Privacy Statement

WEBSITE PRIVACY POLICY Alphametrics Co., Ltd. (“us”, “we”, or “our”) operates the website https://www.amco.in.th/ (the “Site”). This page informs visitors […]

อ่านต่อ

About Alphametrics

บริษัท อัลฟาเมตริคส์ จำกัด ก่อตั้งที่เมืองเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ และเมืองฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2526 เพื่อให้บริการในการให้คำแนะนำและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และด้านการเงินการธนาคาร โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ มีพันธมิตรชาวญี่ปุ่นที่ดีคอยให้ความร่วมมือในการสนับสนุนทางด้านธุรกิจและสนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาระบบในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการให้บริการภายในประเทศ กว่า 35 ปี บริษัทฯ ได้เจริญเติบโตไปแบบก้าวกระโดด […]

อ่านต่อ