Dealer Management

Overview of Dealer Management การจัดจำหน่ายสินค้าโดยตรงจากสำนักงานใหญ่เพียงแห่งเดียวมักมีความเสี่ยงเรื่องเวลาในการดำเนินการและทำให้สูญเสียโอกาสในการขาย ดังนั้นตัวแทนจำหน่ายจึงถือเป็นช่องทางในการกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว และสร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้าอย่างต่อเนื่องในระยะยาว เมื่อเรามีตัวแทนเพิ่มมากขึ้น สิ่งหนี่งที่ไม่ควรมองข้าม คือ การจัดหาเครื่องมือเพื่อช่วยบริหารงานขายเพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และเดินไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ ข้อมูลสินค้า ราคาขาย รายการส่งเสริมการขาย ใบเสนอราคา ส่วนลด ของแถม เงื่อนไขการชำระเงิน และประวัติการติดตามลูกค้า […]

Continue reading

Sale Force Management

Overview of Sale Force Management การบริการงานขายให้ดี (Sale Force Management) ถือว่าเป็นหัวใจของการประกอบธุรกิจและเป็นสิ่งสำคัญสำหรับระบบ ERP เลยก็ว่าได้ เพราะหากมีสินค้าที่ดีสักเพียงใดแต่ไม่มีใครต้องการก็ยากที่จะทำให้ธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จอย่างที่มุ่งหวังได้ ผู้บริหารองค์กรธุรกิจทั้งหลายก็ควรทราบถึงข้อมูลการขายสินค้าและบริการของตน ที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อช่วยในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ภายในเวลาที่ต้องการ Sale Force […]

Continue reading