Business People

ระบบ ERP มีบทบาทในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างไรในยุคปัจจุบัน

ระบบ ERP เป็นเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่ช่วยขยายขีดความสามารถการดำเนินงานในยุคที่การแข่งขันทางธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น ทั้งในด้านการบริหารจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบ ERP ช่วยตอบสนองต่อความต้องการในการดำเนินธุรกิจ คือ การแสวงหาผลกำไรสูงสุด และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยการเชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้เป็นระบบเดียวที่ได้มาตรฐาน และแสดงผลออกมาในลักษณะเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารองค์กรเห็นภาพรวมการดำเนินงาน สามารถวางแผนงาน และตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

ระบบ ERP ถือได้ว่ามีความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจในปัจจุบันนี้อย่างมาก และมีแนวโน้มการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากช่วยลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน ช่วยให้สามารถวางแผนลงทุน เพิ่มโอกาสในการขาย และสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจ

สำหรับโซลูชั่น ระบบ ERP ของ AMCO ได้รับการรับรองจากลูกค้าในหลากหลายธุรกิจแล้วว่า ช่วยประสานขั้นตอนการดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ บริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ได้ครอบคลุม ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ การขาย การจัดการสินค้าคงคลัง การบริหารการผลิต การบัญชี และการเงิน ซึ่งตอบโจทย์การทำงานของแต่ละธุรกิจได้เป็นอย่างดี

โครงสร้างของ ระบบ ERP

นอกจากเรื่องเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่ได้มาตรฐานแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ “ข้อมูล” ที่บันทึกในระบบต้องมีความถูกต้อง เช่น ข้อมูลสินค้า จะต้องตรงตามรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ ซึ่งลูกค้าสามารถดำเนินการจ่ายเงินตามรายการที่สั่งนั้นได้ เมื่อข้อมูลถูกต้องและมีคุณภาพแล้ว จึงจะส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อธุรกิจ

ประโยชน์ของ ERP และบทบาทต่อธุรกิจ

  • ข้อมูลการจัดส่งสินค้าและใบแจ้งหนี้ (invoice) มีความถูกต้อง ทำให้สะดวกในการติดตามหนี้และควบคุมสินเชื่อ
  • การดำเนินงาน (operation) เช่น การสั่งซื้อสินค้า การผลิต มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากข้อมูลมีความชัดเจน สามารถดำเนินการตามใบสั่งซื้อ (sale order) ได้ทันที ตรงตามความต้องการของธุรกิจ
  • สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริหาร เนื่องจากในการติดตั้งระบบนั้น มี ROI ที่สูงมาก หากมีข้อมูลรายงานและการดำเนินงานที่ถูกต้อง ก็จะสร้างประโยชน์ต่อบริษัท ส่งผลให้ยอดขายโตและมีผลกำไรที่เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ โซลูชั่นระบบ ERP ที่ใช้เทคโนโลยีของ Microsoft Dynamics NAV จาก AMCO จะช่วยให้การวางแผนงานและการดำเนินธุรกิจของคุณง่ายขึ้น ด้วยประสบการณ์ด้านการพัฒนาและออกแบบระบบซอฟต์แวร์ที่ได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของธุรกิจอย่างครอบคลุม

Posted in Events & Training.