Business Central on-premise Thailand localisation

Dynamics 365 Business Central เป็นโซลูชั่นที่ให้บริการบนคลาวด์แบบเช่าใช้รายเดือน (Software-as-a-Services) แต่ถ้าหากธุรกิจมีความต้องการเฉพาะอื่นๆ การดัดแปลงระบบให้สามารถรองรับความต้องการเฉพาะธุรกิจ มากกว่าความสามารถพื้นฐานของระบบ การใช้งานแบบ On-premise หรือติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ขององค์กรจะมีความหยืดหยุ่นมากกว่า

โดยไมโครซอฟท์ ได้มีการอนุญาต Dynamics 365 Business Central เวอร์ชั่น On-premise ให้กับพาร์ทเนอร์ทั่วโลกได้นำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เหมาะสมกับข้อกำหนดทางการเงินและภาษีของประเทศของตน โดยบริษัทอัลฟาเมตริคส์ จำกัด ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ที่ได้รับการรับรองจากไมโครซอฟท์ ได้มีการพัฒนาระบบเพื่อให้รองรับข้อกำหนดทางภาษีและลักษณะเฉพาะของการทำธุรกิจสำหรับประเทศไทย (Thailand localisation) ยกตัวอย่างเช่น

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT), ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)
 • การออกเอกสารทางภาษีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30 หรือ 50 ทวิ เป็นต้น
 • ใบวางบิลและใบเสร็จรับเงิน ใบรับวางบิล
 • ใบสำคัญต่างๆ (vouchers)
 • เช็ครับล่วงหน้าและทะเบียนคุมเช็ค (PDC)

ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวอยู่ในรูปแบบของ Extension 2.0 ทั้งหมด ทำให้รองรับการนำไปใช้ในระบบคลาวด์ได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาส่วนของผู้ใช้งานให้รองรับหน้าจอและเมนูภาษาไทย ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่ายขึ้น เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

สำหรับลูกค้าที่ต้องการอัพเกรดจาก Dynamics NAV 2018 มาเป็น Dynamics 365 Business Central On-Premise

ลูกค้าปัจจุบันที่ใช้งาน Dynamics NAV 2018 หรือรุ่นก่อนหน้านั้น หากต้องการอัพเกรดมาใช้ Dynamics 365 Business Central On-Premise จะต้องทำดำเนินการขอ Transition license กับพาร์ทเนอร์ที่ให้บริการ เนื่องจากรูปแบบของ License ได้เปลี่ยนมาเป็นแบบ NAMED Users และจะต้องทำการจัดซื้อ License ผ่านตัวแทนจำหน่ายในโปรแกรม Dynamics Price List (DPL)

*ส่วนลูกค้าปัจจุบันที่ยังคงใช้ Dynamics NAV 2009 หากต้องการ Transition ไปเป็น Dynamics NAV 2018 จะต้องดำเนินการสั่งซื้อภายในวันที่ 31 มีนาคม 2019 นี้เท่านั้น หากเลยเวลานี้ไปจะทำการ Transition ไปเป็น Dynamics 365 Business Central ได้เพียงเท่านั้น

ลูกค้าใหม่ที่ต้องการซื้อ Dynamics NAV 2018 ซึ่งจะได้สิทธิในการใช้งานแบบ Concurrent นั้น จะต้องดำเนินการสั่งซื้อภายในวันที่ 31 มีนาคม 2019 นี้เท่านั้น แต่ลูกค้าปัจจุบันสามารถซื้อ User license เพิ่มเติมได้จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

Pricing Overview

Business Central On-Prem Pricing (Perpetual)Per Named User
Dyn365 Business Central Premium2,800 USD
Dyn365 Business Central Essential2,000 USD
Dyn365 Business Central Team Members400 USD
 • ราคาด้านบนเป็น Dynamics 365 Business Central On-Premise ทั้งแบบ Perpetual และ Subscription
 • Essential และ Premium ไม่สามารถใช้งานร่วมกันในระบบเดียวได้ ต้องเลือกแบบใดแบบหนึ่ง
 • Premium สามารถใช้งานทุกฟังก์ชั่นได้เหมือน Starter Pack + Extended Pack
 • Team Member คือผู้ใช้งานแบบ Limited user
 • ราคานี้ไม่รวม SQL Server license
 • ราคานี้เป็นราคาสำหรับเขตการขายใน North America สำหรับราคาขายในประเทศไทย โปรดติดต่อฝ่ายขายบริษัทอัลฟาเมตริคส์ จำกัด
Microsoft Dynamics NAV 2018 Perpetual Licensing
Model Price List
Starter Pack5,000 USD
Extended Pack10,000 USD
Full Concurrent CAL – Limited Upgrade (concurrent user)3,000 USD
Limited Concurrent CAL (concurrent user)600 USD

ซึ่งหากจะมองให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นระหว่าง Licensing model ทั้ง 2 แบบ เราได้จำลองสถานการณ์สำหรับบริษัทที่ต้องการซื้อ License แบบ Premium จำนวน 13 Users ดังตารางข้างล่างนี้

  SKU RRPLine RRP
1.00Starter Pack5,000 USD5,000 USD
1.00Extended Pack10,000 USD10,000 USD
 Users  
10.00Full Concurrent CAL – Limited Upgrade3,000 USD30,000 USD
0.00Limited Concurrent CAL600 USD0 USD
 45,000 USD
  SKU RRPLine RRP
13.00Business Premium2,800 USD36,400 USD
 36,400 USD

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า รูปแบบ License แบบใหม่นี้ จะมีราคาที่ถูกกว่าหากมีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วในประเทศไทยจะมีจำนวนผู้ใช้งานต่อบริษัทอยู่ประมาณ 10-20 named user

Posted in Dynamics 365 Business Central.