Retail Management

Overview of LS NAV Retail Solution ตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจค้าปลีก เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจค้าปลีกบน Microsoft Dynamics NAV (Navision) ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น มีความยืดหยุ่นและปรับใช้งานได้หลากหลายรูปแบบตามประเภทและขนาดของธุรกิจ พิสูจน์จากการที่ได้รับการยอมรับจากร้านค้าและภัตตาคารชั้นนำมากกว่า 2,000 แห่งทั่วโลก All Features […]

Continue reading

LS Retail (Dynamics NAV/Business Central integrated retail solution)

เพิ่มประสิทธิภาพงานขายปลีกด้วยโซลูชั่นแบบครบวงจร การเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรนั้นมีหลากหลายรูปแบบ โดยหนึ่งในนั้นคือการติดตามผลการดำเนินการจากงานขาย ซึ่งในปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากงานขายปลีกหน้าร้าน เป็นการเพิ่มผลิตผลได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีโซลูชั่นสำหรับผู้บริหารที่อยู่สำนักงานใหญ่เพื่อจัดการให้ข้อมูลฐานในแต่ละสาขาเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติ ด้วยการใช้ LS Retail ฝ่ายบัญชีไม่พลาดในการลงบัญชี อีกทั้งช่วยทำให้งานของผู้จัดการสาขามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้โซลูชั่นยังครอบคลุมถึง

Continue reading