Business Central Shipment Integration

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าด้วย Dynamics 365 Business Central

การจัดส่งสินค้า (shipment) ที่ดีย่อมทำให้ธุรกิจเกิดความต่อเนื่องทั้งทางด้านการดำเนินงาน การสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าและลูกค้า รวมไปถึงโอกาสในการพัฒนาศักยภาพให้เหนือกว่าคู่แข่ง

การบริหารการจัดส่งสินค้า (shipment management) เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจเกือบทุกประเภทและถือว่าเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญของระบบ ERP ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคำสั่งซื้อจะสามารถส่งมอบได้ถึงมือลูกค้าได้อย่างถูกต้องและทันเวลา

Dynamics 365 Business Central สามารถตรวจสอบสถานะล่าสุดของทุกการจัดส่งได้ตลอดเวลาผ่านโมบายแอปพลิเคชันหรือเว็บเบราเซอร์ และยังประกอบด้วยคุณสมบัติเด่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าอีกหลายประการ ได้แก่

เข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว

ผู้ใช้งานจากแต่ละแผนกที่ต้องทำงานร่วมกันสามารถใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อติดตามสถานะการจัดส่งของลูกค้าแต่ละรายได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนกระทั่งสามารถส่งมอบสินค้าถึงมือลูกค้า และยังช่วยให้ฝ่ายบริการลูกค้าตอบข้อซักถามแก่ลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถามได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วด้วยเช่นกัน

เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดส่ง

การอาจนำโซลูชันเดิมที่ลูกค้าเคยชินมาใช้งานร่วมกับโมดูลการจัดส่งสินค้าที่มาพร้อมใน Business Central อาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้งานเนื่องจากผู้ใช้งานจะต้องสลับหน้าจอไปมาระหว่างสองโปรแกรม และจะเป็นการดีเสียกว่าหากจะเลือกใช้งานเพียงโปรแกรมเดียวที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามต้องการ ซึ่งมีให้อยู่แล้วใน Business Central

เพิ่มมูลค่าทางการตลาด

แม้ว่าการโฆษณาจะเป็นวิธีที่นิยมเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป แต่หากเราเปิดให้ลูกค้าใช้งาน Business Central เพื่อติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าก็เรียกได้ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ได้อีกช่องทางหนึ่งเพราะเป็นการเข้าถึงและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้โดยตรง และยังเป็นการแสดงให้เห็นด้วยว่าแบรนด์ของเรามีความโดดเด่นเหนือจากคู่แข่งอย่างไรบ้าง

ลดการใช้กระดาษ

การนำระบบ ERP มาใช้งานทำให้ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล และนำไปประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้กระดาษ และสามารถประยุกต์ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อ่านบาร์โค้ด เพื่อสแกนเลขพัสดุเข้าระบบ ERP โดยตรงแทนการคีย์ด้วยมือ

จากผลการวิจัยของ Zebra Technologies Corporation ในหัวข้อ “Future of Fulfillment Vision” แสดงให้เห็นว่า กว่าครึ่งหนึ่งของธุรกิจลอจิสติกส์ทั้งหมดบนโลกนี้ยังใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมด้วยการจดบันทึกในกระดาษ เพราะฉะนั้นหากนำระบบ ERP มาใช้งานจะทำให้กระบวนการแบบเดิมเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง และทำให้ธุรกิจก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีเครื่องมือเพื่อช่วยในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล

ประหยัดค่าใช้จ่าย

Business Central ทำให้เข้าถึงข้อมูลในเชิงลึกที่มากขึ้น ช่วยให้กระบวนการจัดส่งมีความคล่องตัว สามารถจัดการสินค้าแต่ละออเดอร์ได้อย่างรวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

นักวิจัยของ Deloitte พบว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้แทนการใช้งานกระดาษช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้มากถึง 25% และประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 60-70% เมื่อเทียบกับการใช้พนักงานเพื่อจัดการระเบียนเอกสารแบบที่เคยทำซึ่งส่วนใหญ่มักทำด้วยมือ ทำให้ลดความซ้ำซ้อนและข้อผิดพลาดในการจัดเก็บข้อมูลไปได้มาก

นอกจากนี้ โมดูลการจัดส่งสินค้าใน Dynamics 365 Business Central ทำให้เข้าถึงข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการได้แบบเรียลไทม์ และช่วยให้นำไปประเมินทางเลือกในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ตามต้องการโดยมีต้นทุนต่ำที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดได้

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

Posted in Business Solutions, Dynamics 365 Business Central.