BC 2020 what new

What’s new in Business Central 2020 Release Wave 1

Business Central 2020 Release wave 1 เป็นเวอร์ชันล่าสุดของแอพลิเคชันระบบ ERP ในชุด Dynamics 365 ของไมโครซอฟท์ ซึ่งเปิดให้ดาวน์โหลดเวอร์ชัน on-premise เมื่อต้นเดือน เมย. 2020 ที่ผ่านมา

โดย Business Central 2020 release wave 1 นี้ได้มีการปรับปรุงฟังก์ชันการใช้งานที่เน้นไปทาง UX การใช้งานที่ใกล้เคียงกับเวอร์ชัน Windows มากขึ้น และเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับพาร์ทเนอร์ในการพัฒนาต่อยอดด้วย AL + Visual Studio Code โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงที่น่าสนใจในเวอร์ชันนี้ดังนี้

FUNCTIONAL – MODERN CLIENTS

Business Central new welcome page

Business Central 2020 welcome page

Disable export data to Excel

โดยปกติ การทำงานด้วยฟังก์ชัน Open in Excel และ Edit in Excel นั้นสามารถแก้ไขข้อมูลผ่านโปรแกรม Microsoft Excel ได้ทันที แต่ใน Business Central เวอร์ชันใหม่นี้ ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าห้ามส่งออกข้อมูลไปยัง Microsoft Excel สำหรับองค์กรธุรกิจที่มีข้อกำหนดการเผยแพร่ข้อมูลภายในที่เคร่งครัด โดยการเพิ่ม Permission set ใหม่ชื่อ “D365 Excel Export Action” ซึ่งผู้ใช้งานคนใดที่ไม่มีสิทธินี้จะไม่สามารถส่งออกข้อมูลด้วยฟังก์ชันมาตรฐานของระบบได้

Search in Menu (to find function in Role Center)

เพิ่มฟังก์ชันค้นหาเมนูที่ต้องการใน Role Center โดยจะแสดงไฮไลท์เมนูในผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับคำค้น ซึ่งจะคล้ายคลึงกับการทำงาน ใน Window Client เวอร์ชันเดิม และยังสามารถซ่อน / แสดงเมนูต่างๆ ในผลลัพธ์ได้อีกด้วย

Business Central 2020 search menu

More user settings

เพิ่มเมนูการตั้งค่าของผู้ใช้งานให้เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Advanced Settings (Onboarding)

ปรับเปลี่ยนการแสดงผลเมนู Advanced Settings ให้อยู่ในรูปแบบ “Onboarding” เพื่อให้สามารถจัดการการตั้งค่าต่างๆ ในระบบได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

Business Central 2020 onboarding

Optimize page space

จัดการระยะห่างของหน้าจอใน Page และ Report ให้ดีขึ้นเพื่อการมองเห็นข้อมูลที่ชัดเจนและครบถ้วน

Business Central 2020 optimize space

Improvement for filter expressions

ปรับปรุงส่วนของการป้อนข้อมูลเมื่อผู้ใช้งานต้องการกรองข้อมูลสำหรับการแสดงผล เช่น วันที่ทำรายการ หรืออื่นๆ ผู้ใช้งานสามารถซ่อน/แสดงส่วนการป้อนข้อมูล โดยการคลิกเลือกหรือกด tab บนคีย์บอร์ดไปที่คอลัมน์ของรายการแสดงผลที่ถูกกรองมาแล้ว ส่วนการป้อนการกรองข้อมูลก็จะซ่อนหรือแสดงผลอย่างอัตโนมัติ โดยจะประยุกต์ในหน้าจอดังนี้

  • การกรองในหน้าจอแบบ List ซึ่งจะมีประโยชน์มากสำหรับการบันทึกรูปแบบการแสดงผลหน้าจอด้วยเงื่อนไขวันที่หรือเวลาที่ต้องการ เนื่องจากจะแก้ไขค่าการกรองได้ง่ายยิ่งขึ้น
  • การกรองในหน้าจอ Report request และ XMLPort request
ฺีBusiness Central 2020 filter pane

Show and go to related records from a list

เปิดหน้าจอที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในหน้า List page จากลิงค์ได้โดยตรง

Business Central 2020 open link

Cancel load running operations

สามารถยกเลิกคำสั่งที่ใช้เวลาในการประมวลผลนานเกินไปได้

Enter data more easily & navigate tree more easy

เพิ่มความสะดวกในการป้อนข้อมูลด้วยการใช้ปุ่มลัดและปุ่มฟังก์ชันได้มากขึ้น เช่น

F2 key – ใช้สลับการเลือกข้อมูลทั้งหมดในคอลัมน์และเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ท้ายรายการให้ มีประโยชน์ในการแทนค่าข้อมูลทั้งหมดหรือเพิ่มค่าใหม่ในคอลัมน์ที่เลือกไว้ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งยังใช้ประโยชน์ในการเลือกเพื่อแก้ไขค่าข้อมูลบางส่วนอีกด้วย

Tab key – ในการป้อนข้อมูลทั้งแถว การใช้ปุ่ม Tab จะเป็นการเลื่อนไปเลือกช่องคอลัมน์ถัดไปในแถวเดียวกันเพื่อทำการป้อนข้อมูลในแถวนั้นๆ แต่ในเวอร์ชันนี้ ยังสามารถใช้ปุ่ม Arrow ซ้ายขวาเพื่อสลับการเลือกคอลัมน์ที่จะป้อนข้อมูลก่อนหรือหลังได้เช่นเดียวกัน

Navigate tree – ผู้ใช้งานจะมองเห็นข้อมูลได้ง่ายขึ้นหากมีการจัดกลุ่มที่เหมาะสม ในรูปแบบหมวดหมู่ (categories) หรือตามลำดับชั้น (deep hierarchical list) โดย Business Central จะอนุญาตให้พาร์ทเนอร์สามารถออกแบบหน้าจอที่รองรับการจัดกลุ่มทั้งสองรูปแบบ เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน

ฺีBusiness Central 2020 navigation tree

Expand – collapse document lines

ผู้ใช้งานส่วนใหญ่อาจจะมีการปรับหน้าจอการทำงานของตนเองให้ชัดเจน โดยอาจจะลดการแสดงปุ่มเมนูหรือข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องบนหน้าจอเพื่อความเร็วในการป้อนหรือเรียกดูข้อมูล โดยเฉพาะบน Sales Order / Purchase Order (หรือเอกสารอื่นๆ ที่คล้ายกัน) สามารถที่จะซ่อนหรือแสดงส่วนของ document lines ได้

Business Central 2020 expand collapse document lines

Receive items more than ordered

ปกติในการรับสินค้า ระบบจะอนุญาตให้รับได้ตามจำนวนที่ทำการสั่งซื้อเท่านั้น ในเวอร์ชันนี้ได้มีการปรับปรุงให้สามารถรับสินค้าได้มากกว่าจำนวนที่สั่งซื้อได้ โดยการตั้งค่า Policy ที่หน้า Over-Receive Page

BC 2020 receive more than ordered

Register capacities in seconds and milliseconds

การป้อนข้อมูลความสามารถของทรัพยากร (resource capacities) ทำได้ละเอียดขึ้นในระดับหน่วยวินาที (seconds) และมิลลิวินาที (milliseconds)

Resource capabilities in seconds and milliseconds

User resources in purchase documents

ใน Business Central 2020 release wave 1 จะอนุญาตให้บันทึกข้อมูล user resource ในเอกสารจัดซื้อได้

BC 2020 resources in purchase order lines

TECHNICAL- DEVELOPMENT-ADMINISTRATION

Pages optimized for multiple part

เพิ่มฟังก์ชันใหม่ใน Page object ให้สามารถแสดงผลข้อมูลต่างๆ ได้หลายส่วนในหน้าจอเดียว เพื่อให้ผู้ใช้งานเรียกดูข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้ครบถ้วนและสั่งการได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องเลื่อน scroll หน้าจอไปมา

Multiple page part

Manage and kill sessions

สามารถเรียกดูหน้าจอ session ที่กำลังใช้งานทั้งหมดได้ และบริหารจัดการ session ที่มีปัญหาไม่ตอบสนองการทำงานได้โดยการ cancel

BC 2020 session management

Send to “E-mail Printer”

เพิ่ม Extension ใหม่ในการส่งไปยังอีเมล์เมื่อทำการสั่งพิมพ์ข้อมูล เนื่องจากในเวอร์ชันก่อนหน้าหน้า การทำงานของ cloud printer จะมีการติดตั้งให้อัตโนมัติเมื่อมีการติดตั้งระบบ หาก cloud printer ทำการติดตั้งไม่สำเร็จ ระบบจะใช้ฟังก์ชันการทำงานของ web browser ของผู้ใช้งานในการพิมพ์ข้อมูลแทน

BC 2020 send to email printer

Improve page load time

Business Central 2020 release wave 1 โหลดหน้าจอได้รวดเร็วขึ้น ด้วยการโหลดเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นในการแสดงผลที่ยังไม่ต้องมีการคำนวณเพื่อแสดงผล

Print to attachments

อนุญาตให้ผู้ใช้งานพิมพ์เอกสารเพื่อใช้ในการแนบโดยตรงด้วยฟังก์ชัน Attach as PDF

BC 2020 attached as PDF

Lookup events and insert in code

ส่วนสำคัญในการทำ customization ด้วย Extension นั้น คือ events และการเรียกใช้งาน events (event subscribers) ต่างๆ ที่ระบบเตรียมไว้ให้ ผู้พัฒนาสามารถใช้คีย์ลัด Shift+Alt+E ในการแสดง events ทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบได้

BC 2020 events subscribers

AL interfaces

Interface จะถูกเรียกใช้งานเมื่อต้องตัดสินใจว่าจะใช้ฟังก์ชันใดสำหรับแต่ละ object ซึ่งจะช่วยให้การ coding ลดการพึ่งพา dependencies อื่นๆ ในขณะเรียกใช้งาน ทำให้ง่ายต่อการนำ source code มาใช้ใหม่ และสนับสนุนวิธีการเรียกคำสั่งจาก object แบบ polymorphing ที่สามารถนำมาใช้แทนตรรกะทางธุรกิจ (business logic) ได้อีกด้วย

ฺBusiness Central 2020 AL interfaces

Want to learn more about Business Central 2020 ?

รายละเอียดอื่นๆ สามารถเข้าไปดูได้ที่ Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 1 Planned & Updated features หรือ Download Business Central On-Premise (partnersource required)

ต้องการเรียนรู้ความสามารถใหม่ของ Business Central 2020 release wave 1 มากขึ้นหรือต้องการทดสอบการใช้งาน กรุณาติดต่อฝ่ายขายบริษัทอัลฟาเมตริคส์ จำกัด หรือโทรศัพท์ 036-343052

Posted in Dynamics 365 Business Central.