Over receipt เทคนิคการรับเข้าสินค้าเกินจำนวนที่สั่งซื้อ – BC tips & tricks

หากเราทำงานอยู่ในฝ่ายจัดซื้อหรือคลังสินค้า เชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ บ่อยครั้งที่ซัพพลายเออร์นำสินค้ามาส่งเกินจำนวนที่สั่งซื้อไว้ เช่น สั่งซื้อสินค้าไว้ จำนวน 50 ชิ้น แต่เมื่อนำมาส่งจริงกลับมีจำนวนสินค้าเกินมา 5 ชิ้น และหากจำเป็นต้องรับสินค้าเข้าคลังทั้งหมด เราจะดำเนินการอย่างไร? Over Receipt เป็นฟังก์ชันที่ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวซึ่งอนุญาตให้เราสามารถรับสินค้าเข้าคลังได้มากกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ โดยเราจะต้องตั้งค่ารหัสการรับสินค้า (Over receipt code […]

Continue reading