อัลฟาเมตริคส์จัดงานฉลองครบรอบ 30 ปีและเปิดอาคารสำนักงานใหม่

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา บริษัทอัลฟาเมตริคส์ จำกัด ได้จัดงานฉลองครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้ง พร้อมกันนี้  ได้ทำพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่บนที่ตั้งเดิม ณ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจด้านการบริการจัดหาโซลูชั่นในการบริหารธุรกิจให้กับองค์กรในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากกลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น พันธมิตรทางธุรกิจ อีกทั้งยังได้รับเกียรติอย่างสูงจากคุณพิกุลแก้ว  ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายๆท่าน มาร่วมแสดงความยินดี โดยภายในงานนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้เข้าชมภายในอาคารสำนักงาน บรรยากาศห้องทำงานตามแผนกต่างๆ รวมถึงการแนะนำบริการและโซลูชั่นในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่มีการจัดแสดงไว้ในแต่ละชั้น

บริษัทอัลฟาเมตริคส์ จำกัด ยังได้เปิดตัว AMCO Business Solutions ซึ่งเป็นโซลูชั่นในการบริหารธุรกิจสำหรับกลุ่มลูกค้าซื้อมาขายไป (Trading) และกลุ่มลูกค้าในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) แบบครบวงจร โดยบริษัทจะให้คำปรึกษาในการจัดหาโซลูชั่นที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร และการนำโซลูชั่นดังกล่าวไปประยุกต์ใช้งานให้ครอบคลุมทุกส่วนงาน ทุกแผนก ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพรวมในการบริหารองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น

Alphametrics Building Front
Alphametrics Building Front

พร้อมกันนี้ บริษัทอัลฟาเมตริคส์ จำกัด ได้ร่วมมือกับบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการนำผลิตภัณฑ์ Microsoft Dynamics NAV เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในโซลูชั่นของบริษัทฯ และได้นำเสนอถึงแผนงานในการก้าวไปสู่การเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำในระดับภูมิภาคโดยการนำโซลูชั่นดังกล่าวมาประยุกต์เป็นเครื่องมือทางธุรกิจสำหรับกลุ่มลูกค้าในแต่ละภาคอุตสาหกรรมเพื่อช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำรวมทั้งขยายขอบเขตการให้บริการกับกลุ่มลูกค้าในประชาคมอาเซียน (ASEAN) โดยมีเป้าหมายในการประยุกต์ AMCO Business Solutions ให้เข้ากับข้อกำหนดทางการค้าและภาษีของแต่ละประเทศอีกด้วย

Quotes from our customers and partners

“I can say with confident that today is starting point of another great chapter in the history of Alphametrics.

I heard that Alphametrics started by doing financial IT development in England in 1984 and made a great effort until I’m here today. Our most reason of accomplishment is the system integration of BTMU Bangkok office with Bank of Ayudhya. Thank for hard work and cooperation that made we’re able to successfully complete this project.

BTW, Alphametrics always responds quickly and all of (project) members acted professionally and they show that they clearly understand about the problem (& business requirement). This is one great relationship and trust between Alphametrics and MUIT that has been established since development of FXAT”

Mr. Yukio Nakamori
President of MUIT

“Alphametrics started providing first support for dealing system development at Tokyo Mitsubishi London branch.

Since then, we have stable FXAT systems as many as 19 overseas offices in BTMU. Successfully provide support for management integration twice and many large projects such as BTMU core banking upgrade success.

I would like to sincerely say thank you to all support provided till now. Looking forward, we require response to pass a globalization and regulations in each country. To achieve this, Alphametrics’s know-how over number of the years is very important so I really appreciate and require further support for us.”

Mr. Hiroki Kameda
General Manager of Sys. Div. and Executive Officer of BTMU


“สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ได้ใช้บริการ AMCO Business Solutions กับบริษัท อัลฟาเมตริคส์ จำกัด มากว่า 5 ปี และที่ผ่านมาระบบที่พัฒนาขึ้นมาก็สามารถรองรับการทำงานได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่ระบบการบริหารสมาชิก กระบวนการรับซื้อน้ำนมดิบ การจัดการคลังสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบบัญชีซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของสหกรณ์ฯ หลังจากที่ได้ใช้ AMCO Business Solutions กับบริษัท อัลฟาเมตริคส์ จำกัด เราสามารถมองเห็นภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ได้ชัดเจนมากขึ้น เกษตรกรเองก็ได้รับผลประโยชน์ไปด้วย

ในโอกาสนี้ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ขอแสดงความยินดีที่บริษัท อัลฟาเมตริคส์ จำกัด ที่ได้ประกอบธุรกิจครบรอบขวบปีที่ 30 ในปี 2558 นี้ นับว่าเป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานจริงจัง ประกอบกับมีพนักงานที่มีคุณภาพ เอาใจใส่ในการให้บริการ ไม่เฉพาะลูกค้ารายใหญ่ แต่เป็นกับลูกค้าทุกๆ ราย ตามวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ ผมมีความประทับใจ และจะยืดหยัดที่จะใช้บริการกับ บริษัท อัลฟาเมตริคส์ จำกัดต่อไปในระยะยาวอย่างแน่นอน ”

คุณสุรชาติ คหินทพงษ์
ประธานสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด

“บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) เราเป็นบริษัท มหาชน ดังนั้นการเลือกใช้ software เรามีขั้นตอนการเลือกผู้ให้บริการ ที่โปร่งใส และมีขั้นตอนการเลือกที่ละเอียด ตลอดระยะหลายปีที่ผ่านมาผมได้รับรายงานจากทีมงานว่า บริษัท อัลฟาเมตริคส์ จำกัด มีมาตรฐานในการทำงาน มีแผนงานที่ชัดเจน และให้บริการได้รวดเร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการทางธุรกิจ ปัจจุบันบริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) ได้ขยายโรงงานไปต่างประเทศ และส่งออกผลิตภัณฑ์ไปทั่วโลก
ขอแสดงความยินดีที่ บริษัท อัลฟาเมตริคส์ จำกัด ได้เติบโตมาครบ 30 ปี มีลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนให้การไว้วางใจจำนวนมาก และผมเห็นวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจของบริษัท อัลฟาเมตริคส์ จำกัดแล้วเชื่อได้เลยว่า ในระยะอันใกล้นี้จะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นจำนวนมากแน่นอน”

คุณไมตรี ศรีทิพโพธิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) (Rockworth)


“ ในฐานะผู้ที่รับผิดชอบ งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ บริษัท ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์ จำกัด ถือเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญให้ร่วมงานฉลองครบรอบ 30 ปี ของบริษัท อัลฟาเมตริคส์ จำกัด มีความประทับใจใน office ที่มีบรรยากาศ Clean and Green น่าทำงาน ได้มีโอกาสได้รับฟังวิสัยทัศน์ ของท่านประธานบริษัท คุณฟรานซิส คริปส์ และสัมผัสได้ถึง ความเป็นมืออาชีพ ของทีมงานทุกคน ที่พร้อมทุ่มเทในการทำงาน ให้ กับบริษัทฯ และตอบสนองต้องความต้องการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ บรรยากาศของการทำงานถือได้ว่าเป็น “องค์กรแห่งความสุข Happy Workplace” ที่น่าภูมิใจ สำหรับสถานประกอบการใดที่กำลังพิจารณา การลงทุนในระบบ ERP, ระบบ Business Report หรือต้องการที่จะมีระบบบริหารสารสนเทศที่ออกแบบเฉพาะเจาะจงของแต่ละบริษัทเอง AMCO Business solutions ของทางบริษัท อัลฟาเมตริคส์ จำกัด มีความพร้อมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจทุกประเภท ทั้งนี้ผลงาน ความสำเร็จ ทั้งในประเทศ และต่าง ประเทศ ที่ผ่านมาตลอด 30 ปี เป็นเครื่องยืนยันได้
บริษัท ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์ จำกัด มีความภูมิใจ และตัดสินใจไม่ผิดที่ได้ไว้วางใจใช้บริการ ของทางบริษัท อัลฟาเมตริคส์ จำกัด ”

คุณอภิชาติ จำปา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์ จำกัด (Thai-Asia PE Pipe)

“บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด เราเป็นลูกค้าของ บริษัท อัลฟาเมตริคส์ จำกัด มานานหลายปี ที่ผ่านมาก็ได้รับความเอาใจใส่ในการให้บริการที่ดีต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ และมีทีมงานที่ความเชี่ยวชาญให้การช่วยเหลือ
ผมเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม AMCO Grand Opening & 30th Anniversary รู้สึกมีความประทับใจ บริษัท อัลฟาเมตริคส์ จำกัด ที่มี office ที่ทันสมัย มีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้าทุกรายที่เข้มงวด ตามมาตรฐาน ISO 27001 พร้อมกันนี้ทางเรายังได้รับชมกิจกรรมต่างๆ และฟังการบรรยาย AMCO Business solutions ซึ่งทาง บริษัท อัลฟาเมตริคส์ จำกัด ได้นำเสนอ solution ที่หลากหลาย และเหมาะกับธุรกิจที่กำลังมองหา Software เพื่อการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็น Trading และ Manufacturing ทุกประเภท”

คุณเอธาษิ นาคศรี
ตำแหน่ง วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด (Siam Fiberglass)

Posted in Events & Training.