bg_sme_cloud_news

สภา SMEs ไทยผลักดันสมาชิกใช้คลาวด์เพื่อเข้าสู่ยุคดิจิตอล

ในยุคที่อินเทอร์เน็ตกลายเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิต ผู้ประกอบการสมัยใหม่ต่างให้ความสำคัญกับข้อมูล และเครื่องมือเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและเปลี่ยนแปลงวิธีการทำธุรกิจให้เข้ากับยุคดิจิทัล 5G

สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ผลักดันโครงการนำร่อง “ERP Solution for SMEs” สอดรับนโยบายมาตรฐานบัญชีชุดเดียวผ่านคลาวด์ โดยประสานความร่วมมือกับบริษัทอัลฟาเมตริคส์ จำกัด ในการนำแพ็คเกจ ERP เข้ามาช่วยบริหารจัดการ Supply Chain ให้กับสมาชิกและกลุ่มคลัสเตอร์เพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล พร้อมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในงาน “SMEs Dinner Talk 2018” ณ โรงแรม ยู สาทร กรุงเทพ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

บริษัทอัลฟาเมตริคส์ จำกัด (AMCO) เป็นผู้ให้บริการ ERP Solution มีสำนักงานใหญ่และศูนย์พัฒนาที่จังหวัดสระบุรี และมีสาขาในต่างประเทศ เป็นผู้ดำเนินการร่วมมือกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยเพื่อผลักดันให้เกิดการขยายผลโครงการต่อไป

Posted in Events & Training.