ERP Cloud Platform

Complete ERP on cloud platform for new normal business

ในยุคดิจิทัล 5G ที่ cloud และ smart phone กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต และแทนที่วิธีการสื่อสารแบบดั้งเดิม ให้เป็นรูปแบบใหม่ผ่านช่องทาง social media อาทิ Facebook, LINE, Instagram, Twitter เป็นต้น

และผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ผลักดันให้ธุรกิจทั่วโลกต่างปรับตัวสู่วิถีใหม่ (New normal) โดยหันมาใช้งานคลาวด์แพลตฟอร์มที่ออนไลน์อยู่ตลอดเวลา และสามารถเข้าใช้งานจากสถานที่ใดก็ตาม

ธุรกิจยุคนิวนอร์มอลนิยมนำคลาวด์มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนา Ecosystem สำหรับองค์กรของตน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมถึงการเปิดเกมรุกเหนือคู่แข่งได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจ บางองค์กรมุ่งไปที่การลดต้นทุน ได้แก่ ลดการใช้งานกระดาษโดยเปลี่ยนเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น หรือเปลี่ยนวิธีการทำงานแบบออฟไลน์ที่ส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาคนให้เป็นแบบออนไลน์ที่มี AI (Artificial Intelligent) ผู้ช่วยอัจริยะที่พร้อมให้การสนับสนุนในการเปิดรับโอกาสใหม่ๆได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดย และนับจากนี้ไปการนำคลาวด์มาใช้ในการดำเนินธธุรกิจจะไม่ใช่แค่ส่วนเสริมอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นส่วนสำคัญที่เราจะต้องให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น

AMCO เป็นผู้ให้คำปรึกษาในการติดตั้งแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับธุรกิจยุคนิวนอร์มอล Complete Cloud Trading Platform (CCTP) โดยมีคลาวด์และซอฟต์แวร์อีอาร์พี Dynamic 365 Business Central เป็นพื้นฐาน แพลตฟอร์มดังกล่าวมีความยืดหยุ่นสูง สามารถติดตั้งใช้งานบนมือถือและอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ และเหมาะสำหรับธุรกิจซื้อมา-ขายไป ผลิต และการบริการ โดยสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น

Online and offline sales channels

สนับสนุนกิจกรรมการขายแบบดั้งเดิมทั้ง ค้าส่ง ค้าปลีก ขายฝากผ่านตัวแทน และโมเดิร์นเทรด และกิจกรรมการขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ทั้งในและต่างประเทศที่มีฟังก์ชันสนับสนุนครบทุกกระบวนการตั้งแต่การออกใบเสนอราคา (Quotation), รับจองสินค้า (Reserve), ใบสั่งขาย (Sales Order), ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี (Invoice/Tax Invoice), ใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note/Credit Note) โดยเชื่อมโยงเข้ากับระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) หลังบ้าน และลงบัญชีสมุดรายวันให้อัตโนมัติ

คุณสมบัติเด่น

 • จัดทำเอกสารการขายพร้อมเก็บประวัติการขายสินค้าไว้ใน Customer card เพื่อนำมาวิเคราะห์ทิศทางในการนำเสนอบริการในอนาคต
 • มีฟังก์ชันสนับสนุนการขายที่ครบครัน เช่น ฝากขายผ่านตัวแทน ร้านค้า โมเดิร์นเทรด ขายผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ E-commerce, market place, social commerce ขายสินค้าล่วงหน้าในปริมาณมากและทะยอยส่งเป็นรอบ (Blanket order)
 • สร้างแคมเปญ โปรโมชัน ส่วนลดและของแถม และกำหนดราคาขายได้หลายรูปแบบ เช่น ราคาขายตามลูกค้า และราคาขายตามกลุ่มลูกค้า
 • เลือกรายการสินค้าทดแทน (Substitute) ในกรณีที่สินค้าหลักไม่เพียงพอ
 • รับชำระเงินทั้งแบบเงินสด เงินเชื่อ และ e-cash

Procurement/ Purchasing

จัดการคำสั่งซื้อสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เริ่มตั้งแต่ใบขอซื้อ (PR) เปรียบเทียบราคา ออกใบสั่งซื้อสินค้า (PO) ที่รองรับหลายสกุลเงิน (Multi-Currency) บันทึกจ่ายเงินมัดจำเพื่อนำไปหักลดยอดเมื่อจ่ายชำระหนี้ รับสินค้าเข้าคลังและเชื่อมกับระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) หลังบ้านเพื่อบันทึกรายการรายวันให้โดยอัตโนมัติ และยังรองรับการทำธุรกรรมแบบ Intercompany อีกด้วย

คุณสมบัติเด่น

 • จัดทำเอกสารการจัดซื้อได้อย่างครบครันพร้อมเก็บประวัติการซื้อสินค้าไว้ใน Vendor card เพื่อนำมาเปรียบเทียบการซื้อสินค้าและวัตถุดิบในอนาคต
 • คำนวณต้นทุนสินค้าได้หลายรูปแบบ เช่น FIFO, LIFO, Specific, Average, Standard
 • รองรับการสั่งซื้อแบบ Drop Shipment
 • แจ้งเตือนเมื่อซื้อสินค้าที่มียอดรวมเกินวงเงินที่กำหนดไว้
 • รองรับการบันทึกค่าใช้จ่ายย้อนหลังได้ (Item charge) เช่น ค่าระวาง ค่าขนส่ง

Warehouse & transportation

จัดการสินค้าและข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้า ได้แก่ รับ จัดเก็บ เบิก โอนย้าย ส่งคืน ปรับปรุงสินค้า ตรวจสอบคุณภาพ ตรวจนับสินค้า บรรจุและจัดส่ง โดยมีรายงานบัญชีควบคุมสินค้า และรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริม เช่น Hand-held หรือการติดตามรถขนส่งด้วย GPS tracking

คุณสมบัติเด่น

 • บริหารคลังสินค้าที่มีหลายสาขาและหลายคลัง (Multi-Warehouses) และประยุกต์ใช้งานกับคลังสินค้าได้หลายประเภท เช่น คลังของเสีย คลังยืม และคลังพัก
 • รับรู้การเคลื่อนไหวของสินค้าแต่ละรายการได้ทันที (Real-time stock movement)
 • ระบุตำแหน่งการจัดเก็บสินค้า (Location) โซน (Zone) และชั้นวาง (Shelf/ Bin)
 • กำหนดหน่วยนับสินค้าได้หลายหน่วย เช่น ชิ้น แพ็ค โหล ลัง กรัม กิโลกรัม เซนติเมตร เมตร
 • จัดเก็บสินค้าตามล็อต (Lot) และ เลขกำกับสินค้า (Serial Number)
 • ตัดสต็อกสินค้าได้ 2 หน่วยพร้อมๆกัน ได้แก่ หน่วยใหญ่และหน่วยย่อย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AMCO Complete Cloud Trading Platform หรือติดต่อฝ่ายขายบริษัทอัลฟาเมตริคส์ จำกัด โทรศัพท์ 036-343052

Posted in Solutions and tagged .