Modern supply chain background

Modern supply chain trends for digital business

ธุรกิจยุคดิจิทัลต่างขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและนวัตกรรม ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภคเชื่อมต่อสื่อสารถึงกันได้ตลอดเวลาและกลายมาเป็น Modern Supply Chain ที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงให้เป็นเครือข่ายมากขึ้น

โดยหลักการของ modern supply chain นั้น ผู้ผลิตและซัพพลายเออร์จะต้องร่วมมือกันเพื่อบริหารข้อมูลในเครือข่ายของตน ได้แก่ ข้อมูลการประมาณยอดการผลิต ข้อมูลสินค้าและวัตถุดิบคงคลัง สถานะของสินค้าเริ่มตั้งแต่ผลิต ตรวจสอบ แพ็ค จัดส่ง จนกระทั่งส่งมอบถึงมือลูกค้า ให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น (Transparency)

เทรนด์ 5 ประการ ที่ Supply Chain ยุคใหม่ควรให้ความสนใจ

1. Online platform

เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตเสนอสินค้าของตนแก่ผู้บริโภคโดยตรงผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Social commerce, E-commerce, Marketplace ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เหตุนี้เองจึงทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่มากขึ้นและกำหนดให้ผู้ผลิตนำเสนอสินค้าที่มีความหลากหลายและมีความเฉพาะตัวยิ่งขึ้น สินค้าในยุคนี้จึงมักมีอายุที่สั้น (Short shelf life) เนื่องจากมีการแข่งขันสูงและความต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแสความนิยมของตลาดทั่วโลก ณ เวลานั้น

ดังนั้นผู้ผลิตควรร่วมมือกับธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกในการนำออนไลน์แพลตฟอร์มมาสร้างระบบนิเวศน์ของธุรกิจ (Ecosystem) สำหรับซัพพลายเชนของตน เพื่อลดข้อผิดพลาดเนื่องจากการสื่อสาร เอกสารที่ไม่สัมพันธ์กัน หรือกระบวนการทำงานที่ไม่ต่อเนื่องกัน และยังเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับโมเดลธุรกิจใหม่ในอนาคตที่ต่อยอดจากการใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลที่กำลังแผ่ขยายอยู่ในเวลานี้อีกด้วย

2. Specific product

รูปแบบการผลิตแบบเน้นปริมาณ (Mass production) อาจจะทะยอยลดสัดส่วนลง และเปลี่ยนเป็นแบบเฉพาะกลุ่ม (Specific) หรือตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย (Customization) มากขึ้น ทำให้ซัพพลายเชนมีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิมและจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการบริหารจัดการ

3. Lean & Agile manufacturing

การผลิตจะต้องมีความยืดหยุ่นมากกว่าเดิม และเป็นลูกผสมระหว่าง Push-pull manufacturing ที่มีความซับซ้อนน้อยและมีความรวดเร็วสูง

4. Deliver automation & PDPA

การจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วมากขึ้นโดยไม่กระทบกับอัตราค่าบริการเดิม เช่น การจัดส่งสินค้าภายในวันเดียวกัน (Same-day delivery) ซึ่งเป็นบริการเสริมเฉพาะการจัดส่งภายในพื้นที่เดียวกัน หรือการหยิบ-เก็บสินค้าแบบอัตโนมัติด้วย Robot และจัดส่งสินค้าด้วย Drone โดยการจัดส่งสินค้าในยุคใหม่จะมีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นอันเนื่องมาจากกฎหมาย เช่น พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA : Personal Data Protection Acts) ดังนั้นแอฟพลิเคชันที่นำมาใช้ในการจัดส่งจะต้องสามารถปกป้องข้อมูลสำคัญของลูกค้า ได้แก่ ชื่่อ บัตรประชาชน ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ได้ด้วย

5. Artificial Intelligence (AI) & Insights

ข้อมูลพื้นฐาน (Information) เพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอสำหรับนำมาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล หากต้องการต่อยอดเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่มีความแตกต่างและมีเอกลักษณ์และสร้างความได้เปรียบและความโดดเด่นได้เหนือคู่แข่งที่เกิดขึ้นมากมายในแต่ละวันต้องอาศัยข้อมูลเชิงลึก (Insights) ที่สะท้อนพฤติกรรมของผู้บริโภค

และเมื่อผนวกเข้ากับ Big data จะสามารถนำมาจัดการซัพพลายเชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น มองเห็นรูปแบบการจับจ่ายของลูกค้าได้อย่างชัดเจนและกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ตามโลเคชั่น ทราบว่าในพื้นที่นี้ควรขายสินค้าอะไรบ้าง และจะต้องสต็อกจำนวนเท่าไหร่ ในช่วงเวลาใด และพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มอายุเป็นอย่างไรบ้าง และเวลาที่นิยมสั่งซื้อสินค้าเป็นเวลาใด เป็นต้น

บริหาร Supply Chain ยุคใหม่บนระบบอีอาร์พี

Dynamics 365 Business Central เป็นซอฟต์แวร์อีอาร์พีจากไมโครซอฟท์ที่พัฒนาขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง ที่มีจำนวนพนักงานตั้งแต่ 1 – 500 คน ครอบคลุมความต้องการของธุรกิจที่หลากหลาย เหมาะสำหรับ Modern distribution ที่ต้องการเครื่องมือเพื่อช่วยในการจัดการ Supply chain ที่ครบครับ ตั้งแต่การจัดซื้อ การขาย คลังสินค้า การจัดส่ง บัญชีการเงิน วางแผนและคาดการณ์ล่วงหน้า

Business Central มาพร้อมกับ Built-in dashboard ที่แสดงสถานะและงานคงค้าง ช่วยให้ไม่พลาดทุกโอกาสในการขาย และ Built-in intelligence ที่ทำให้ทราบว่าจะถึงจุดสั่งซื้อเมื่อไร และแนะนำให้ซื้อเฉพาะรายการสินค้าที่ขาด เพื่อเติมเต็มและควบคุมระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสม โดยประมาณระยะเวลาในการสั่งซื้อให้โดยอัตโนมัติ (Lead time estimation) หรือ แนะนำสินค้าทดแทนหากซัพพลายเออร์ไม่สามารถจัดส่งได้ทันเวลา

AMCO เป็นตัวแทนจำหน่าย Dynamics 365 Business Central ที่ได้รับการรับรองจากไมโครซอฟท์ในระดับ Gold Enterprise Resource Planning และ Gold Data Analytics และมีประสบการณ์การให้บริการติดตั้งซอฟต์แวร์อีอาร์พีกว่า 10 ปี

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายขาย โทรศัพท์ 036-343052

Posted in Business Solutions.