วิธีจัดการข้อมูลอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อออกรายงานใน Power BI อย่างมืออาชีพ

AMCO วิธีจัดการข้อมูลสำหรับการทำ Power BI อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) ดังต่อไปนี้
1. การทำ ETL เพื่อจัดการข้อมูล
2. Analysis service
3. Data Visualization
4. Deploy to High security environments.

Continue reading