Business Central กับการจัดการสินค้าคงคลัง (ตอนที่ 1)

Digital transformations ส่งผลให้ภาคธุรกิจในบ้านเราตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการนำเครี่องมือสมัยใหม่มาช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน

และปรับปรุงกระบวนการภายในให้มีความชัดเจน แม่นยำ และทันเหตุการณ์ เพื่อให้พร้อมรับมือกับสภาวะตลาดที่มีความผันผวนและมีอัตราการแข่งขันสูงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือยอดนิยมของผู้ประกอบการดิจิทัล คือ ระบบอีอาร์พี (Enterprise Resources Planning) ที่ทันสมัย

Inventory Management การจัดการสินค้าคงคลัง

เป็นวิธีการบริหารต้นทุนการดำเนินงานด้วยการรักษาระดับสต็อกสินค้าให้มีความสมดุลอยู่เสมอ ซึ่งหากปริมาณสินค้ามีมากเกินไปและขาดการจัดการที่ดีอาจก่อให้เกิดปัญหาสินค้าเสื่อมสภาพหรือหมดอายุก่อนที่จะส่งมอบถึงมือลูกค้าและส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้น หรือในกรณีที่สินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการก็ย่อมเสียโอกาสในการสร้างรายได้เพื่อนำมาชดเชยต้นทุนด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากเราสามารถควบคุมสมดุลของอุปสงค์และอุปทานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพตลาดก็ย่อมมีโอกาสเติบโตและขยายฐานธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

Dynamics 365 Business Central ช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมสำคัญภายในองค์กร ได้แก่ การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory management) การจัดการด้านบัญชีและการเงิน (Financial management) การจัดการคลังสินค้า (Warehouse management) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain management) และการควบคุมต้นทุน (Cost control)

Business Central กับการจัดการ Inventory

เป็นการจัดการสินค้าคงคลังที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิดพื้นฐานทางบัญชี โดยใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและข้ามข้อจำกัดของซอฟต์แวร์บัญชีแบบดั้งเดิม ได้แก่ การจัดการสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ผ่านสมาร์ทโฟนและเว็บเบราเซอร์ การบันทึกรายการข้อมูลสินค้าและรายการสินค้าทดแทนที่สามารถแนบไฟล์ (Attachment) รูปภาพสินค้า (Picture) และคุณสมบัติเฉพาะเพื่อจำแนกสินค้าที่คล้ายคลึงกันได้ (Attribute)  การค้นหาแบบสมาร์ทเสิร์ช ความยืดหยุนในการปรับปรุงต้นทุนสินค้าและวัตถุดิบแบบอัตโนมัติด้วยไอเท็มชาร์จ (Item charge) และการวางแผนเพื่อคาดการณ์การเติมเต็มสินค้าให้มีปริมาณที่เหมาะสมอยู่เสมอ (Item availability & replenishment)

img_bc_item_card

Inventory Management ใน Business Central มีเครื่องมือช่วยคาดการณ์ปริมาณสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าแต่ละรายการตาม Event, Period, Variant, Location, BOM Level, Timeline รวมถึงฟังก์ชั่นการแจ้งเตือนเมื่อถึงจุดสั่งซื้อ เพื่อเติมเต็มปริมาณสินค้าและวัตถุดิบให้เพียงพอต่อความต้องการอยู่เสมอและสามารถสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าได้

img_bc_item_forecast
img_bc_costing

Business Central ยังมีคุณสมบัติที่น่าสนใจอีกหลายประการสำหรับจัดการสินค้าคงคลัง ตามที่แสดงในตาราง (โปรดติดตามรายละเอียดในบทความตอนถัดไป)

คุณสมบัติ คำอธิบาย
Inventory costing การจัดการต้นทุนสินค้าและกระบวนการผลิต งานระหว่างทำ (WIP) ต้นทุนขาย (COGS) และการกระทบยอดกับบัญชี
Automated Data Collection System (ADCS) การเพิ่มประสิทธิภาพในการหยิบสินค้าและจัดเก็บสินค้าด้วย ADCS
Returns management การคืนสินค้าและออกใบลดหนี้แบบอัตโนมัติ
Item tracking การติดตามสินค้าที่มีการระบุวันหมดอายุ และการบริหารสินค้าแบบ First Expired/ First Out (FEFO)
Item substitution การกำหนดรายการสินค้าทดแทน
Item cross-reference การอ้างอิงรายการสินค้าแบบโยง
Item pick/put-away การควบคุมการหยิบและจัดเก็บสินค้าและบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง
Multiple location and responsibility centers การจัดการข้อมูลสินค้าจากโรงงานหลายแห่งด้วยศูนย์ข้อมูลกลาง
Cycle counting การตรวจนับสินค้าตามรอบ
Business notifications การสร้างอีเมล์เพื่อแจ้งเตือนเมื่อถึงจุดสั่งซื้อสินค้า

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ AMCO – ตัวแทนจำหน่ายและติดตั้ง Dynamics 365 Business Central/ NAV ในประเทศไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

Posted in Business Solutions, Dynamics 365 Business Central.