมา อีกทั้งยังช่วยติดตามสถานะของ Project ได้อย่างเป็นระบบอีกด้วย ลดขั้นตอนที่ไม่เกิด Productivity อัพเดตข้อมูลอย่างรวดเร็วสามารถ ทำงานได้จากทุกที่ ทำให้องค์กรมีความไวในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโลกภายนอก

Digital-Business
Digital Business
Credit: Accenture

ดังนั้น ผู้บริหารองค์กร จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรธุรกิจ โดยในหลายแห่ง ผู้บริหารมีแนวคิด และนโยบายที่ชัดเจน ในการนำเอาระบบ ERP เข้ามาใช้ เพื่อการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะ ระบบ ERP เป็นซอฟต์แวร์เพื่อการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรทางธุรกิจ ที่เชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ขององค์กรเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งแน่นอนว่า เมื่อมีการนำระบบ ERP เข้ามาใช้แล้ว จะต้องเกิดการปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงการทำงาน แต่หากถามว่า แล้วมันคุ้มหรือไม่ ? คำตอบที่ได้ก็คือ แน่นอน!! มันคุ้มกับการลงทุน เมื่อท่านมองว่า ระบบ ERP จะเข้ามาช่วยให้การทำงานเป็นระบบมากขึ้น และเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ

Microsoft Dynamics NAV เป็น ระบบ ERP ที่ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะช่วยให้การบริหารธุรกิจของคุณเป็นระบบมากขึ้น ด้วยการทำงานที่ครอบคลุมการบริหารธุรกิจครบทั้ง 3 หมวดหมู่ของหลักการทำ Digital Transformation ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจซื้อมาขายไป และธุรกิจการผลิต ที่มีทั้งงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า งานจัดซื้อ งานขาย งานบริหารคลัง งานผลิต งานบัญชีและการเงิน โดยรูปแบบการทำงานของระบบ Microsoft Dynamics NAV จะเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน ทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอน ตรวจสอบและติดตามได้ และด้วยประสบการณ์ในการทำงานเพื่อช่วยให้ ระบบ ERP ทำงานได้กับลูกค้าในหลากหลายธุรกิจของ AMCO Business Solutions จะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า องค์กรของท่านจะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง สามารถแข่งขันได้ และมุ่งไปสู่องค์กรธุรกิจแถวหน้าได้อย่างแน่นอน

หากท่านมีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง AMCO Business Solutions พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อการลงทุนระบบ ERP ขยายขีดความสามารถในการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน

Posted in Events & Training.